Overslaan en naar de inhoud gaan

Bierbrouwers waken over hun vaten

Nijmegen heeft in vroeger dagen een bloeiend brouwersgilde gehad. De oudste gildebrief van het brouwersgilde dateert van 1586. Waarschijnlijk bestond het gilde al langer want in 1514 hadden de bierbrouwers al een eigen altaar in de Stevenskerk. In 1632 telde de stad zelfs 52 brouwers en "brouwerschen"(vrouwelijke brouwers). Het Nijmeegse bierbrouwersgilde bewaakte de kwaliteit van het bier op veel manieren, ook door goed te letten op eventueel frauduleus handelen. Deze brief uit 1765 vraagt aan het stadsbestuur om er voor te zorgen dat Nijmeegse biertonnen niet door anderen gebruikt worden.

niveau
 • Aen den Weledele en
  Achtbaere Raad der Stadt
  Nijmegen.

  Weledele en Achtbaere Heeren

  Geven met verschulde eerbied te kennen Boek-
  houder en Meesteren van den Brouweren
  Ampte binnen deese Stadt
  Dat die Edele mogende Heeren Staaten deser
  Provincie, bij verscheijdene Placaten van den
  25 Julij: 1614, den 8 April 1629, den 7 Maij 1678 en 20
  Junius 1693 ( te vinden in 't Geldersch Placaet-
  boek pagina: 139, 244, 477 en 601 ) tot bevordering
  des gemeene welvaerts hebben geinterdiceert en
  verboden.
  Ten eerste: Dat eenen ijgelijck van wat staet qualiteijt,
  of conditie dieselve soude mogen wesen, hem
  voortaen te vervorderen de Brouwers tonnen aen
  hem te houden, ende te gebruijcken, die te breeken
  aen stukken te slaen ofte te sagen, ofte eewige
  andere vaten of kuijpen daervan te maken ofte
  deselve te verbranden, ofte ook de bodemen van de
  voorschreven vaten omme te keeren, ofte te verande
  ren, ofte die tot andere Brouwers met bieren te doen
  vaten, of op eenige andere manieren de Brouwers
  haere tonnen afhandigh te maken:

 • Aen den Weledele en
  Achtbaere Raad der Stadt
  Nijmegen.

  Weledele en Achtbaere Heeren

  Geven met verschulde eerbied te kennen Boek-
  houder en Meesteren van den Brouweren
  Ampte binnen deese Stadt
  Dat die Edele mogende Heeren Staaten deser
  Provincie, bij verscheijdene Placaten van den
  25 Julij: 1614, den 8 April 1629, den 7 Maij 1678 en 20
  Junius 1693 ( te vinden in 't Geldersch Placaet-
  boek pagina: 139, 244, 477 en 601 ) tot bevordering
  des gemeene welvaerts hebben geinterdiceert en
  verboden.
  Ten eerste: Dat eenen ijgelijck van wat staet qualiteijt,
  of conditie dieselve soude mogen wesen, hem
  voortaen te vervorderen de Brouwers tonnen aen
  hem te houden, ende te gebruijcken, die te breeken
  aen stukken te slaen ofte te sagen, ofte eewige
  andere vaten of kuijpen daervan te maken ofte
  deselve te verbranden, ofte ook de bodemen van de
  voorschreven vaten omme te keeren, ofte te verande
  ren, ofte die tot andere Brouwers met bieren te doen
  vaten, of op eenige andere manieren de Brouwers
  haere tonnen afhandigh te maken:

 • Aen den Weledele en
  Achtbaere Raad der Stadt
  Nijmegen.

  Weledele en Achtbaere Heeren

  Geven met verschulde eerbied te kennen Boek-
  houder en Meesteren van den Brouweren
  Ampte binnen deese Stadt
  Dat die Edele mogende Heeren Staaten deser
  Provincie, bij verscheijdene Placaten van den
  25 Julij: 1614, den 8 April 1629, den 7 Maij 1678 en 20
  Junius 1693 ( te vinden in 't Geldersch Placaet-
  boek pagina: 139, 244, 477 en 601 ) tot bevordering
  des gemeene welvaerts hebben geinterdiceert en
  verboden.
  Ten eerste: Dat eenen ijgelijck van wat staet qualiteijt,
  of conditie dieselve soude mogen wesen, hem
  voortaen te vervorderen de Brouwers tonnen aen
  hem te houden, ende te gebruijcken, die te breeken
  aen stukken te slaen ofte te sagen, ofte eewige
  andere vaten of kuijpen daervan te maken ofte
  deselve te verbranden, ofte ook de bodemen van de
  voorschreven vaten omme te keeren, ofte te verande
  ren, ofte die tot andere Brouwers met bieren te doen
  vaten, of op eenige andere manieren de Brouwers
  haere tonnen afhandigh te maken:

 • Aen den Weledele en Achtbaere Raad der Stadt Nijmegen. Weledele en Achtbaere Heeren Geven met verschulde eerbied te kennen Boek- houder en Meesteren van den Brouweren Ampte binnen deese Stadt Dat die Edele mogende Heeren Staaten deser Provincie, bij verscheijdene Placaten van den 25 Julij: 1614, den 8 April 1629, den 7 Maij 1678 en 20 Junius 1693 ( te vinden in 't Geldersch Placaet- boek pagina: 139, 244, 477 en 601 ) tot bevordering des gemeene welvaerts hebben geinterdiceert en verboden. Ten eerste: Dat eenen ijgelijck van wat staet qualiteijt, of conditie dieselve soude mogen wesen, hem voortaen te vervorderen de Brouwers tonnen aen hem te houden, ende te gebruijcken, die te breeken aen stukken te slaen ofte te sagen, ofte eewige andere vaten of kuijpen daervan te maken ofte deselve te verbranden, ofte ook de bodemen van de voorschreven vaten omme te keeren, ofte te verande ren, ofte die tot andere Brouwers met bieren te doen vaten, of op eenige andere manieren de Brouwers haere tonnen afhandigh te maken:

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!