Overslaan en naar de inhoud gaan

De gereformeerde Juliaanse stijl

Tot 1700 telde de stad Nijmegen een jaar zoals de oude Romeinen dat deden, volgens de zogenaamde Juliaanse kalender. Al in de 16e eeuw was deze kalender door paus Gregorius vervangen door een kalender die beter aansloot bij de dagen van een zonnejaar. Deze kalender noemen we nu de Gregoriaanse kalender, maar zo niet in het Nijmegen van 1700. Liever sprak het (protestantse) stadbestuur van de 'gereformeerde' of 'verbeterde Juliaanse stijl'. Toegepast vanaf 12 juli 1700, zoals blijkt uit dit raadsverslag

niveau
 • Mercurij 26 Junij

  De politie van den tarwe is verbleven

  Op requeste van Jan Craemer Timmer-
  man geboortigh vande Graeve. Hebben
  haer Edele en Achtbare Supplicanten tegens betae-
  linge der geregtigheijt,tot borger deser
  stadt aengenomen, et praestitit qura-
  mentum, mits ten naesten uijtleverende
  attestatie van een predicant dat gecommuni-
  niceert heeft. en heeft de voorschreven attestatie
  uijtgelevert den 6 Octobris 1700

  Lundis den 12 Julij 1700, na den gere-
  formeerden Juliaensen stijll

  Is goetgevonden dat den Raedsdagh in
  plaets van Woensdagh, op Donderdagh daer
  aan volgende sal werden gehouden, en
  sijn versogt den Burgemeester Reijnders
  oudt Burgemeester Beeckman en Raedt-
  vrundt W. Rouckens, om naer te sien
  het reglement bij een Eerbaar Raedt
  betaemt, hoe verre de Tappers van de
  Brouwers moeten wonen, om alle frau-
  des soo veel doenlijck te weeren.

  Verlesen eene missive vanden Heere
  Amptman van Maes en Wael, waer
  bij versogt wort,dat deser stads ge-
  commiteerden tegens den tweeden, of
  nae den verbeterden Juliaensen stijl
  tegens de 13den deser, tot Leeuwen
  mogen gesonden worden, om d' Ampt-
  settinge der oncosten over den jaer
  1699 gevallen te helpen examineren
  en sluijten

  Jovis 15 Julij
 • Mercurij 26 Junij

  De politie van den tarwe is verbleven

  Op requeste van Jan Craemer Timmer-
  man geboortigh vande Graeve. Hebben
  haer Edele en Achtbare Supplicanten tegens betae-
  linge der geregtigheijt,tot borger deser
  stadt aengenomen, et praestitit qura-
  mentum, mits ten naesten uijtleverende
  attestatie van een predicant dat gecommuni-
  niceert heeft. en heeft de voorschreven attestatie
  uijtgelevert den 6 Octobris 1700

  Lundis den 12 Julij 1700, na den gere-
  formeerden Juliaensen stijll

  Is goetgevonden dat den Raedsdagh in
  plaets van Woensdagh, op Donderdagh daer
  aan volgende sal werden gehouden, en
  sijn versogt den Burgemeester Reijnders
  oudt Burgemeester Beeckman en Raedt-
  vrundt W. Rouckens, om naer te sien
  het reglement bij een Eerbaar Raedt
  betaemt, hoe verre de Tappers van de
  Brouwers moeten wonen, om alle frau-
  des soo veel doenlijck te weeren.

  Verlesen eene missive vanden Heere
  Amptman van Maes en Wael, waer
  bij versogt wort,dat deser stads ge-
  commiteerden tegens den tweeden, of
  nae den verbeterden Juliaensen stijl
  tegens de 13den deser, tot Leeuwen
  mogen gesonden worden, om d' Ampt-
  settinge der oncosten over den jaer
  1699 gevallen te helpen examineren
  en sluijten

  Jovis 15 Julij
 • Mercurij 26 Junij

  De politie van den tarwe is verbleven

  Op requeste van Jan Craemer Timmer-
  man geboortigh vande Graeve. Hebben
  haer Edele en Achtbare Supplicanten tegens betae-
  linge der geregtigheijt,tot borger deser
  stadt aengenomen, et praestitit qura-
  mentum, mits ten naesten uijtleverende
  attestatie van een predicant dat gecommuni-
  niceert heeft. en heeft de voorschreven attestatie
  uijtgelevert den 6 Octobris 1700

  Lundis den 12 Julij 1700, na den gere-
  formeerden Juliaensen stijll

  Is goetgevonden dat den Raedsdagh in
  plaets van Woensdagh, op Donderdagh daer
  aan volgende sal werden gehouden, en
  sijn versogt den Burgemeester Reijnders
  oudt Burgemeester Beeckman en Raedt-
  vrundt W. Rouckens, om naer te sien
  het reglement bij een Eerbaar Raedt
  betaemt, hoe verre de Tappers van de
  Brouwers moeten wonen, om alle frau-
  des soo veel doenlijck te weeren.

  Verlesen eene missive vanden Heere
  Amptman van Maes en Wael, waer
  bij versogt wort,dat deser stads ge-
  commiteerden tegens den tweeden, of
  nae den verbeterden Juliaensen stijl
  tegens de 13den deser, tot Leeuwen
  mogen gesonden worden, om d' Ampt-
  settinge der oncosten over den jaer
  1699 gevallen te helpen examineren
  en sluijten

  Jovis 15 Julij
 • Mercurij 26 Junij De politie van den tarwe is verbleven Op requeste van Jan Craemer Timmer- man geboortigh vande Graeve. Hebben haer Edele en Achtbare Supplicanten tegens betae- linge der geregtigheijt,tot borger deser stadt aengenomen, et praestitit qura- mentum, mits ten naesten uijtleverende attestatie van een predicant dat gecommuni- niceert heeft. en heeft de voorschreven attestatie uijtgelevert den 6 Octobris 1700 Lundis den 12 Julij 1700, na den gere- formeerden Juliaensen stijll Is goetgevonden dat den Raedsdagh in plaets van Woensdagh, op Donderdagh daer aan volgende sal werden gehouden, en sijn versogt den Burgemeester Reijnders oudt Burgemeester Beeckman en Raedt- vrundt W. Rouckens, om naer te sien het reglement bij een Eerbaar Raedt betaemt, hoe verre de Tappers van de Brouwers moeten wonen, om alle frau- des soo veel doenlijck te weeren. Verlesen eene missive vanden Heere Amptman van Maes en Wael, waer bij versogt wort,dat deser stads ge- commiteerden tegens den tweeden, of nae den verbeterden Juliaensen stijl tegens de 13den deser, tot Leeuwen mogen gesonden worden, om d' Ampt- settinge der oncosten over den jaer 1699 gevallen te helpen examineren en sluijten Jovis 15 Julij

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!