Wolf in 's Gravenmoer

Dagelijks leven
De wolf is al weer enkele jaren een vaste waarde in Nederland. De meningen over de wolf lopen nogal uiteen: de een is blij dat de wolf, na eeuwen afwezig te zijn geweest, weer terug is in Nederland...

Bezette stad

Oorlog en rampen
In september 1692 veroverde een Nederlands leger de Vlaamse stad Veurne, die in 1667 door Lodewijk XIV was ingenomen, op de Fransen. Op de vierentwintigste van die maand gaf de Nederlandse...

De miraculeuze madonna van Kortrijk

Stad en land
In 1636 werd de Kortrijkse metselaar Jan van Neste geplaagd door een duistere macht. Zijn echtgenote besloot daarom de hulp van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge in te roepen...

Diefstal tijdens de vrede van Nijmegen

Misdaad en straf
Grietje Keyen was tijdens de periode van onderhandelingen die zou leiden tot de Vrede van Nijmegen, dienstmeisje in de hofhouding van de ambassadeur van Denemarken in de Burchtstraat. Grietje had in...

Burgerbrief als oudedagsvoorziening

Van wieg tot graf
Koopman Willem Berndts kan zijn burgerbrief van Nijmegen gebruiken in de handel. Voor zijn nakomelingen is de brief de toegang tot een goede oudedagsvoorziening in het Burgergasthuis.

Manslag op Engelbert de Man

Misdaad en straf
In de zomer van 1641 komt een inwoner van Nijmegen, Engelbert de Man, door manslag om het leven. Simon van de Water getuigt in de rechtzaak tegen Asper van der Hoeven.

Verhuizing in de tijd

Dagelijks leven
Advocaat Johan van Someren in Dordrecht aanvaardt de benoeming tot pensionaris van Nijmegen. In een brief aan het gemeentebestuur laat hij weten dat hij op 1 mei 1655 uit Dordt zal verhuizen. Het...

De vrouw met de baard

Stad en land
In 1659 konden de inwoners van Brugge zich vergapen aan een bijzonder schouwspel. In de schermschool van de stad kon men namelijk tegen betaling naar een dame met weelderige gezichtsbeharing gaan...

Twist over priesters

Van wieg tot graf
Op het platteland aan de zuidgrens van de Nederlanden zijn er meningsverschillen over welke priesters een functie in de kerk mogen vervullen. In deze tekst zie je dat deze kwestie ook op hoog niveau...

Een geplunderde woning in Hasselt

Van wieg tot graf
Kort voor 1670 besliste het stadsbestuur van Hasselt dat Gielis Vandenbergh en zijn echtgenote hun huis moesten verlaten. Daar had immers de pest geheerst. Toen zijn weduwe een tijd later weer in...

Een kundige chirurgijn

Van wieg tot graf
In 1671 leverden de schepenen van Gingelom een attestatie af over de bekwaamheid van de chirurgijn in hun dorp. Met het wegsnijden van een gezwel uit de borst van een ingezetene, en vervolgens haar...

Ongewenst vaderschap

Van wieg tot graf
In de zomer van 1691 werd in het kleine dorp Opleeuw bij Borgloon gefluisterd dat het kind dat Mechel Dunbiers verwachtte, wellicht van Wolter Smets was. Wolter was daarvan niet gediend, en schakelde...