Overslaan en naar de inhoud gaan

Uit met de Liefde

Een Zeister echtpaar komt erachter dat van lieverlee van liefde in hun echtelijke staat maar weinig sprake is. Van onmin des te meer. Huwelijksmisère anno 1806.

niveau
 • Hendrik Inkman wonende in
  het Kamp bij Zeist, ter Eenre en
  Gerarda Schreur, Huisvrouw van
  denzelven Hendrik Inkman, door haa-
  ren gemelden man tot het aangaan &
  passeeren dezer acte behoorlijk gequalifi-
  ceerd, ter andere zijde.
  Te kennen gevende dat tusschen de
  Comparanten discrepances en oneenig-
  heden zijn ontstaan, dewelke oorzaak heb-
  ben gegeven niet alleen tot verflauwing
  van de liefde en eensgezindheid die
  tusschen Echtgenoten behooren plaats te
  hebben, maar die ook zedert eenige tijd
  tot die hoogte zijn geklommen dat
  de onderlinge Zamenleving ondoenlijk
  is geworden, dat de Comparante ter an-
  dere zijde zich bij Requeste aan den

 • Hendrik Inkman wonende in
  het Kamp bij Zeist, ter Eenre en
  Gerarda Schreur, Huisvrouw van
  denzelven Hendrik Inkman, door haa-
  ren gemelden man tot het aangaan &
  passeeren dezer acte behoorlijk gequalifi-
  ceerd, ter andere zijde.
  Te kennen gevende dat tusschen de
  Comparanten discrepances en oneenig-
  heden zijn ontstaan, dewelke oorzaak heb-
  ben gegeven niet alleen tot verflauwing
  van de liefde en eensgezindheid die
  tusschen Echtgenoten behooren plaats te
  hebben, maar die ook zedert eenige tijd
  tot die hoogte zijn geklommen dat
  de onderlinge Zamenleving ondoenlijk
  is geworden, dat de Comparante ter an-
  dere zijde zich bij Requeste aan den

 • Hendrik Inkman wonende in
  het Kamp bij Zeist, ter Eenre en
  Gerarda Schreur, Huisvrouw van
  denzelven Hendrik Inkman, door haa-
  ren gemelden man tot het aangaan &
  passeeren dezer acte behoorlijk gequalifi-
  ceerd, ter andere zijde.
  Te kennen gevende dat tusschen de
  Comparanten discrepances en oneenig-
  heden zijn ontstaan, dewelke oorzaak heb-
  ben gegeven niet alleen tot verflauwing
  van de liefde en eensgezindheid die
  tusschen Echtgenoten behooren plaats te
  hebben, maar die ook zedert eenige tijd
  tot die hoogte zijn geklommen dat
  de onderlinge Zamenleving ondoenlijk
  is geworden, dat de Comparante ter an-
  dere zijde zich bij Requeste aan den

 • Hendrik Inkman wonende in het Kamp bij Zeist, ter Eenre en Gerarda Schreur, Huisvrouw van denzelven Hendrik Inkman, door haa- ren gemelden man tot het aangaan & passeeren dezer acte behoorlijk gequalifi- ceerd, ter andere zijde. Te kennen gevende dat tusschen de Comparanten discrepances en oneenig- heden zijn ontstaan, dewelke oorzaak heb- ben gegeven niet alleen tot verflauwing van de liefde en eensgezindheid die tusschen Echtgenoten behooren plaats te hebben, maar die ook zedert eenige tijd tot die hoogte zijn geklommen dat de onderlinge Zamenleving ondoenlijk is geworden, dat de Comparante ter an- dere zijde zich bij Requeste aan den

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!