Overslaan en naar de inhoud gaan

Tannetje Vrijheid – Een ongewone dopelinge

In het Zeeuwse Grijpskerke wordt in 1765 een Afrikaans meisje gedoopt. Haar Nederlandse naam is Tannetje Vrijheid. In het doopboek, dat wordt bewaard in het Zeeuws Archief, doet dominee Van den Vondel kort verslag van de reis van het meisje van Afrika naar Zeeland. Lees de tekst en ontdek wat er met Tannetje is gebeurd voordat zij in Grijpskerke terecht kwam. De Afrikaanse namen en plaatsnamen zijn fonetisch opgeschreven, zoals de dominee het heeft gehoord. Los afkortingen op zonder haakjes.

Lees het uitgebreide verhaal van Tannetje Vrijheid op de website van het Zeeuws Archief.

niveau
 • Tannetje. Eene Moorinne, toegenaamd vrijheid. is Gebooren
  (Zoo als uijt berigten bleek) den 7 Maart 1749 te Jeran,
  bekwoeij op de Kust van Guinee, haar vaders
  naam gaf zij op dat was Sakkepee Sompondewopee
  haar Moeders naam Magorobbe Magondorobbe.
  Zij was tot slavin ingekogt op de boven of Greijn Kust
  van Guinee. door de Heer Capitein Pieter stap in het vaderland
  gebragt den 2 Junij 1762. In den Christen Godsdienst onder-
  wezen, en tot Lidmaat aangenomen den 8 Maart 1765.
  Gedoopt den 17 Maart daar aan volgende. De doop Getuijgen
  waaren Marinus De Nijssen, en Tannetje Leijnsen weduwe van
  capitein Jacobus De Nijssen.

 • Tannetje. Eene Moorinne, toegenaamd vrijheid. is Gebooren
  (Zoo als uijt berigten bleek) den 7 Maart 1749 te Jeran,
  bekwoeij op de Kust van Guinee, haar vaders
  naam gaf zij op dat was Sakkepee Sompondewopee
  haar Moeders naam Magorobbe Magondorobbe.
  Zij was tot slavin ingekogt op de boven of Greijn Kust
  van Guinee. door de Heer Capitein Pieter stap in het vaderland
  gebragt den 2 Junij 1762. In den Christen Godsdienst onder-
  wezen, en tot Lidmaat aangenomen den 8 Maart 1765.
  Gedoopt den 17 Maart daar aan volgende. De doop Getuijgen
  waaren Marinus De Nijssen, en Tannetje Leijnsen weduwe van
  capitein Jacobus De Nijssen.

 • Tannetje. Eene Moorinne, toegenaamd vrijheid. is Gebooren
  (Zoo als uijt berigten bleek) den 7 Maart 1749 te Jeran,
  bekwoeij op de Kust van Guinee, haar vaders
  naam gaf zij op dat was Sakkepee Sompondewopee
  haar Moeders naam Magorobbe Magondorobbe.
  Zij was tot slavin ingekogt op de boven of Greijn Kust
  van Guinee. door de Heer Capitein Pieter stap in het vaderland
  gebragt den 2 Junij 1762. In den Christen Godsdienst onder-
  wezen, en tot Lidmaat aangenomen den 8 Maart 1765.
  Gedoopt den 17 Maart daar aan volgende. De doop Getuijgen
  waaren Marinus De Nijssen, en Tannetje Leijnsen weduwe van
  capitein Jacobus De Nijssen.

 • Tannetje. Eene Moorinne, toegenaamd vrijheid. is Gebooren (Zoo als uijt berigten bleek) den 7 Maart 1749 te Jeran, bekwoeij op de Kust van Guinee, haar vaders naam gaf zij op dat was Sakkepee Sompondewopee haar Moeders naam Magorobbe Magondorobbe. Zij was tot slavin ingekogt op de boven of Greijn Kust van Guinee. door de Heer Capitein Pieter stap in het vaderland gebragt den 2 Junij 1762. In den Christen Godsdienst onder- wezen, en tot Lidmaat aangenomen den 8 Maart 1765. Gedoopt den 17 Maart daar aan volgende. De doop Getuijgen waaren Marinus De Nijssen, en Tannetje Leijnsen weduwe van capitein Jacobus De Nijssen.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!