Overslaan en naar de inhoud gaan

De verleiding van de duivel

De schoenmakersdochter Elisabeth Strouven stichtte in Maastricht een devote gemeenschap voor vrouwen. Lijsbeth Dries, de dochter van de burgemeester, sloot zich bij Strouvens gemeenschap aan, maar raakte in 1633 besmet met de pest. In haar autobiografie beschrijft Elisabeth haar sterfbed. Net voor zij stierf, kwam de duivel langs om Lijsbeth te verleiden…

Let op! Transcribeer met afkappingen, koppeltekens en leestekens. De tekst in de marge hoeft niet getranscribeerd te worden. 

niveau
 • Maer hoe schroome-
  lijck moet doch den Duijvel zijn
  soo ick ’t  gesien hebbe, dan quam den
  Duijvel nu noch eens aen, met allen sij-
  nen preutel, men sagh in haer gedaente,
  datso met een strafficheijt aen hoorde,
  wat hij voortbrocht, ende hoe sij dat aen-
  gehoort hadde, heeft haer two vingers
  genomen, de naegels bij malcanderen,
  die bij haer tanden bringende, ende als doen
  de vijef voor hem gegeven, hem versma-
  dende met alle haer gedanste. ende alsoo
  is sij terstont verandert in alsulcke schon
  gedaente, ende alle haer lidtmaeten ters-
  tont in hun plaets, ende sij met beijde haer
  armen open gespreijt, de oogen soo min-
  nelijck naer den hemel vlammende
  van liefde, al oft sij haeren alder lief-
  sten Jesus, oft sijn lieve Moeder had
  gesien! ick gelove vastelijck dat sij iet
  sagh, ende al verscheijdende in dien les-
  ten oogeblijck, soo keert sij noch haer
  hooft naer ons, ende met gebuijgden
  hoofde seijdt, adieu, sonder nochtans,
  te sprecken, op sinte Monica dagh in jaer
  1633. haer sieckte ende bijsonderlijck haer ver-
  scheijden, is soo schoon om sien geweest, dat
  ick niet en weet, hoe verre ick niet en sou
  willen reijsen, om sulcx te sien! 

 • Maer hoe schroome-
  lijck moet doch den Duijvel zijn
  soo ick ’t  gesien hebbe, dan quam den
  Duijvel nu noch eens aen, met allen sij-
  nen preutel, men sagh in haer gedaente,
  datso met een strafficheijt aen hoorde,
  wat hij voortbrocht, ende hoe sij dat aen-
  gehoort hadde, heeft haer two vingers
  genomen, de naegels bij malcanderen,
  die bij haer tanden bringende, ende als doen
  de vijef voor hem gegeven, hem versma-
  dende met alle haer gedanste. ende alsoo
  is sij terstont verandert in alsulcke schon
  gedaente, ende alle haer lidtmaeten ters-
  tont in hun plaets, ende sij met beijde haer
  armen open gespreijt, de oogen soo min-
  nelijck naer den hemel vlammende
  van liefde, al oft sij haeren alder lief-
  sten Jesus, oft sijn lieve Moeder had
  gesien! ick gelove vastelijck dat sij iet
  sagh, ende al verscheijdende in dien les-
  ten oogeblijck, soo keert sij noch haer
  hooft naer ons, ende met gebuijgden
  hoofde seijdt, adieu, sonder nochtans,
  te sprecken, op sinte Monica dagh in jaer
  1633. haer sieckte ende bijsonderlijck haer ver-
  scheijden, is soo schoon om sien geweest, dat
  ick niet en weet, hoe verre ick niet en sou
  willen reijsen, om sulcx te sien! 

 • Maer hoe schroome-
  lijck moet doch den Duijvel zijn
  soo ick ’t  gesien hebbe, dan quam den
  Duijvel nu noch eens aen, met allen sij-
  nen preutel, men sagh in haer gedaente,
  datso met een strafficheijt aen hoorde,
  wat hij voortbrocht, ende hoe sij dat aen-
  gehoort hadde, heeft haer two vingers
  genomen, de naegels bij malcanderen,
  die bij haer tanden bringende, ende als doen
  de vijef voor hem gegeven, hem versma-
  dende met alle haer gedanste. ende alsoo
  is sij terstont verandert in alsulcke schon
  gedaente, ende alle haer lidtmaeten ters-
  tont in hun plaets, ende sij met beijde haer
  armen open gespreijt, de oogen soo min-
  nelijck naer den hemel vlammende
  van liefde, al oft sij haeren alder lief-
  sten Jesus, oft sijn lieve Moeder had
  gesien! ick gelove vastelijck dat sij iet
  sagh, ende al verscheijdende in dien les-
  ten oogeblijck, soo keert sij noch haer
  hooft naer ons, ende met gebuijgden
  hoofde seijdt, adieu, sonder nochtans,
  te sprecken, op sinte Monica dagh in jaer
  1633. haer sieckte ende bijsonderlijck haer ver-
  scheijden, is soo schoon om sien geweest, dat
  ick niet en weet, hoe verre ick niet en sou
  willen reijsen, om sulcx te sien! 

 • Maer hoe schroome- lijck moet doch den Duijvel zijn soo ick ’t  gesien hebbe, dan quam den Duijvel nu noch eens aen, met allen sij- nen preutel, men sagh in haer gedaente, datso met een strafficheijt aen hoorde, wat hij voortbrocht, ende hoe sij dat aen- gehoort hadde, heeft haer two vingers genomen, de naegels bij malcanderen, die bij haer tanden bringende, ende als doen de vijef voor hem gegeven, hem versma- dende met alle haer gedanste. ende alsoo is sij terstont verandert in alsulcke schon gedaente, ende alle haer lidtmaeten ters- tont in hun plaets, ende sij met beijde haer armen open gespreijt, de oogen soo min- nelijck naer den hemel vlammende van liefde, al oft sij haeren alder lief- sten Jesus, oft sijn lieve Moeder had gesien! ick gelove vastelijck dat sij iet sagh, ende al verscheijdende in dien les- ten oogeblijck, soo keert sij noch haer hooft naer ons, ende met gebuijgden hoofde seijdt, adieu, sonder nochtans, te sprecken, op sinte Monica dagh in jaer 1633. haer sieckte ende bijsonderlijck haer ver- scheijden, is soo schoon om sien geweest, dat ick niet en weet, hoe verre ick niet en sou willen reijsen, om sulcx te sien! 

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!