Overslaan en naar de inhoud gaan

Weduwe met brandmerk op haar rug

Cathalina Peters heeft kant gestolen en wordt opgepakt. Tijdens het verhoor in het gevang verklaart zij weduwe te zijn en ook al eens ergens anders wat gestolen te hebben. Dat blijkt wel uit het brandmerk op haar rug. Het stadsbestuur veroordeelt haar tot geseling en verbanning uit de stad. Mocht zij terug komen, dan riskeert zij zwaardere straf.

niveau
 • Martis xv Octobris 1644

  Cathalina Peters, gevanckelijk ingetrocken sijnde, verclaert
  weduwe te wesen van eenen Derck Derricx und bekent
  die bovenstaende diverijen also gepleecht te hebben.

  Item dat sij tot​Arnhem in seeckeren lijnnen-
  winckel oock een stuck canten genaemen heeft,
  't welck noch bij haer bevonden wordt.

  Ende also eenige nije gestrickte cousens, swarte sijde,
  pometten ende andere stoffen bij haer bevonden sijn
  heeft geseijt dieselve van seeckere vrouwe tot Amstel-
  redam gecocht te hebben.

  Bekent voorts het Brantmerckt op haeren rugh
  staende gecregen te hebben tot Embden

  Ende is oversulcx die voorschreven Cathalina gecondemneert
  publicquelijk voort stadhuijs door den scherprichter
  gegeselt te worden ende voorts uuijtter stadt
  ende schependomb gebannen sonder daer wederom
  te mogen incomen op swaerdere straffe

  Sabbathi 19 octobris
  Also Cathalina Peters gevanckelijk ingetrocken over-
  tuijcht is ende oock vrijwillich bekent heeft binnen
  deser stadt in seeckeren lijnnenwinckel aende groote-
  straet onder pretext van ijetwes te willen copen
  een stuck canten genaemen te hebben, hetwelcke sij
  die eijgenaerse soo haer in haer logement vervolchde
  ende die diverije aenstrede, wederom gegeven. Item
  dat sij noch in eenen anderen lijnenwinckell
  gegaen ende onder schijn van ijetwes te willen
  copen, mede een stuck canten genaemen hebbe.
  Oock tot Arnhem in seecker huijs daermen
  lijnendoeck ende canten vercoopt, onder gelijcken
  schijn een stuck canten genaemen ende verstompelt
  te hebben, dat men oock bevijnt dat sij gebrantmerckt

 • Martis xv Octobris 1644

  Cathalina Peters, gevanckelijk ingetrocken sijnde, verclaert
  weduwe te wesen van eenen Derck Derricx und bekent
  die bovenstaende diverijen also gepleecht te hebben.

  Item dat sij tot​Arnhem in seeckeren lijnnen-
  winckel oock een stuck canten genaemen heeft,
  't welck noch bij haer bevonden wordt.

  Ende also eenige nije gestrickte cousens, swarte sijde,
  pometten ende andere stoffen bij haer bevonden sijn
  heeft geseijt dieselve van seeckere vrouwe tot Amstel-
  redam gecocht te hebben.

  Bekent voorts het Brantmerckt op haeren rugh
  staende gecregen te hebben tot Embden

  Ende is oversulcx die voorschreven Cathalina gecondemneert
  publicquelijk voort stadhuijs door den scherprichter
  gegeselt te worden ende voorts uuijtter stadt
  ende schependomb gebannen sonder daer wederom
  te mogen incomen op swaerdere straffe

  Sabbathi 19 octobris
  Also Cathalina Peters gevanckelijk ingetrocken over-
  tuijcht is ende oock vrijwillich bekent heeft binnen
  deser stadt in seeckeren lijnnenwinckel aende groote-
  straet onder pretext van ijetwes te willen copen
  een stuck canten genaemen te hebben, hetwelcke sij
  die eijgenaerse soo haer in haer logement vervolchde
  ende die diverije aenstrede, wederom gegeven. Item
  dat sij noch in eenen anderen lijnenwinckell
  gegaen ende onder schijn van ijetwes te willen
  copen, mede een stuck canten genaemen hebbe.
  Oock tot Arnhem in seecker huijs daermen
  lijnendoeck ende canten vercoopt, onder gelijcken
  schijn een stuck canten genaemen ende verstompelt
  te hebben, dat men oock bevijnt dat sij gebrantmerckt

 • Martis xv Octobris 1644

  Cathalina Peters, gevanckelijk ingetrocken sijnde, verclaert
  weduwe te wesen van eenen Derck Derricx und bekent
  die bovenstaende diverijen also gepleecht te hebben.

  Item dat sij tot​Arnhem in seeckeren lijnnen-
  winckel oock een stuck canten genaemen heeft,
  't welck noch bij haer bevonden wordt.

  Ende also eenige nije gestrickte cousens, swarte sijde,
  pometten ende andere stoffen bij haer bevonden sijn
  heeft geseijt dieselve van seeckere vrouwe tot Amstel-
  redam gecocht te hebben.

  Bekent voorts het Brantmerckt op haeren rugh
  staende gecregen te hebben tot Embden

  Ende is oversulcx die voorschreven Cathalina gecondemneert
  publicquelijk voort stadhuijs door den scherprichter
  gegeselt te worden ende voorts uuijtter stadt
  ende schependomb gebannen sonder daer wederom
  te mogen incomen op swaerdere straffe

  Sabbathi 19 octobris
  Also Cathalina Peters gevanckelijk ingetrocken over-
  tuijcht is ende oock vrijwillich bekent heeft binnen
  deser stadt in seeckeren lijnnenwinckel aende groote-
  straet onder pretext van ijetwes te willen copen
  een stuck canten genaemen te hebben, hetwelcke sij
  die eijgenaerse soo haer in haer logement vervolchde
  ende die diverije aenstrede, wederom gegeven. Item
  dat sij noch in eenen anderen lijnenwinckell
  gegaen ende onder schijn van ijetwes te willen
  copen, mede een stuck canten genaemen hebbe.
  Oock tot Arnhem in seecker huijs daermen
  lijnendoeck ende canten vercoopt, onder gelijcken
  schijn een stuck canten genaemen ende verstompelt
  te hebben, dat men oock bevijnt dat sij gebrantmerckt

 • Martis xv Octobris 1644 Cathalina Peters, gevanckelijk ingetrocken sijnde, verclaert weduwe te wesen van eenen Derck Derricx und bekent die bovenstaende diverijen also gepleecht te hebben. Item dat sij tot​Arnhem in seeckeren lijnnen- winckel oock een stuck canten genaemen heeft, 't welck noch bij haer bevonden wordt. Ende also eenige nije gestrickte cousens, swarte sijde, pometten ende andere stoffen bij haer bevonden sijn heeft geseijt dieselve van seeckere vrouwe tot Amstel- redam gecocht te hebben. Bekent voorts het Brantmerckt op haeren rugh staende gecregen te hebben tot Embden Ende is oversulcx die voorschreven Cathalina gecondemneert publicquelijk voort stadhuijs door den scherprichter gegeselt te worden ende voorts uuijtter stadt ende schependomb gebannen sonder daer wederom te mogen incomen op swaerdere straffe Sabbathi 19 octobris Also Cathalina Peters gevanckelijk ingetrocken over- tuijcht is ende oock vrijwillich bekent heeft binnen deser stadt in seeckeren lijnnenwinckel aende groote- straet onder pretext van ijetwes te willen copen een stuck canten genaemen te hebben, hetwelcke sij die eijgenaerse soo haer in haer logement vervolchde ende die diverije aenstrede, wederom gegeven. Item dat sij noch in eenen anderen lijnenwinckell gegaen ende onder schijn van ijetwes te willen copen, mede een stuck canten genaemen hebbe. Oock tot Arnhem in seecker huijs daermen lijnendoeck ende canten vercoopt, onder gelijcken schijn een stuck canten genaemen ende verstompelt te hebben, dat men oock bevijnt dat sij gebrantmerckt

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!