Overslaan en naar de inhoud gaan

Slagen en verwondingen

In 1760 sloeg Mauritius Boudry uit Langemark ene Marie Joanna de Poortere met een spade op het hoofd. Aangezien de vrouw hierdoor ernstige verwondingen had opgelopen, zag de luitenant-baljuw van de kasselrij Ieper (het plattelandsdistrict rond de gelijknamige stad) zich genoodzaakt om een onderzoek naar de feiten te starten. In het kader hiervan liet hij het slachtoffer onderzoeken door een gezworen chirurgijn. 
 

niveau
 • Ick onderschreven chirurgin jure, hebbe gevisiteert
  op heden den twaelfsten september, 1760, tmijnen
  huijse op het versoeck van den heer lieute-
  nant baillieu der Saele ende Casselrie van
  Ipre, de vrouwe van Joseph Glorie, woonachtig
  op Sonnebeeke, de welke ick bevonden hebbe
  met een contusie aen de reghter sijde, van
  haer aensight, met een solutie de langhde van
  twee dweersche duijmen, gesitueert op het
  onderste kaekbeen, van de selve sijde, voorders
  geexamineert haere lincker sijde, alwaer ick
  niet bevonden en hebbe, soo dat ick oordeele
  het selve veroorsaeckt te sijne door een in-
  strument die ten deele snijdende was, ende
  bevinde het selve eenighsins periculeus ter
  oorsaeke van de schuddinghe der hersenen, die
  het instrument soude konnen veroorsaekt
  hebben, in teeken der waerheijt hebbe dese
  acte onderteekent om te valideren naer
  gewoonte.
  Actum t'Ipre desen 12 september 1760.
  J.J. Delecluse

 • Ick onderschreven chirurgin jure, hebbe gevisiteert
  op heden den twaelfsten september, 1760, tmijnen
  huijse op het versoeck van den heer lieute-
  nant baillieu der Saele ende Casselrie van
  Ipre, de vrouwe van Joseph Glorie, woonachtig
  op Sonnebeeke, de welke ick bevonden hebbe
  met een contusie aen de reghter sijde, van
  haer aensight, met een solutie de langhde van
  twee dweersche duijmen, gesitueert op het
  onderste kaekbeen, van de selve sijde, voorders
  geexamineert haere lincker sijde, alwaer ick
  niet bevonden en hebbe, soo dat ick oordeele
  het selve veroorsaeckt te sijne door een in-
  strument die ten deele snijdende was, ende
  bevinde het selve eenighsins periculeus ter
  oorsaeke van de schuddinghe der hersenen, die
  het instrument soude konnen veroorsaekt
  hebben, in teeken der waerheijt hebbe dese
  acte onderteekent om te valideren naer
  gewoonte.
  Actum t'Ipre desen 12 september 1760.
  J.J. Delecluse

 • Ick onderschreven chirurgin jure, hebbe gevisiteert
  op heden den twaelfsten september, 1760, tmijnen
  huijse op het versoeck van den heer lieute-
  nant baillieu der Saele ende Casselrie van
  Ipre, de vrouwe van Joseph Glorie, woonachtig
  op Sonnebeeke, de welke ick bevonden hebbe
  met een contusie aen de reghter sijde, van
  haer aensight, met een solutie de langhde van
  twee dweersche duijmen, gesitueert op het
  onderste kaekbeen, van de selve sijde, voorders
  geexamineert haere lincker sijde, alwaer ick
  niet bevonden en hebbe, soo dat ick oordeele
  het selve veroorsaeckt te sijne door een in-
  strument die ten deele snijdende was, ende
  bevinde het selve eenighsins periculeus ter
  oorsaeke van de schuddinghe der hersenen, die
  het instrument soude konnen veroorsaekt
  hebben, in teeken der waerheijt hebbe dese
  acte onderteekent om te valideren naer
  gewoonte.
  Actum t'Ipre desen 12 september 1760.
  J.J. Delecluse

 • Ick onderschreven chirurgin jure, hebbe gevisiteert op heden den twaelfsten september, 1760, tmijnen huijse op het versoeck van den heer lieute- nant baillieu der Saele ende Casselrie van Ipre, de vrouwe van Joseph Glorie, woonachtig op Sonnebeeke, de welke ick bevonden hebbe met een contusie aen de reghter sijde, van haer aensight, met een solutie de langhde van twee dweersche duijmen, gesitueert op het onderste kaekbeen, van de selve sijde, voorders geexamineert haere lincker sijde, alwaer ick niet bevonden en hebbe, soo dat ick oordeele het selve veroorsaeckt te sijne door een in- strument die ten deele snijdende was, ende bevinde het selve eenighsins periculeus ter oorsaeke van de schuddinghe der hersenen, die het instrument soude konnen veroorsaekt hebben, in teeken der waerheijt hebbe dese acte onderteekent om te valideren naer gewoonte. Actum t'Ipre desen 12 september 1760. J.J. Delecluse

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!