Bezette stad

Oorlog en rampen
In september 1692 veroverde een Nederlands leger de Vlaamse stad Veurne, die in 1667 door Lodewijk XIV was ingenomen, op de Fransen. Op de vierentwintigste van die maand gaf de Nederlandse...

Nijmeegse burgemeesterszoon vaart in 1595 naar de Oost

Handel en koloniën
De in Nijmegen geboren Lambert Biesman was één van de eerste Indiëvaarders. Hij nam deel aan de reis naar Indië onder Cornelis de Houtman (1595-1597), met als doel het vinden van de specerijroute van...

Het doopsel van Clovis

Dagelijks leven
Aan het begin van de vorige eeuw schreef de 8-jarige Frans Houbrechts uit Tongeren in zijn schoolschriftje volgend opstel over het doopsel van koning Clovis. Hij haalde er zijn mooiste geschrift en...

De miraculeuze madonna van Kortrijk

Stad en land
In 1636 werd de Kortrijkse metselaar Jan van Neste geplaagd door een duistere macht. Zijn echtgenote besloot daarom de hulp van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge in te roepen...

Burgerbrief als oudedagsvoorziening

Van wieg tot graf
Koopman Willem Berndts kan zijn burgerbrief van Nijmegen gebruiken in de handel. Voor zijn weduwe is de brief de toegang tot een goede oudedagsvoorziening in het Burgergasthuis.

Hoog sterftecijfer door slechte hygiëne

Dagelijks leven
Nijmegen had eind 19de eeuw een vrij hoog sterftecijfer vergeleken met andere steden in Nederland. Dit leidde tot vragen bij het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht aan de...

Wijn voor de opperkommandant van de vesting

Oorlog en rampen
Op 17 november 1830 wordt aan de vesting Nijmegen door de Belgische opstandelingen de oorlog verklaard. Het Zuid-Nederlandse deel van het koninkrijk is in opstand gekomen en voert een...

Koninklijk watermanegement

Stad en land
In 1785 sluit Federik II de Grote van het Koninkrijk Pruisen een overeenkomst over het afwateren van de Duitse polder de Duffelt over Nederlands grondgebied. Extra moeilijkheidsgraad bij het...

Manslag op Engelbert de Man

Misdaad en straf
In de zomer van 1641 komt een inwoner van Nijmegen, Engelbert de Man, door manslag om het leven. Simon van de Water getuigt in de rechtzaak tegen Asper van der Hoeven.

Vergadering van het polderbestuur in roerige tijden.

Oorlog en rampen
Nijmegen heeft in 1585 voor de Spanjaarden gekozen en wordt nu, in 1591 door prins Maurits van Nassau belegerd. Vanaf de overkant wordt de stad door Maurits beschoten vanuit fort Knodsenburg. De...

Verhuizing in de tijd

Dagelijks leven
Advocaat Johan van Someren in Dordrecht aanvaardt de benoeming tot pensionaris van Nijmegen. In een brief aan het gemeentebestuur laat hij weten dat hij op 1 mei 1655 uit Dordt zal verhuizen. Het...

Vrijhandelsverdrag met Keulen

Stad en land
In 1360 sluit het hertogdom Gelre een wederzijds vrijhandelsverdrag met de stad Keulen. In ruil daarvoor belooft Gelre de rechten van Keulse burgers te respecteren. Aanleiding voor het verdrag was de...