Van Turnhout naar Tilburg

Laurentius Daneels en Maria van Bellikom gaan verhuizen van Turnhout naar Tilburg. De Turnhoutse armenkas staat garant als zij daar niet de kost kunnen verdienen of ziek worden.

Meer lezen over Borgbrieven

niveau
 • Pro Deo
  Wij schepenen​ als superintendenten der arme taeffele
  vande stadt ende Vrijheijdt Turnhout doen condt dat voor
  ons gecomen is Seigneur Jacobus De Wilde onsen actuelen Heilige
  Geestmeester denwelcke sigh in sijne gemelde qualitijt met onsen
  preealable permissie heeft gestelt ende geasstringeert als
  borge ende cautionnaris van voor den persoon van Laurentius
  Daneels onsen ingeboorne, in houwelijck met Maria Van
  Bellikom, ontlastende ende dechargerende dijens volghens
  den armen ende Heilige Geest taeffele van den eventuelen
  Last denwelcken die van Tilborgh, van denselven
  onsen ingeboorne moghte overcomen, waert dat
  Idem onsen Ingeboorne / t gene Godt gelieve te behoeden /
  tot armoede quaeme te geraecken, waer vooren den
  Comparant in Sijne gemelde Qualiteijt heeft verbonden
  de jaerelijcxe incompste ende Revenuen, vande hiervoor
  genoempde Onse arme casse sonder fraude noghte
  arghlist, in kennisse der waerhijdt hebben wij dese door
  onsen gesworen substituet secretaris laeten expedieren
  ende subsigneren ende met onsen Zegel adcausas besegelt
  [Desen] 13 februarij 1769
  Absente secretario subscripto
  Geerts
 • Pro Deo
  Wij schepenen​ als superintendenten der arme taeffele
  vande stadt ende Vrijheijdt Turnhout doen condt dat voor
  ons gecomen is Seigneur Jacobus De Wilde onsen actuelen Heilige
  Geestmeester denwelcke sigh in sijne gemelde qualitijt met onsen
  preealable permissie heeft gestelt ende geasstringeert als
  borge ende cautionnaris van voor den persoon van Laurentius
  Daneels onsen ingeboorne, in houwelijck met Maria Van
  Bellikom, ontlastende ende dechargerende dijens volghens
  den armen ende Heilige Geest taeffele van den eventuelen
  Last denwelcken die van Tilborgh, van denselven
  onsen ingeboorne moghte overcomen, waert dat
  Idem onsen Ingeboorne / t gene Godt gelieve te behoeden /
  tot armoede quaeme te geraecken, waer vooren den
  Comparant in Sijne gemelde Qualiteijt heeft verbonden
  de jaerelijcxe incompste ende Revenuen, vande hiervoor
  genoempde Onse arme casse sonder fraude noghte
  arghlist, in kennisse der waerhijdt hebben wij dese door
  onsen gesworen substituet secretaris laeten expedieren
  ende subsigneren ende met onsen Zegel adcausas besegelt
  [Desen] 13 februarij 1769
  Absente secretario subscripto
  Geerts
 • Pro Deo
  Wij schepenen​ als superintendenten der arme taeffele
  vande stadt ende Vrijheijdt Turnhout doen condt dat voor
  ons gecomen is Seigneur Jacobus De Wilde onsen actuelen Heilige
  Geestmeester denwelcke sigh in sijne gemelde qualitijt met onsen
  preealable permissie heeft gestelt ende geasstringeert als
  borge ende cautionnaris van voor den persoon van Laurentius
  Daneels onsen ingeboorne, in houwelijck met Maria Van
  Bellikom, ontlastende ende dechargerende dijens volghens
  den armen ende Heilige Geest taeffele van den eventuelen
  Last denwelcken die van Tilborgh, van denselven
  onsen ingeboorne moghte overcomen, waert dat
  Idem onsen Ingeboorne / t gene Godt gelieve te behoeden /
  tot armoede quaeme te geraecken, waer vooren den
  Comparant in Sijne gemelde Qualiteijt heeft verbonden
  de jaerelijcxe incompste ende Revenuen, vande hiervoor
  genoempde Onse arme casse sonder fraude noghte
  arghlist, in kennisse der waerhijdt hebben wij dese door
  onsen gesworen substituet secretaris laeten expedieren
  ende subsigneren ende met onsen Zegel adcausas besegelt
  [Desen] 13 februarij 1769
  Absente secretario subscripto
  Geerts
 • Pro Deo Wij schepenen​ als superintendenten der arme taeffele vande stadt ende Vrijheijdt Turnhout doen condt dat voor ons gecomen is Seigneur Jacobus De Wilde onsen actuelen Heilige Geestmeester denwelcke sigh in sijne gemelde qualitijt met onsen preealable permissie heeft gestelt ende geasstringeert als borge ende cautionnaris van voor den persoon van Laurentius Daneels onsen ingeboorne, in houwelijck met Maria Van Bellikom, ontlastende ende dechargerende dijens volghens den armen ende Heilige Geest taeffele van den eventuelen Last denwelcken die van Tilborgh, van denselven onsen ingeboorne moghte overcomen, waert dat Idem onsen Ingeboorne / t gene Godt gelieve te behoeden / tot armoede quaeme te geraecken, waer vooren den Comparant in Sijne gemelde Qualiteijt heeft verbonden de jaerelijcxe incompste ende Revenuen, vande hiervoor genoempde Onse arme casse sonder fraude noghte arghlist, in kennisse der waerhijdt hebben wij dese door onsen gesworen substituet secretaris laeten expedieren ende subsigneren ende met onsen Zegel adcausas besegelt [Desen] 13 februarij 1769 Absente secretario subscripto Geerts

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >