Overslaan en naar de inhoud gaan

Bindingsangst

Deze fijngevoelige dame uit Utrecht durft in 1785 niet in het huwelijksbootje te stappen. Het vooruitzicht alleen al maakt haar bijkans krankzinnig.

niveau
 • alleen dependeerden, alzo het enkele denk-
  beeld van trouwen, haaren geest zodanig
  kwam aan te doen en te ontrusten, dat zij,
  zo het voltrekken van haar huwelijk wierd
  gepousseerd, zich verbeeldde, in geen staat
  van rust en stilte, noch bij het gebruik
  van haare vermogen, te kunnen blijven.
  Dat hier over de eerste Comparant
  ernstig onderhouden zijnde, heeft hij zijn
  Leedwezen over deezen toestand van de twee-
  de Comparante aan hem zeer wel en naauw-
  keurig bekend, betuigd en gedeclareerd, door
  het insteeren op het voltrekken van zijn
  huwelijk, geen oorzaak te willen zijn, van
  het ongelukkig leeven van de tweede Com-
 • alleen dependeerden, alzo het enkele denk-
  beeld van trouwen, haaren geest zodanig
  kwam aan te doen en te ontrusten, dat zij,
  zo het voltrekken van haar huwelijk wierd
  gepousseerd, zich verbeeldde, in geen staat
  van rust en stilte, noch bij het gebruik
  van haare vermogen, te kunnen blijven.
  Dat hier over de eerste Comparant
  ernstig onderhouden zijnde, heeft hij zijn
  Leedwezen over deezen toestand van de twee-
  de Comparante aan hem zeer wel en naauw-
  keurig bekend, betuigd en gedeclareerd, door
  het insteeren op het voltrekken van zijn
  huwelijk, geen oorzaak te willen zijn, van
  het ongelukkig leeven van de tweede Com-
 • alleen dependeerden, alzo het enkele denk-
  beeld van trouwen, haaren geest zodanig
  kwam aan te doen en te ontrusten, dat zij,
  zo het voltrekken van haar huwelijk wierd
  gepousseerd, zich verbeeldde, in geen staat
  van rust en stilte, noch bij het gebruik
  van haare vermogen, te kunnen blijven.
  Dat hier over de eerste Comparant
  ernstig onderhouden zijnde, heeft hij zijn
  Leedwezen over deezen toestand van de twee-
  de Comparante aan hem zeer wel en naauw-
  keurig bekend, betuigd en gedeclareerd, door
  het insteeren op het voltrekken van zijn
  huwelijk, geen oorzaak te willen zijn, van
  het ongelukkig leeven van de tweede Com-
 • alleen dependeerden, alzo het enkele denk- beeld van trouwen, haaren geest zodanig kwam aan te doen en te ontrusten, dat zij, zo het voltrekken van haar huwelijk wierd gepousseerd, zich verbeeldde, in geen staat van rust en stilte, noch bij het gebruik van haare vermogen, te kunnen blijven. Dat hier over de eerste Comparant ernstig onderhouden zijnde, heeft hij zijn Leedwezen over deezen toestand van de twee- de Comparante aan hem zeer wel en naauw- keurig bekend, betuigd en gedeclareerd, door het insteeren op het voltrekken van zijn huwelijk, geen oorzaak te willen zijn, van het ongelukkig leeven van de tweede Com-

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!