Keizersnede in 1796

Toen pastoor Schoenmaeckers van Opheers in 1796 opgeroepen werd om de laatste sacramenten toe te dienen aan een jonge vrouw, vonden de chirurgijn en hij dat zij ook moesten doen wat kon om haar ongeboren kind te dopen. Wat volgde schreef hij later op in het doopregister van zijn parochie ..

niveau
 • Pro memoria

  Den 20 junij 1796 heeft J. Depas, chirurgien
  van Opheers, in mijn presentie eene vrouwe
  die van ontrent ses maenden groot ging,
  naer datse haeren geest gegeeven had, over
  haer d'operatie Caesarie gedaen als volgt:
  Soo haest de vrouwe eene sekere Getruij Eijben
  overleeden was, leijde hij haer met het hooft
  gans leeg, dit gedaen zijnde, eenen lepel
  in den mond hebbende, maekde hij met een
  kleijn meske eene openinge in het bovenste
  van den buijk een weijnig naer de linke zijde
  om er sijnen vinger in te steeken en hetselve
  wat op te ligten, doen nam hij een scheermes
  en sneed het vel open van boven tot onder,
  hetwelk vaneen separeerende, sag men
  een tweede vel van den buijk, hier maekde
  hij wederom een opening in, wat boven het
  midden, om er wederom den vinger onder te
  krijgen en sneed het met een kleijn scherp
  meske ook open tot onder toe. Doen stak
  hij sijne linke hand van onder in, onder een
  derde dun velleke daer het kind tussen
  het bloet en waters in lag, tussen de blaes
  en regten darm, terstond scheurde hij dat
  velleke van een met de vingers van de
  regte hand, het bloet en water liep ter voor
  een groot deel uijt, hij stak sijn linke hand
  van onder het kind en met de regte nam
  hij het omhoog, was leevendig, ik doopte
  het aenstonds met vondwater dat ik mee
  genomen had, en heeft nog wel twee uren
  daernaer geleeft. Ita attestor,
  J. Schoenmaeckers pastor et
  decanus in Opheers

  N.B.
  D'operatie gedaen sijnde
  heeft hij den buijk
  toegenaijt.
 • Pro memoria

  Den 20 junij 1796 heeft J. Depas, chirurgien
  van Opheers, in mijn presentie eene vrouwe
  die van ontrent ses maenden groot ging,
  naer datse haeren geest gegeeven had, over
  haer d'operatie Caesarie gedaen als volgt:
  Soo haest de vrouwe eene sekere Getruij Eijben
  overleeden was, leijde hij haer met het hooft
  gans leeg, dit gedaen zijnde, eenen lepel
  in den mond hebbende, maekde hij met een
  kleijn meske eene openinge in het bovenste
  van den buijk een weijnig naer de linke zijde
  om er sijnen vinger in te steeken en hetselve
  wat op te ligten, doen nam hij een scheermes
  en sneed het vel open van boven tot onder,
  hetwelk vaneen separeerende, sag men
  een tweede vel van den buijk, hier maekde
  hij wederom een opening in, wat boven het
  midden, om er wederom den vinger onder te
  krijgen en sneed het met een kleijn scherp
  meske ook open tot onder toe. Doen stak
  hij sijne linke hand van onder in, onder een
  derde dun velleke daer het kind tussen
  het bloet en waters in lag, tussen de blaes
  en regten darm, terstond scheurde hij dat
  velleke van een met de vingers van de
  regte hand, het bloet en water liep ter voor
  een groot deel uijt, hij stak sijn linke hand
  van onder het kind en met de regte nam
  hij het omhoog, was leevendig, ik doopte
  het aenstonds met vondwater dat ik mee
  genomen had, en heeft nog wel twee uren
  daernaer geleeft. Ita attestor,
  J. Schoenmaeckers pastor et
  decanus in Opheers

  N.B.
  D'operatie gedaen sijnde
  heeft hij den buijk
  toegenaijt.
 • Pro memoria

  Den 20 junij 1796 heeft J. Depas, chirurgien
  van Opheers, in mijn presentie eene vrouwe
  die van ontrent ses maenden groot ging,
  naer datse haeren geest gegeeven had, over
  haer d'operatie Caesarie gedaen als volgt:
  Soo haest de vrouwe eene sekere Getruij Eijben
  overleeden was, leijde hij haer met het hooft
  gans leeg, dit gedaen zijnde, eenen lepel
  in den mond hebbende, maekde hij met een
  kleijn meske eene openinge in het bovenste
  van den buijk een weijnig naer de linke zijde
  om er sijnen vinger in te steeken en hetselve
  wat op te ligten, doen nam hij een scheermes
  en sneed het vel open van boven tot onder,
  hetwelk vaneen separeerende, sag men
  een tweede vel van den buijk, hier maekde
  hij wederom een opening in, wat boven het
  midden, om er wederom den vinger onder te
  krijgen en sneed het met een kleijn scherp
  meske ook open tot onder toe. Doen stak
  hij sijne linke hand van onder in, onder een
  derde dun velleke daer het kind tussen
  het bloet en waters in lag, tussen de blaes
  en regten darm, terstond scheurde hij dat
  velleke van een met de vingers van de
  regte hand, het bloet en water liep ter voor
  een groot deel uijt, hij stak sijn linke hand
  van onder het kind en met de regte nam
  hij het omhoog, was leevendig, ik doopte
  het aenstonds met vondwater dat ik mee
  genomen had, en heeft nog wel twee uren
  daernaer geleeft. Ita attestor,
  J. Schoenmaeckers pastor et
  decanus in Opheers

  N.B.
  D'operatie gedaen sijnde
  heeft hij den buijk
  toegenaijt.
 • Pro memoria Den 20 junij 1796 heeft J. Depas, chirurgien van Opheers, in mijn presentie eene vrouwe die van ontrent ses maenden groot ging, naer datse haeren geest gegeeven had, over haer d'operatie Caesarie gedaen als volgt: Soo haest de vrouwe eene sekere Getruij Eijben overleeden was, leijde hij haer met het hooft gans leeg, dit gedaen zijnde, eenen lepel in den mond hebbende, maekde hij met een kleijn meske eene openinge in het bovenste van den buijk een weijnig naer de linke zijde om er sijnen vinger in te steeken en hetselve wat op te ligten, doen nam hij een scheermes en sneed het vel open van boven tot onder, hetwelk vaneen separeerende, sag men een tweede vel van den buijk, hier maekde hij wederom een opening in, wat boven het midden, om er wederom den vinger onder te krijgen en sneed het met een kleijn scherp meske ook open tot onder toe. Doen stak hij sijne linke hand van onder in, onder een derde dun velleke daer het kind tussen het bloet en waters in lag, tussen de blaes en regten darm, terstond scheurde hij dat velleke van een met de vingers van de regte hand, het bloet en water liep ter voor een groot deel uijt, hij stak sijn linke hand van onder het kind en met de regte nam hij het omhoog, was leevendig, ik doopte het aenstonds met vondwater dat ik mee genomen had, en heeft nog wel twee uren daernaer geleeft. Ita attestor, J. Schoenmaeckers pastor et decanus in Opheers N.B. D'operatie gedaen sijnde heeft hij den buijk toegenaijt.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >