Overslaan en naar de inhoud gaan

Papen in Baarschot, 1682

In 1682 wordt de in Baarschot wonende Jan van Dun veroordeeld tot een boete van 200 gulden omdat hij zijn huis in Mierde heeft laten gebruiken 'tot de exercitie van de pauselijke supersticie'.

Bron: Regionaal Archief Tilburg, Archief 770, Heerlijkheid Hilvarenbeek, 1643-1938, invnr. 376, akte betreffende de veroordeling van Jan van Dun wonende te Baarschot, tot een boete van 200 gulden wegens het toelaten van de uitoefening van de Roomse gidsdienst in zijn huis te Mierde, 1682. Klik hier om de hele tekst te lezen.

niveau
 • Alsoo den Hoogh Edele WelgeborenHeer jonckheer Johan de Ruijter, hoofft schoutDes quartiers van Oisterwijck, nomine officioTegens den genechte gehouden binnen deseVrijheijt ende heerlijckheijdt van HilvarenbeecqDen 4e meert 1682 gerechtelijck hadde laetenGedaegen Jan van Dun woonende tot BaarschotOnder Diessen ende ten selven daeghe tegensDen gedaegde gedient van aenspraeckeIn scriptis, ende bij de selve gededuceert datDen gedaeghde sigh verstout heefft contrarieEnde in misaghtinge vande placcaete vanHaer Hoogh Mogende d’heeren Staeten GeneraellOp den 14e aprill 1649 geëmaneert zijnnehuijsinge ende gronde van erve tot Mierdegelegen te laeten gebruijcken tot de exercitievan de pauselijke supersticie, soodanigh datd’heer Hendrick Vitriarius des Heere aenleggersstadthouder opden tweeden november jonghst=leden daervan in ervaringe gekomen zijndesigh ampts halven verplight heeft gevondenom de selve aldaer te stooren, gelijck ookalsdoen effective is geschiet, ende oversulcxden gedaeghde daerdoor notoirlijck heeftgecontravenieert, het voorschreven Placcaet

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!