Overslaan en naar de inhoud gaan

Vooroordelen zijn van alle tijden (2022)

Vooroordelen zijn van alle tijden. Een toevallige archiefvondst geeft aan welke eigenschappen men toedichtte aan de inwoners van diverse landstreken.

niveau
 • Spelte terwe steencolen Int geuoech Dies hebben die van luijck genoch Vriendelichheijt Eersaemheijt ende dijeer duechden noch meer Dijees hebben die geestelijcke heeren van luijck zeer Groeten Nijderschappen ende schoone vrouwen dat heuet tdlant van henegouwen Poetijerschappen Dobbelspeel ende Meenige quaden Eedt dat hebben die van vlaminghe wel bereet Schoone lochten eedelgedochte hooghe gheesten foreesten ende lecker morsele Dijees heeft Brabant wel zijn deele Bosche messen ende Coelsche teschen ende uuijtrechtsche vrouwen Moegen alle jairmercten wel beschouwen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!