Van hekserij tot verlopen weerwolven

Met halloween voor de deur zullen de griezelfiguren de revue weer passeren. Nu vinden we die leuk, maar owee als je er vroeger voor werd uitgescholden! Hekserij en andere onnatuurlijke zaken troffen je goede naam en faam en waren onvergeeflijk.

Geen wonder dat This Schaecken, mede namens zijn vrouw, de beledigingen die hen zijn bevallen wilt laten herroepen via een gerechtszaak.

niveau
 • Wij dan nu in corte vergangene dagen Johenna
  Haemeckers Dije huijssfrouwe van Thissen Schacken vorseid
  haer heeft laten gelusten sijnes clegers huijssfrouwe
  tsampt hem selffs seer grotelick te Iniureren
  seggende sijn huijssfrouwe wahr eijn openbaer toversche
  ende haer beclachtinne eijn kijnt betouvert hedde
  Beneffens dem heeft die beclachtinne haer mit
  sulcke smehe iniuriose worden niet genoeghen
  laten sondere hem clegeren oick sweerlich te
  iniurieren hem scheldende ende seggende wij hij
  cleger wahr eijn verlopen weervolff verrader
  schelm ende dijeff ende mehr andere onbehoorliche smehe
  worden wij dan in faut van ontkentenis disselven mehr ende fermer
  in bracht sal werden
 • Wij dan nu in corte vergangene dagen Johenna
  Haemeckers Dije huijssfrouwe van Thissen Schacken vorseid
  haer heeft laten gelusten sijnes clegers huijssfrouwe
  tsampt hem selffs seer grotelick te Iniureren
  seggende sijn huijssfrouwe wahr eijn openbaer toversche
  ende haer beclachtinne eijn kijnt betouvert hedde
  Beneffens dem heeft die beclachtinne haer mit
  sulcke smehe iniuriose worden niet genoeghen
  laten sondere hem clegeren oick sweerlich te
  iniurieren hem scheldende ende seggende wij hij
  cleger wahr eijn verlopen weervolff verrader
  schelm ende dijeff ende mehr andere onbehoorliche smehe
  worden wij dan in faut van ontkentenis disselven mehr ende fermer
  in bracht sal werden
 • Wij dan nu in corte vergangene dagen Johenna
  Haemeckers Dije huijssfrouwe van Thissen Schacken vorseid
  haer heeft laten gelusten sijnes clegers huijssfrouwe
  tsampt hem selffs seer grotelick te Iniureren
  seggende sijn huijssfrouwe wahr eijn openbaer toversche
  ende haer beclachtinne eijn kijnt betouvert hedde
  Beneffens dem heeft die beclachtinne haer mit
  sulcke smehe iniuriose worden niet genoeghen
  laten sondere hem clegeren oick sweerlich te
  iniurieren hem scheldende ende seggende wij hij
  cleger wahr eijn verlopen weervolff verrader
  schelm ende dijeff ende mehr andere onbehoorliche smehe
  worden wij dan in faut van ontkentenis disselven mehr ende fermer
  in bracht sal werden
 • Wij dan nu in corte vergangene dagen Johenna Haemeckers Dije huijssfrouwe van Thissen Schacken vorseid haer heeft laten gelusten sijnes clegers huijssfrouwe tsampt hem selffs seer grotelick te Iniureren seggende sijn huijssfrouwe wahr eijn openbaer toversche ende haer beclachtinne eijn kijnt betouvert hedde Beneffens dem heeft die beclachtinne haer mit sulcke smehe iniuriose worden niet genoeghen laten sondere hem clegeren oick sweerlich te iniurieren hem scheldende ende seggende wij hij cleger wahr eijn verlopen weervolff verrader schelm ende dijeff ende mehr andere onbehoorliche smehe worden wij dan in faut van ontkentenis disselven mehr ende fermer in bracht sal werden

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >