Overslaan en naar de inhoud gaan

Boodschappenlijst uit Oisterwijk, 1673

Regionaal Archief Tilburg, Archief 845 Dorpsbestuur van Oisterwijk, 1390-1814:

invnr. 450 "Lyste van 't gene de dingbancke van Oysterwyck weeckelyck ten minste van doen hebben voor hare ingesetenen bestaende in omtrent achthonderd huysen van de naervolgende winkelwaren", met commissie voor Goyart van der Aa en Maeyke weduwe Aert Aerts om deze waren te Breda te halen. 1673 mei 09

niveau
 • Lijste van t’gene dedinghbanck van oister=wijck weeckelijck tenminste van doen hebbenvoor hare ingesetenenbestaende in omtrentachthondert kuijpenvande naervolgende wink=kel waren Ierstelijck ter weeckenses keijnekens zoepItem acht sacken soutItem een aem raepolijItem vier stoop olij vanolijvenItem twee hondert pont kaesItem twee hondert pontstockvisItem vijftigh pont abberdaenItem ses enden dertich pontbroot suijckerItem eenigen rijs pruijmencorinten, foelij, notemuscaetende andere specerijen wijnBrandewijn ende tabacknaer discretieItem ter weecke ander halfthoet haver

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!