oorlog in brabant

Paleopuzzel nr. 88

Puzzel deze keer mee met een tekst over gevolgen van oorlog.
De tachtigjarige oorlog speelde zich voornamelijk af op het Brabantse platteland. De dorpen hadden veel te lijden van de oorlogsperikelen en de rondzwervende en plunderende troepen soldaten. In 1613 leggen de inwoners van Goirle een verklaring af voor de schepenen omtrent de rampen die het dorp overkwam gedurende de periode 1587-1613. 
Het stuk is afkomstig uit de collectie van regionaal Archief Tilburg, Archief 3, Dorpsbestuur Tilburg, 1387-1810.

Een stadsbestuur roept de hulp van een pestmeester in, 1623

Aanrader

Epidemieën zijn van alle tijden. Zo werden de inwoners van Herk-de-Stad in Belgisch Limburg in 1623 door een dodelijke en besmettelijke ziekte getroffen. Het duurde tot december voordat de stadsmagistraat een akkoord bereikte met pestmeester Huveneers uit het nabijgelegen Heusden. Kun jij lezen wat overeengekomen werd?

Merel Westrik ontdekt verborgen verleden in Zeeland

Aanrader

Presentatrice en journaliste Merel Westrik ontdekt in het Zeeuws Archief dat een voormoeder uit Vlissingen voor haar echtgenoot een overlijdensverklaring heeft aangevraagd bij de rechtbank in Middelburg om opnieuw te kunnen trouwen. Haar man vervoerde per schip een lading kolen voor een Zeeuwse firma. Na zijn vertrek uit de haven in 1872 verdween hij spoorloos. Kun jij lezen wat er met Merels voorvader is gebeurd?
 

Meld je aan voor Tijtschrift

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt Tijtschrift, de nieuwsbrief van 'Wat staat daer?' met paleopuzzels, -weetjes, nieuwe oefeningen en teksten en de paleogenda. Lees hier de laatste editie en meld je aan!