Overslaan en naar de inhoud gaan

Een "productieve" vergadering

Op 25 januari 1452 kwamen de baljuw, de schepenen en de “edele vazallen” van de kasselrij Ieper (het plattelandsdistrict rond de gelijknamige stad) samen om een nieuwe ontvanger aan te duiden. Hoewel er uiteindelijk geen concrete beslissing werd genomen, moesten de genuttigde spijzen en dranken wel betaald worden. Daarom heeft deze weinig zinvolle vergadering uiteindelijk toch een spoor nagelaten in de rekeningen van de kasselrij. Kan jij de namen van de aanwezige hoge heren correct transcriberen?

niveau
 • Den XXVen dach van lauwe soo waren tYpre vergadert
  mer Olivier vander Woestine ruddere Lodewyc van Lichtervelde
  Boudein vander Gracht Wulfaert van Holbeke Percevael
  vander Woestine Roeland Bryde Victoor van Volmerbeike
  over mijn vrauwe de buechgraefnede van Ypre Jan Tacoen
  ende meer andere vassalen metgaders bailliu ende scepenen
  vander Zale up tkiesen vanden vorseiden ontfanghere daer
  over een ghedreighen was eene vergaderinghe te
  houdene ten Hoghen Zieken omme daer den vorseiden ontfanghere
  te kiesene byder ghemeenre castelrie naer der ouder
  costume verteerd byden vorseiden bailliu scepenen ende
  vassalen XVII lb. par. de welke vassalen consenteerden
  dat zy up dien tyd anders gheene wedden hebben
  zouden dan huere costen ende daromme hier de vorseide XVII lb.

 • Den XXVen dach van lauwe soo waren tYpre vergadert
  mer Olivier vander Woestine ruddere Lodewyc van Lichtervelde
  Boudein vander Gracht Wulfaert van Holbeke Percevael
  vander Woestine Roeland Bryde Victoor van Volmerbeike
  over mijn vrauwe de buechgraefnede van Ypre Jan Tacoen
  ende meer andere vassalen metgaders bailliu ende scepenen
  vander Zale up tkiesen vanden vorseiden ontfanghere daer
  over een ghedreighen was eene vergaderinghe te
  houdene ten Hoghen Zieken omme daer den vorseiden ontfanghere
  te kiesene byder ghemeenre castelrie naer der ouder
  costume verteerd byden vorseiden bailliu scepenen ende
  vassalen XVII lb. par. de welke vassalen consenteerden
  dat zy up dien tyd anders gheene wedden hebben
  zouden dan huere costen ende daromme hier de vorseide XVII lb.

 • Den XXVen dach van lauwe soo waren tYpre vergadert
  mer Olivier vander Woestine ruddere Lodewyc van Lichtervelde
  Boudein vander Gracht Wulfaert van Holbeke Percevael
  vander Woestine Roeland Bryde Victoor van Volmerbeike
  over mijn vrauwe de buechgraefnede van Ypre Jan Tacoen
  ende meer andere vassalen metgaders bailliu ende scepenen
  vander Zale up tkiesen vanden vorseiden ontfanghere daer
  over een ghedreighen was eene vergaderinghe te
  houdene ten Hoghen Zieken omme daer den vorseiden ontfanghere
  te kiesene byder ghemeenre castelrie naer der ouder
  costume verteerd byden vorseiden bailliu scepenen ende
  vassalen XVII lb. par. de welke vassalen consenteerden
  dat zy up dien tyd anders gheene wedden hebben
  zouden dan huere costen ende daromme hier de vorseide XVII lb.

 • Den XXVen dach van lauwe soo waren tYpre vergadert mer Olivier vander Woestine ruddere Lodewyc van Lichtervelde Boudein vander Gracht Wulfaert van Holbeke Percevael vander Woestine Roeland Bryde Victoor van Volmerbeike over mijn vrauwe de buechgraefnede van Ypre Jan Tacoen ende meer andere vassalen metgaders bailliu ende scepenen vander Zale up tkiesen vanden vorseiden ontfanghere daer over een ghedreighen was eene vergaderinghe te houdene ten Hoghen Zieken omme daer den vorseiden ontfanghere te kiesene byder ghemeenre castelrie naer der ouder costume verteerd byden vorseiden bailliu scepenen ende vassalen XVII lb. par. de welke vassalen consenteerden dat zy up dien tyd anders gheene wedden hebben zouden dan huere costen ende daromme hier de vorseide XVII lb.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!