Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioen voor Pivioen

Jacques Pivioen is 40 jaren. Hij wil zich verblijden in zijn oude dagen. Zijn pensioen is nog niet geregeld. Daarvoor richt hij zich tot het stadsbestuur van Nijmegen. Dat heeft hij vroom gediend als leraar in de Franse taal en rekenkunst. Als soldaat diende hij het vaderland en kreeg bij Oostende zelfs een kogel door het lijf. Slechts een klein tractement wenst hij en dat de edele heren in lange en zalige gezondheid mogen leven.

niveau
 • Aen mijn wel edel heeren
  mijn heeren burgemesteren
  Schepen ende raetsheeren
  der edel stadt nijmeghe

  erthont met onderdanighe reverentie
  als dat ick Jacques pivion nu ontrent
  de 40 jaren de wel edel heeren met
  de vromme gemeinte als scholmester
  soo inde fransche taelle als oock inde 
  edel reken konst trouwelick naer mijn
  vermogen gedient hebbe nu zoo bidde
  ick mijn wel edel heeren om een clein
  tractement mijn heeren zullen
  oock believen te weten dat ick mij
  vromelick hebben gedraegen in den
  slach van vlandre als oock int belech
  van ostende al waer ick zijn inden
  uutvallen met een muschet coghel dwers
  door mijn lijff gheschoten ende hebbe
  alzoo voort vaderlant grootelicxs
  mijn bloet gestort nu mijn wel edele
  heeren op dat ick mij mach verblijden
  in mijn oude dagen zoo bidde ick
  otmoedelick dat u edel heeren believe
  mij een clein tractement toe te leggen
  hier mede bijdde ick godt de heere
  u wel eedele heeren altezamme
  in een lanck salighe ghesontheijt te
  sparen

 • Aen mijn wel edel heeren
  mijn heeren burgemesteren
  Schepen ende raetsheeren
  der edel stadt nijmeghe

  erthont met onderdanighe reverentie
  als dat ick Jacques pivion nu ontrent
  de 40 jaren de wel edel heeren met
  de vromme gemeinte als scholmester
  soo inde fransche taelle als oock inde 
  edel reken konst trouwelick naer mijn
  vermogen gedient hebbe nu zoo bidde
  ick mijn wel edel heeren om een clein
  tractement mijn heeren zullen
  oock believen te weten dat ick mij
  vromelick hebben gedraegen in den
  slach van vlandre als oock int belech
  van ostende al waer ick zijn inden
  uutvallen met een muschet coghel dwers
  door mijn lijff gheschoten ende hebbe
  alzoo voort vaderlant grootelicxs
  mijn bloet gestort nu mijn wel edele
  heeren op dat ick mij mach verblijden
  in mijn oude dagen zoo bidde ick
  otmoedelick dat u edel heeren believe
  mij een clein tractement toe te leggen
  hier mede bijdde ick godt de heere
  u wel eedele heeren altezamme
  in een lanck salighe ghesontheijt te
  sparen

 • Aen mijn wel edel heeren
  mijn heeren burgemesteren
  Schepen ende raetsheeren
  der edel stadt nijmeghe

  erthont met onderdanighe reverentie
  als dat ick Jacques pivion nu ontrent
  de 40 jaren de wel edel heeren met
  de vromme gemeinte als scholmester
  soo inde fransche taelle als oock inde 
  edel reken konst trouwelick naer mijn
  vermogen gedient hebbe nu zoo bidde
  ick mijn wel edel heeren om een clein
  tractement mijn heeren zullen
  oock believen te weten dat ick mij
  vromelick hebben gedraegen in den
  slach van vlandre als oock int belech
  van ostende al waer ick zijn inden
  uutvallen met een muschet coghel dwers
  door mijn lijff gheschoten ende hebbe
  alzoo voort vaderlant grootelicxs
  mijn bloet gestort nu mijn wel edele
  heeren op dat ick mij mach verblijden
  in mijn oude dagen zoo bidde ick
  otmoedelick dat u edel heeren believe
  mij een clein tractement toe te leggen
  hier mede bijdde ick godt de heere
  u wel eedele heeren altezamme
  in een lanck salighe ghesontheijt te
  sparen

 • Aen mijn wel edel heeren mijn heeren burgemesteren Schepen ende raetsheeren der edel stadt nijmegheerthont met onderdanighe reverentie als dat ick Jacques pivion nu ontrent de 40 jaren de wel edel heeren met de vromme gemeinte als scholmester soo inde fransche taelle als oock inde  edel reken konst trouwelick naer mijn vermogen gedient hebbe nu zoo bidde ick mijn wel edel heeren om een clein tractement mijn heeren zullen oock believen te weten dat ick mij vromelick hebben gedraegen in den slach van vlandre als oock int belech van ostende al waer ick zijn inden uutvallen met een muschet coghel dwers door mijn lijff gheschoten ende hebbe alzoo voort vaderlant grootelicxs mijn bloet gestort nu mijn wel edele heeren op dat ick mij mach verblijden in mijn oude dagen zoo bidde ick otmoedelick dat u edel heeren believe mij een clein tractement toe te leggen hier mede bijdde ick godt de heere u wel eedele heeren altezamme in een lanck salighe ghesontheijt te sparen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!