Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongewenst vaderschap

In de zomer van 1691 werd in het kleine dorp Opleeuw bij Borgloon gefluisterd dat het kind dat Mechel Dunbiers verwachtte, wellicht van Wolter Smets was. Wolter was daarvan niet gediend, en schakelde de gerechtsbode en de schepenen in om zijn naam te zuiveren.

niveau
 • RH, Archief van de schepenbank van Opleeuw, nr. 1, f°131v°.

  Afvraeginge van Wolter Smets aen Mechel Dunbiers

  Op heden den eersten october een en negentich is
  comen voor mij Thomas Timmermans ende Herman
  van Langenaecker, schepen der justicie van Oplef
  door versuck van Wolter Smets heft hij versocht
  aen Loeij Timmermans gerichtsboode van den
  eedelen ingebooren Heer Baron de Mettecoven tot
  op Oplef, heeft Loeij afgevraeght aen Mechel
  Dunbiers, Gurdens dochter, oft sij groet ginck van
  den voorschreven Wolter. Sij heeft geantwordt
  tegen den bode dat hij met haer niet te doen en
  hadt oft sij met hem, tot den tweeden oft den
  derden keer en antworden voorders wat dat hij
  boode die moeten daer toe te doen had. Alsoe is
  de boode gecomen voor ons bovengeschreven attesteren
  alteijt bereijt sijne eerste sijne declaratie met sijnen
  ijt te bevistigen ende is in hoeijden gekert
  ende was onderteeckent Herman van Langenaecker

 • RH, Archief van de schepenbank van Opleeuw, nr. 1, f°131v°.

  Afvraeginge van Wolter Smets aen Mechel Dunbiers

  Op heden den eersten october een en negentich is
  comen voor mij Thomas Timmermans ende Herman
  van Langenaecker, schepen der justicie van Oplef
  door versuck van Wolter Smets heft hij versocht
  aen Loeij Timmermans gerichtsboode van den
  eedelen ingebooren Heer Baron de Mettecoven tot
  op Oplef, heeft Loeij afgevraeght aen Mechel
  Dunbiers, Gurdens dochter, oft sij groet ginck van
  den voorschreven Wolter. Sij heeft geantwordt
  tegen den bode dat hij met haer niet te doen en
  hadt oft sij met hem, tot den tweeden oft den
  derden keer en antworden voorders wat dat hij
  boode die moeten daer toe te doen had. Alsoe is
  de boode gecomen voor ons bovengeschreven attesteren
  alteijt bereijt sijne eerste sijne declaratie met sijnen
  ijt te bevistigen ende is in hoeijden gekert
  ende was onderteeckent Herman van Langenaecker

 • RH, Archief van de schepenbank van Opleeuw, nr. 1, f°131v°.

  Afvraeginge van Wolter Smets aen Mechel Dunbiers

  Op heden den eersten october een en negentich is
  comen voor mij Thomas Timmermans ende Herman
  van Langenaecker, schepen der justicie van Oplef
  door versuck van Wolter Smets heft hij versocht
  aen Loeij Timmermans gerichtsboode van den
  eedelen ingebooren Heer Baron de Mettecoven tot
  op Oplef, heeft Loeij afgevraeght aen Mechel
  Dunbiers, Gurdens dochter, oft sij groet ginck van
  den voorschreven Wolter. Sij heeft geantwordt
  tegen den bode dat hij met haer niet te doen en
  hadt oft sij met hem, tot den tweeden oft den
  derden keer en antworden voorders wat dat hij
  boode die moeten daer toe te doen had. Alsoe is
  de boode gecomen voor ons bovengeschreven attesteren
  alteijt bereijt sijne eerste sijne declaratie met sijnen
  ijt te bevistigen ende is in hoeijden gekert
  ende was onderteeckent Herman van Langenaecker

 • RH, Archief van de schepenbank van Opleeuw, nr. 1, f°131v°. Afvraeginge van Wolter Smets aen Mechel Dunbiers Op heden den eersten october een en negentich is comen voor mij Thomas Timmermans ende Herman van Langenaecker, schepen der justicie van Oplef door versuck van Wolter Smets heft hij versocht aen Loeij Timmermans gerichtsboode van den eedelen ingebooren Heer Baron de Mettecoven tot op Oplef, heeft Loeij afgevraeght aen Mechel Dunbiers, Gurdens dochter, oft sij groet ginck van den voorschreven Wolter. Sij heeft geantwordt tegen den bode dat hij met haer niet te doen en hadt oft sij met hem, tot den tweeden oft den derden keer en antworden voorders wat dat hij boode die moeten daer toe te doen had. Alsoe is de boode gecomen voor ons bovengeschreven attesteren alteijt bereijt sijne eerste sijne declaratie met sijnen ijt te bevistigen ende is in hoeijden gekert ende was onderteeckent Herman van Langenaecker

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!