Overslaan en naar de inhoud gaan

Hans en Wim Anker

De advocaten Hans en Wim Anker hebben stoere Zeeuwse voorouders met zeebenen. De gebroeders Anker ontdekken in het Zeeuws Archief dat de onverschrokken commandeur Ancker in 1703 kapers achterna gaat (zie de woordoefening Aan boord 1) en dat matroos Anker in 1731 in handen valt van Noord-Afrikaanse slavenhandelaren. Dankzij een vroege vorm van crowd funding in Zierikzee kan hij na 12 jaar uit slavernij worden vrijgekocht.

Bekijk hier de aflevering van Verborgen Verleden met Wim en Hans Anker terug.

NB. Voeg een witregel toe na de bovenste margetekst. Voeg de margetekst in het midden in op de juiste plaats in de zin waar de keper ^ staat.

niveau
 • Attestatie voor Leenderd Barendze
  Anker en Joos Joosze Nolle

  Wij Burgermeester en
  scheepenen der stad Zirczee
  Verklaaren en Certificeeren
  bij deesen dat Leenderd
  Barendze Anker en Joos
  Joosze Jolle bijgenaamd
  Nolle zijn Borgers en
  Ingezeetene deeser stad
  en dat de zelve waarlijk
  die perzoonen zijn welke
  in den Jaare seeventhien-
  honderd een en dertig met
  het hoekerschip de palm-
  Boom daar schipper op Was
  Marinus smul en alhier ’t huijs komende, op hunne
  te rugreijse Van Lissabon
  naa herwaars van een
  salatijnsche rover zijn
  genoomen en opgebragt
  geweest en naa eene
  twaalf Jaarige slavernij
  in het Laast van het gepasseerde
  Jaar buijten kosten van de
  Generaliteijt zijn gelost
  geworden.
  ende op dat hier van zoude
  Consteeren, daar zulks zoude
  moogen vereijscht Werden
  hebben Wij niet Willen afzijn
  aan hun op der zelver Verzoek
  deese onze certificatie met
  deeser steede zegel bekragtigd
  en door een onzer secretarisse
  onderteijkend, te Verleenen
  binnen zirczee deesen
  25 November 1743.
  J. DuClaux.

 • Attestatie voor Leenderd Barendze
  Anker en Joos Joosze Nolle

  Wij Burgermeester en
  scheepenen der stad Zirczee
  Verklaaren en Certificeeren
  bij deesen dat Leenderd
  Barendze Anker en Joos
  Joosze Jolle bijgenaamd
  Nolle zijn Borgers en
  Ingezeetene deeser stad
  en dat de zelve waarlijk
  die perzoonen zijn welke
  in den Jaare seeventhien-
  honderd een en dertig met
  het hoekerschip de palm-
  Boom daar schipper op Was
  Marinus smul en alhier ’t huijs komende, op hunne
  te rugreijse Van Lissabon
  naa herwaars van een
  salatijnsche rover zijn
  genoomen en opgebragt
  geweest en naa eene
  twaalf Jaarige slavernij
  in het Laast van het gepasseerde
  Jaar buijten kosten van de
  Generaliteijt zijn gelost
  geworden.
  ende op dat hier van zoude
  Consteeren, daar zulks zoude
  moogen vereijscht Werden
  hebben Wij niet Willen afzijn
  aan hun op der zelver Verzoek
  deese onze certificatie met
  deeser steede zegel bekragtigd
  en door een onzer secretarisse
  onderteijkend, te Verleenen
  binnen zirczee deesen
  25 November 1743.
  J. DuClaux.

 • Attestatie voor Leenderd Barendze
  Anker en Joos Joosze Nolle

  Wij Burgermeester en
  scheepenen der stad Zirczee
  Verklaaren en Certificeeren
  bij deesen dat Leenderd
  Barendze Anker en Joos
  Joosze Jolle bijgenaamd
  Nolle zijn Borgers en
  Ingezeetene deeser stad
  en dat de zelve waarlijk
  die perzoonen zijn welke
  in den Jaare seeventhien-
  honderd een en dertig met
  het hoekerschip de palm-
  Boom daar schipper op Was
  Marinus smul en alhier ’t huijs komende, op hunne
  te rugreijse Van Lissabon
  naa herwaars van een
  salatijnsche rover zijn
  genoomen en opgebragt
  geweest en naa eene
  twaalf Jaarige slavernij
  in het Laast van het gepasseerde
  Jaar buijten kosten van de
  Generaliteijt zijn gelost
  geworden.
  ende op dat hier van zoude
  Consteeren, daar zulks zoude
  moogen vereijscht Werden
  hebben Wij niet Willen afzijn
  aan hun op der zelver Verzoek
  deese onze certificatie met
  deeser steede zegel bekragtigd
  en door een onzer secretarisse
  onderteijkend, te Verleenen
  binnen zirczee deesen
  25 November 1743.
  J. DuClaux.

 • Attestatie voor Leenderd Barendze Anker en Joos Joosze NolleWij Burgermeester en scheepenen der stad Zirczee Verklaaren en Certificeeren bij deesen dat Leenderd Barendze Anker en Joos Joosze Jolle bijgenaamd Nolle zijn Borgers en Ingezeetene deeser stad en dat de zelve waarlijk die perzoonen zijn welke in den Jaare seeventhien- honderd een en dertig met het hoekerschip de palm- Boom daar schipper op Was Marinus smul en alhier ’t huijs komende, op hunne te rugreijse Van Lissabon naa herwaars van een salatijnsche rover zijn genoomen en opgebragt geweest en naa eene twaalf Jaarige slavernij in het Laast van het gepasseerde Jaar buijten kosten van de Generaliteijt zijn gelost geworden. ende op dat hier van zoude Consteeren, daar zulks zoude moogen vereijscht Werden hebben Wij niet Willen afzijn aan hun op der zelver Verzoek deese onze certificatie met deeser steede zegel bekragtigd en door een onzer secretarisse onderteijkend, te Verleenen binnen zirczee deesen 25 November 1743. J. DuClaux.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!