Overslaan en naar de inhoud gaan

Goochelen met woorden

In 1855 meldde de beroemde Belgische illusionist Louis Courtois (1785-1859) aan de principaal van het Kortrijkse Sint-Amandscollege dat hij binnenkort in de stad zou komen optreden. In zijn brief aan het schoolhoofd maakt hij niet alleen uitvoerig reclame voor zijn kunsten, maar goochelt hij ook duchtig met de Nederlandse spelling.

niveau
 • Holst den 30 janiwarij1855
  Mijn heer de prinsipael
  Den ondergetekenden en beroemden physicien,
  alwaer alle de gazetten en journals van Brussel, Gend
  Antwerppen en Lyck, den roem hebben van gemelt,
  heeft d'eer aen uwe edele desen brief te behaendigen
  om uwe te berigten dat de famille Courtois in
  Corterijk gaet ariveren, om eenige brillante
  vertooningen te geven, op stadts theatre: aengezien
  dat ik in lange in uwe colegie niet gehoeffent
  hebben, en dat ik, een neuw lijsterlijk cabinet
  van physique: en aendere exersien hebben, van
  equlibers en groote maneuvers van Indiensche
  hoeffeninge, door mijne drij zoons, de eerste Belgsche
  artisten neem ik de vreijheijd uwe edele te laeten
  weten dat zelfs mij zal d'eer geven, biemen
  vierthien dagen bij uwe te komen om aen uwe edele
  de proposisie te doen
  om eene uytmundende representaes te geeven in uwe colegie
  en uwe te laeten zien, de sertificaeten van alle de seminairen
  en colegien, van Belgiek en Vrankerijk.
  Met waerheijd mijn heer mag ik noemen den eersten professer
  gekent voor over 50 jaeren in geheel Uropa.
  Waer mede blijvende met agtinge,
  d'eer te genieten, uwe edel te komen
  spreken.
  Louis Courtois, le veritaible
  et lincomperaible
  physicien belges

 • Holst den 30 janiwarij1855
  Mijn heer de prinsipael
  Den ondergetekenden en beroemden physicien,
  alwaer alle de gazetten en journals van Brussel, Gend
  Antwerppen en Lyck, den roem hebben van gemelt,
  heeft d'eer aen uwe edele desen brief te behaendigen
  om uwe te berigten dat de famille Courtois in
  Corterijk gaet ariveren, om eenige brillante
  vertooningen te geven, op stadts theatre: aengezien
  dat ik in lange in uwe colegie niet gehoeffent
  hebben, en dat ik, een neuw lijsterlijk cabinet
  van physique: en aendere exersien hebben, van
  equlibers en groote maneuvers van Indiensche
  hoeffeninge, door mijne drij zoons, de eerste Belgsche
  artisten neem ik de vreijheijd uwe edele te laeten
  weten dat zelfs mij zal d'eer geven, biemen
  vierthien dagen bij uwe te komen om aen uwe edele
  de proposisie te doen
  om eene uytmundende representaes te geeven in uwe colegie
  en uwe te laeten zien, de sertificaeten van alle de seminairen
  en colegien, van Belgiek en Vrankerijk.
  Met waerheijd mijn heer mag ik noemen den eersten professer
  gekent voor over 50 jaeren in geheel Uropa.
  Waer mede blijvende met agtinge,
  d'eer te genieten, uwe edel te komen
  spreken.
  Louis Courtois, le veritaible
  et lincomperaible
  physicien belges

 • Holst den 30 janiwarij1855
  Mijn heer de prinsipael
  Den ondergetekenden en beroemden physicien,
  alwaer alle de gazetten en journals van Brussel, Gend
  Antwerppen en Lyck, den roem hebben van gemelt,
  heeft d'eer aen uwe edele desen brief te behaendigen
  om uwe te berigten dat de famille Courtois in
  Corterijk gaet ariveren, om eenige brillante
  vertooningen te geven, op stadts theatre: aengezien
  dat ik in lange in uwe colegie niet gehoeffent
  hebben, en dat ik, een neuw lijsterlijk cabinet
  van physique: en aendere exersien hebben, van
  equlibers en groote maneuvers van Indiensche
  hoeffeninge, door mijne drij zoons, de eerste Belgsche
  artisten neem ik de vreijheijd uwe edele te laeten
  weten dat zelfs mij zal d'eer geven, biemen
  vierthien dagen bij uwe te komen om aen uwe edele
  de proposisie te doen
  om eene uytmundende representaes te geeven in uwe colegie
  en uwe te laeten zien, de sertificaeten van alle de seminairen
  en colegien, van Belgiek en Vrankerijk.
  Met waerheijd mijn heer mag ik noemen den eersten professer
  gekent voor over 50 jaeren in geheel Uropa.
  Waer mede blijvende met agtinge,
  d'eer te genieten, uwe edel te komen
  spreken.
  Louis Courtois, le veritaible
  et lincomperaible
  physicien belges

 • Holst den 30 janiwarij1855 Mijn heer de prinsipael Den ondergetekenden en beroemden physicien, alwaer alle de gazetten en journals van Brussel, Gend Antwerppen en Lyck, den roem hebben van gemelt, heeft d'eer aen uwe edele desen brief te behaendigen om uwe te berigten dat de famille Courtois in Corterijk gaet ariveren, om eenige brillante vertooningen te geven, op stadts theatre: aengezien dat ik in lange in uwe colegie niet gehoeffent hebben, en dat ik, een neuw lijsterlijk cabinet van physique: en aendere exersien hebben, van equlibers en groote maneuvers van Indiensche hoeffeninge, door mijne drij zoons, de eerste Belgsche artisten neem ik de vreijheijd uwe edele te laeten weten dat zelfs mij zal d'eer geven, biemen vierthien dagen bij uwe te komen om aen uwe edele de proposisie te doen om eene uytmundende representaes te geeven in uwe colegie en uwe te laeten zien, de sertificaeten van alle de seminairen en colegien, van Belgiek en Vrankerijk. Met waerheijd mijn heer mag ik noemen den eersten professer gekent voor over 50 jaeren in geheel Uropa. Waer mede blijvende met agtinge, d'eer te genieten, uwe edel te komen spreken. Louis Courtois, le veritaible et lincomperaible physicien belges

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!