Overslaan en naar de inhoud gaan

Een anti-Duitse pastoor

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield het Duitse leger lelijk huis in “Brave Little Belgium”. Ook het West-Vlaamse dorp Kerkhove leed zwaar onder de bezetting. De lokale pastoor geeft in het liber memorialis van de parochie een bijzonder boeiende beschrijving van de aankomst van de eerste Duitse soldaten in het dorp, waarin hij zijn anti-Duitse gevoelens niet onder stoelen of banken steekt.

niveau
 • Over den oorlog 1914-1918
  Ik had reeds een honderdtal bladzijden geschreven over
  de gebeurtenissen van den oorlog in Kerkhove, maar daar zij nog al
  plat geschreven waren en dat die afschuwelijke Duitsche op 't laatste
  bijzonderlijk zoovele huiszoekingen deden, vol van bedreigingen, zoo
  heb ik geheel op 't laatste die bladzijden niet durven bewaren; hadden
  zij ze moeten vinden ik was zekerlijk ter dood veroordeeld, daarom heb
  ik ze hier uit gescheurd, zoo als deze jammerlijke schending van dezen
  jaarboek getuigt.
  Nu, in november 1918 dat wij; God dank, verlost zijn
  van die moordenaars en dievenbende, zullen wij trachten met Gods genade
  de bijzonderste daadzaken aan te stippen, welke te Kerkhove geschiedt zijn.
  Aankomst. 't Was op zaterdag morgen 22 oogst 1914 om 9 ure dat de eerste pa-
  troeljen van 8-10 mannen te peerde met groote lansen, langs
  de groote bane tevoorschijn kwamen; zij waren weldra gevolgd van
  andere die Berchem opreden. Die brachten den eersten schrik in het
  volk, maar daar zij zonder kwaad voorbijreden, ging die wellicht over.
  De zondag 23 oogst 1914 kwamen geheel legerbenden af. Zij sloegen
  hun kamp op het land tusschen de pastorij en 't huis van mijnheer Deridder
  en vernachteden daar onder gezang geroep, en getier.
  Hunne eerste heldendaad te Kerkhove was de streng van de
  klok in stukken snijden! Wij hadden op dien zondag namiddag
  de begraving van den voorzitter der kerkraad mijnheer Désiré Nauw
  die, uit vreeze van verdere onheilen, zeere met eene zinking den zondag
  om 3 ure namiddags begraven wierd. Nu, men was volop aan 't luiden voor
  die begraving, toen die troepen aan kwamen. Opeens vliegen drie sol-
  daten den toren op, en onder de oogen van den verbaasden klokluider,
  snijden zij de koorde in drie vier stukken en verboden nog te luiden.
  Als wij hun wilden doen verstaan dat het om eene begraving was dat
  het luidde, zoo kregen wij van den eersten dag reeds die beleefde antwoorde
  die wij nadien honderd keeren nog moeten hooren hebben "niets te maken
  capitaine dit, pas sonner." Zij waren verlegen dat ons arm klokske ze
  had kunnen verraden: hadden zij dan moeten voorzien, van welke kale reize
  zij in 1918 gingen moeten terug keeren, zij zouden voorzeker hunnen wagen
  gekeerd hebben.

 • Over den oorlog 1914-1918
  Ik had reeds een honderdtal bladzijden geschreven over
  de gebeurtenissen van den oorlog in Kerkhove, maar daar zij nog al
  plat geschreven waren en dat die afschuwelijke Duitsche op 't laatste
  bijzonderlijk zoovele huiszoekingen deden, vol van bedreigingen, zoo
  heb ik geheel op 't laatste die bladzijden niet durven bewaren; hadden
  zij ze moeten vinden ik was zekerlijk ter dood veroordeeld, daarom heb
  ik ze hier uit gescheurd, zoo als deze jammerlijke schending van dezen
  jaarboek getuigt.
  Nu, in november 1918 dat wij; God dank, verlost zijn
  van die moordenaars en dievenbende, zullen wij trachten met Gods genade
  de bijzonderste daadzaken aan te stippen, welke te Kerkhove geschiedt zijn.
  Aankomst. 't Was op zaterdag morgen 22 oogst 1914 om 9 ure dat de eerste pa-
  troeljen van 8-10 mannen te peerde met groote lansen, langs
  de groote bane tevoorschijn kwamen; zij waren weldra gevolgd van
  andere die Berchem opreden. Die brachten den eersten schrik in het
  volk, maar daar zij zonder kwaad voorbijreden, ging die wellicht over.
  De zondag 23 oogst 1914 kwamen geheel legerbenden af. Zij sloegen
  hun kamp op het land tusschen de pastorij en 't huis van mijnheer Deridder
  en vernachteden daar onder gezang geroep, en getier.
  Hunne eerste heldendaad te Kerkhove was de streng van de
  klok in stukken snijden! Wij hadden op dien zondag namiddag
  de begraving van den voorzitter der kerkraad mijnheer Désiré Nauw
  die, uit vreeze van verdere onheilen, zeere met eene zinking den zondag
  om 3 ure namiddags begraven wierd. Nu, men was volop aan 't luiden voor
  die begraving, toen die troepen aan kwamen. Opeens vliegen drie sol-
  daten den toren op, en onder de oogen van den verbaasden klokluider,
  snijden zij de koorde in drie vier stukken en verboden nog te luiden.
  Als wij hun wilden doen verstaan dat het om eene begraving was dat
  het luidde, zoo kregen wij van den eersten dag reeds die beleefde antwoorde
  die wij nadien honderd keeren nog moeten hooren hebben "niets te maken
  capitaine dit, pas sonner." Zij waren verlegen dat ons arm klokske ze
  had kunnen verraden: hadden zij dan moeten voorzien, van welke kale reize
  zij in 1918 gingen moeten terug keeren, zij zouden voorzeker hunnen wagen
  gekeerd hebben.

 • Over den oorlog 1914-1918
  Ik had reeds een honderdtal bladzijden geschreven over
  de gebeurtenissen van den oorlog in Kerkhove, maar daar zij nog al
  plat geschreven waren en dat die afschuwelijke Duitsche op 't laatste
  bijzonderlijk zoovele huiszoekingen deden, vol van bedreigingen, zoo
  heb ik geheel op 't laatste die bladzijden niet durven bewaren; hadden
  zij ze moeten vinden ik was zekerlijk ter dood veroordeeld, daarom heb
  ik ze hier uit gescheurd, zoo als deze jammerlijke schending van dezen
  jaarboek getuigt.
  Nu, in november 1918 dat wij; God dank, verlost zijn
  van die moordenaars en dievenbende, zullen wij trachten met Gods genade
  de bijzonderste daadzaken aan te stippen, welke te Kerkhove geschiedt zijn.
  Aankomst. 't Was op zaterdag morgen 22 oogst 1914 om 9 ure dat de eerste pa-
  troeljen van 8-10 mannen te peerde met groote lansen, langs
  de groote bane tevoorschijn kwamen; zij waren weldra gevolgd van
  andere die Berchem opreden. Die brachten den eersten schrik in het
  volk, maar daar zij zonder kwaad voorbijreden, ging die wellicht over.
  De zondag 23 oogst 1914 kwamen geheel legerbenden af. Zij sloegen
  hun kamp op het land tusschen de pastorij en 't huis van mijnheer Deridder
  en vernachteden daar onder gezang geroep, en getier.
  Hunne eerste heldendaad te Kerkhove was de streng van de
  klok in stukken snijden! Wij hadden op dien zondag namiddag
  de begraving van den voorzitter der kerkraad mijnheer Désiré Nauw
  die, uit vreeze van verdere onheilen, zeere met eene zinking den zondag
  om 3 ure namiddags begraven wierd. Nu, men was volop aan 't luiden voor
  die begraving, toen die troepen aan kwamen. Opeens vliegen drie sol-
  daten den toren op, en onder de oogen van den verbaasden klokluider,
  snijden zij de koorde in drie vier stukken en verboden nog te luiden.
  Als wij hun wilden doen verstaan dat het om eene begraving was dat
  het luidde, zoo kregen wij van den eersten dag reeds die beleefde antwoorde
  die wij nadien honderd keeren nog moeten hooren hebben "niets te maken
  capitaine dit, pas sonner." Zij waren verlegen dat ons arm klokske ze
  had kunnen verraden: hadden zij dan moeten voorzien, van welke kale reize
  zij in 1918 gingen moeten terug keeren, zij zouden voorzeker hunnen wagen
  gekeerd hebben.

 • Over den oorlog 1914-1918 Ik had reeds een honderdtal bladzijden geschreven over de gebeurtenissen van den oorlog in Kerkhove, maar daar zij nog al plat geschreven waren en dat die afschuwelijke Duitsche op 't laatste bijzonderlijk zoovele huiszoekingen deden, vol van bedreigingen, zoo heb ik geheel op 't laatste die bladzijden niet durven bewaren; hadden zij ze moeten vinden ik was zekerlijk ter dood veroordeeld, daarom heb ik ze hier uit gescheurd, zoo als deze jammerlijke schending van dezen jaarboek getuigt. Nu, in november 1918 dat wij; God dank, verlost zijn van die moordenaars en dievenbende, zullen wij trachten met Gods genade de bijzonderste daadzaken aan te stippen, welke te Kerkhove geschiedt zijn. Aankomst. 't Was op zaterdag morgen 22 oogst 1914 om 9 ure dat de eerste pa- troeljen van 8-10 mannen te peerde met groote lansen, langs de groote bane tevoorschijn kwamen; zij waren weldra gevolgd van andere die Berchem opreden. Die brachten den eersten schrik in het volk, maar daar zij zonder kwaad voorbijreden, ging die wellicht over. De zondag 23 oogst 1914 kwamen geheel legerbenden af. Zij sloegen hun kamp op het land tusschen de pastorij en 't huis van mijnheer Deridder en vernachteden daar onder gezang geroep, en getier. Hunne eerste heldendaad te Kerkhove was de streng van de klok in stukken snijden! Wij hadden op dien zondag namiddag de begraving van den voorzitter der kerkraad mijnheer Désiré Nauw die, uit vreeze van verdere onheilen, zeere met eene zinking den zondag om 3 ure namiddags begraven wierd. Nu, men was volop aan 't luiden voor die begraving, toen die troepen aan kwamen. Opeens vliegen drie sol- daten den toren op, en onder de oogen van den verbaasden klokluider, snijden zij de koorde in drie vier stukken en verboden nog te luiden. Als wij hun wilden doen verstaan dat het om eene begraving was dat het luidde, zoo kregen wij van den eersten dag reeds die beleefde antwoorde die wij nadien honderd keeren nog moeten hooren hebben "niets te maken capitaine dit, pas sonner." Zij waren verlegen dat ons arm klokske ze had kunnen verraden: hadden zij dan moeten voorzien, van welke kale reize zij in 1918 gingen moeten terug keeren, zij zouden voorzeker hunnen wagen gekeerd hebben.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!