Carnaval?!

kies een oefening

In vroeger tijden waren er aan de vooravond van de vastentijd andere gebruiken die om beperkende maatregelen vroegen. Na deze oefening krijg je een indruk van deze voorloper van carnaval.

Makkelijk: antwoordblokjes naar plaatjes slepen
Moeilijk: antwoorden zelf bij plaatjes typen
Kies of je de oefening makkelijk (antwoordblokjes slepen)
of moeilijk (antwoorden zelf typen) wilt maken Niet meer weergeven
  • trekken
  • vastenavond
  • gansen
  • verbieden
  • Hoenders
  • Knippels
  • Reijden
  • geworpen