Een opmerkelijk middel tegen de cholera

Dagelijks leven
In 1832 brak er een choleraepidemie uit in Nijmegen die aan zestig mensen het leven kostte. Apotheker Van Pelt denkt het medicijn gevonden te hebben. Hij noteert voorin op het schutblad van zijn...

Hekserij in Kortrijk

Misdaad en straf
In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw veroordeelden lokale rechtbanken in de Zuidelijke Nederlanden honderden vermeende “heksen” tot de brandstapel. Deze doodvonnissen werden doorgaans...

De vrouw met de baard

Stad en land
In 1659 konden de inwoners van Brugge zich vergapen aan een bijzonder schouwspel. In de schermschool van de stad kon men namelijk tegen betaling naar een dame met weelderige gezichtsbeharing gaan...

Paleopuzzel nr. 96. Brand in Oisterwijk, 1571

Oorlog en rampen
In 1571 woedde er brand in de Brabantse plaats Oisterwijk. In de schepenbank de Eninge van Oisterwijk werd er verslag van gedaan. Wie kan deze tekst ontcijferen?

Groeten uit Acqui

Oorlog en rampen
Tussen 1798 en 1814 werden duizenden jongemannen uit de Zuidelijke Nederlanden ingelijfd in de legers van het revolutionaire en napoleontische Frankrijk. Dit lot viel ook Norbertus Noreel uit Woumen...

Twist over priesters

Van wieg tot graf
Op het platteland aan de zuidgrens van de Nederlanden zijn er meningsverschillen over welke priesters een functie in de kerk mogen vervullen. In deze tekst zie je dat deze kwestie ook op hoog niveau...

Een geplunderde woning in Hasselt

Van wieg tot graf
Kort voor 1670 besliste het stadsbestuur van Hasselt dat Gielis Vandenbergh en zijn echtgenote hun huis moesten verlaten. Daar had immers de pest geheerst. Toen zijn weduwe een tijd later weer in...

Een kundige chirurgijn

Van wieg tot graf
In 1671 leverden de schepenen van Gingelom een attestatie af over de bekwaamheid van de chirurgijn in hun dorp. Met het wegsnijden van een gezwel uit de borst van een ingezetene, en vervolgens haar...

Ongewenst vaderschap

Van wieg tot graf
In de zomer van 1691 werd in het kleine dorp Opleeuw bij Borgloon gefluisterd dat het kind dat Mechel Dunbiers verwachtte, wellicht van Wolter Smets was. Wolter was daarvan niet gediend, en schakelde...

Het woedende vuur

Armoede en rijkdom
In de ochtend van 5 december 1791 zag de ongelukkige Lambertus Peumans uit Kuringen bij Hasselt zijn hoeve afbranden. Om hem te steunen leverden de schepenen van zijn dorp een verzoekschrift af aan...

Merel Westrik

Verborgen Verleden
Presentatrice en journaliste Merel Westrik ontdekt in het Zeeuws Archief dat een voormoeder uit Vlissingen voor haar echtgenoot een overlijdensverklaring heeft aangevraagd bij de rechtbank in...

In Muizen zijn de stemmen geteld

Stad en land
In 1848 werden in België de gemeenteraden vernieuwd. Alle mannen die een minimumbedrag aan belastingen betaalden moesten deelnemen aan de verkiezingen die tot de samenstelling van de nieuwe raden...