Overslaan en naar de inhoud gaan

Kermis Nijmegen afgelast vanwege de pest

De kermis van 1664 kan in Nijmegen helaas dat jaar geen doorgang vinden. De pest had naburige steden en plaatsen getroffen en het stadsbestuur wil geen enkel risico nemen. De bevolking moet beschermd worden. Het bierbrouwersgilde ontvangt een niet mis te verstane brief van de secretaris van de stad.

niveau
 • Publicatum den 8e augusti 1664

  Borgermeesteren Schepenen ende Raadt deser Stadt considererende
  dat diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt
  almachtigh met de bedroeffde ende contagieuse sieckte der
  pestilentie jamerlijck besocht sijn ende willende met alle
  bedenckelijcke middelen soo veel doenlijck die voorschreven sieckte
  van hare Stadt, Borgeren ende Ingesetenden vandien affweren
  hebben bij resolutie vast gestelt ende goet gevonden, dat geenen
  Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall
  worden noch ijmant t sie Borger ofte Ingeseten deser
  Stadt noch eenige vrembden toegelaten om met eenige Cramen
  opden Kermis tijt opden merckt om hare goederen te veilen
  sal mogen voorstaen
  Dat mede geene Brouwers sullen vermogen eenige van hare
  Callanten van buijten incomende op de voorschreven Kermis
  te tracteren off te logeren

  Accordeert met de prin
  cipale publicatie in kennisse
  mijns ondergeschreven der stadt
  Nijmegen Secretaris

  J Singendockse

 • Publicatum den 8e augusti 1664

  Borgermeesteren Schepenen ende Raadt deser Stadt considererende
  dat diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt
  almachtigh met de bedroeffde ende contagieuse sieckte der
  pestilentie jamerlijck besocht sijn ende willende met alle
  bedenckelijcke middelen soo veel doenlijck die voorschreven sieckte
  van hare Stadt, Borgeren ende Ingesetenden vandien affweren
  hebben bij resolutie vast gestelt ende goet gevonden, dat geenen
  Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall
  worden noch ijmant t sie Borger ofte Ingeseten deser
  Stadt noch eenige vrembden toegelaten om met eenige Cramen
  opden Kermis tijt opden merckt om hare goederen te veilen
  sal mogen voorstaen
  Dat mede geene Brouwers sullen vermogen eenige van hare
  Callanten van buijten incomende op de voorschreven Kermis
  te tracteren off te logeren

  Accordeert met de prin
  cipale publicatie in kennisse
  mijns ondergeschreven der stadt
  Nijmegen Secretaris

  J Singendockse

 • Publicatum den 8e augusti 1664

  Borgermeesteren Schepenen ende Raadt deser Stadt considererende
  dat diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt
  almachtigh met de bedroeffde ende contagieuse sieckte der
  pestilentie jamerlijck besocht sijn ende willende met alle
  bedenckelijcke middelen soo veel doenlijck die voorschreven sieckte
  van hare Stadt, Borgeren ende Ingesetenden vandien affweren
  hebben bij resolutie vast gestelt ende goet gevonden, dat geenen
  Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall
  worden noch ijmant t sie Borger ofte Ingeseten deser
  Stadt noch eenige vrembden toegelaten om met eenige Cramen
  opden Kermis tijt opden merckt om hare goederen te veilen
  sal mogen voorstaen
  Dat mede geene Brouwers sullen vermogen eenige van hare
  Callanten van buijten incomende op de voorschreven Kermis
  te tracteren off te logeren

  Accordeert met de prin
  cipale publicatie in kennisse
  mijns ondergeschreven der stadt
  Nijmegen Secretaris

  J Singendockse

 • Publicatum den 8e augusti 1664 Borgermeesteren Schepenen ende Raadt deser Stadt considererende dat diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt almachtigh met de bedroeffde ende contagieuse sieckte der pestilentie jamerlijck besocht sijn ende willende met alle bedenckelijcke middelen soo veel doenlijck die voorschreven sieckte van hare Stadt, Borgeren ende Ingesetenden vandien affweren hebben bij resolutie vast gestelt ende goet gevonden, dat geenen Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall worden noch ijmant t sie Borger ofte Ingeseten deser Stadt noch eenige vrembden toegelaten om met eenige Cramen opden Kermis tijt opden merckt om hare goederen te veilen sal mogen voorstaen Dat mede geene Brouwers sullen vermogen eenige van hare Callanten van buijten incomende op de voorschreven Kermis te tracteren off te logeren Accordeert met de prin cipale publicatie in kennisse mijns ondergeschreven der stadt Nijmegen Secretaris J Singendockse

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!