Aanwijzingen voor transcripties

Algemeen

Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

Voeg in je transcriptie geen hoofdletters of komma’s toe om de transcriptie beter leesbaar te maken.

 

Uitzonderingen op de transcriptieregels t.b.v. een goede werking van de controle van je transcriptie

Neem witregels in de tekst als één witregel op in de transcriptie.

Neem een inspringing van de tekst of een regel niet over, maar begin gewoon bij de linkerkantlijn.

In de oorspronkelijke tekst kunnen woorden op diverse manieren worden afgebroken. Gebruik in je transcriptie altijd een minteken als er een afbreekteken staat. Bijvoorbeeld: // aan het eind van een woord transcriberen als: - .

 

Omgaan met afkortingen, tekens en doorhalingen
 
Afkortingen worden zoveel mogelijk voluit getranscribeerd, bijvoorbeeld febry = februarij, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken. Bijvoorbeeld: t'selve blijft dus t'selve en wordt geen ’t selve of het selve. 

Zet de oplossing van afkortingen niet tussen haken.

Woorden/tekens als dr., sr. etc., &, uitschrijven, dus: dokter/docter, sieur/seigneur/senior etcetera, et/en/ende, analoog aan de rest van de tekst. 

Transcribeer de afkorting voors: als voorschreven/voorsijd/voorseijd/ voorseit/voorseijt, analoog aan de rest van de tekst.

Transcribeer een y (met of zonder puntjes) met ij, tenzij bij buitenlandse namen, zoals 'Lyon', of woorden, zoals 'hypotheek', die je echt niet met een ij schrijft.

Transcribeer een lange i (ziet er meestal uit als een j met of zonder punt) met een korte i, bijvoorbeeld jnde = inde, xviij = xviii.

Transcribeer superscript in een tekst als normale tekst, bijvoorbeeld: 1e = 1e. 

Transcribeer breuken, zoals bijvoorbeeld ¼ , in gewone cijfers gescheiden door een schuine streep, bijvoorbeeld: 1/4. 

£  is een munteenheid, dus niet transcriberen als ‘pond’. Transcriberen als: L. 

ƒ  is een munteenheid, dus niet transcriberen als ‘gulden’. Transcriberen als: f. 

 

Transcriberen - hoe doe je dat eigenlijk?

Lees hier meer over het transcriberen van teksten en hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken.