Overslaan en naar de inhoud gaan

Een Veerse leeuw voor de koning van Schotland 1474

Wat te doen als je iets graag wilt hebben? Dan ga je paaien. Dat deden de heren van Veere, die maar wat graag de Schotse stapel wilden bemachtigen. Vele geschenken vergezeld van brieven met plichtplegingen en loftuitingen gingen richting Schotland. De brieven waren opgesteld in het Latijn, zoals de paaibrief die de heer van Veere in 1474 aan de koning van Schotland schreef bij een bijzonder geschenk.

Klik hier voor het achtergrondverhaal en de Nederlandse vertaling.

Uitzonderingen op de transcriptie-aanwijzingen die ‘Wat staat daer?’ hanteert:
- y altijd transcriberen als ij of ii.
- de lange eind-i (j) transcriberen als ii in: een datum, jaartal, achternaam of maandnaam.
- v is alleen een hoofdletter bij de plaatsnaam.
- v aan het begin van een woord bedoeld als u transcriberen als u.

niveau
 • Excellentissime et potentissime princeps affectuosius dilecte et plurimum inde metuende domine. Illustri me vestre Nobilitati
  quantum valeo reddo commendatum, humiliter significans quatenus ex speciali dilectione et favore quibus eidem nobilitati vestre afficior
  atque ex animo devoveor, vobis mitto per Henricum Adrianii nautam, subditum meum, presentium exhibitorem unum iuvenculum
  leonem, regium animal, bene mansuetum, dicte vestre nobilitati bono corde supplicans ut idipsum munusculum meum licet exiguum
  magno tamen affectu presentatum grate placideque dignetur accipere, Meque pro fido et perpetuo servitore suo habere et cognoscere velit
  Teneatque pro rato et indubitato, quod in omnibus quantumlibet etiam arduis michi quidem possibilibus, servicium meum ac meipsum
  offero atque presento semper paratissimum Insuper quicquid amicitie promotionis auxilii et assistentie, Regni vestre Scotie subditis
  horsum et in meo dominio atque districtu agentibus et conversantibus, honore et amore vestre impendere potero: idipsum ex
  bono corde secundum universum posse meum perficiam et adimplebo quamlibentissimus, Auxiliante omnipotenti deo qui vos excellentissime
  et potentissime princeps ac dilecte et metuende domine felicitet et conservet per tempora longa beatum Scriptum raptim
  ex villa mea de Veris xxviia Januarii Anno lxxiiiio Per totum vestrum atque benivolum servitorem

  Henricum de Borssalia Comitem de Grantpre
  dominum de Veris de zandemburgis de
  phalais et cetera.

  henrij

 • Excellentissime et potentissime princeps affectuosius dilecte et plurimum inde metuende domine. Illustri me vestre Nobilitati
  quantum valeo reddo commendatum, humiliter significans quatenus ex speciali dilectione et favore quibus eidem nobilitati vestre afficior
  atque ex animo devoveor, vobis mitto per Henricum Adrianii nautam, subditum meum, presentium exhibitorem unum iuvenculum
  leonem, regium animal, bene mansuetum, dicte vestre nobilitati bono corde supplicans ut idipsum munusculum meum licet exiguum
  magno tamen affectu presentatum grate placideque dignetur accipere, Meque pro fido et perpetuo servitore suo habere et cognoscere velit
  Teneatque pro rato et indubitato, quod in omnibus quantumlibet etiam arduis michi quidem possibilibus, servicium meum ac meipsum
  offero atque presento semper paratissimum Insuper quicquid amicitie promotionis auxilii et assistentie, Regni vestre Scotie subditis
  horsum et in meo dominio atque districtu agentibus et conversantibus, honore et amore vestre impendere potero: idipsum ex
  bono corde secundum universum posse meum perficiam et adimplebo quamlibentissimus, Auxiliante omnipotenti deo qui vos excellentissime
  et potentissime princeps ac dilecte et metuende domine felicitet et conservet per tempora longa beatum Scriptum raptim
  ex villa mea de Veris xxviia Januarii Anno lxxiiiio Per totum vestrum atque benivolum servitorem

  Henricum de Borssalia Comitem de Grantpre
  dominum de Veris de zandemburgis de
  phalais et cetera.

  henrij

 • Excellentissime et potentissime princeps affectuosius dilecte et plurimum inde metuende domine. Illustri me vestre Nobilitati
  quantum valeo reddo commendatum, humiliter significans quatenus ex speciali dilectione et favore quibus eidem nobilitati vestre afficior
  atque ex animo devoveor, vobis mitto per Henricum Adrianii nautam, subditum meum, presentium exhibitorem unum iuvenculum
  leonem, regium animal, bene mansuetum, dicte vestre nobilitati bono corde supplicans ut idipsum munusculum meum licet exiguum
  magno tamen affectu presentatum grate placideque dignetur accipere, Meque pro fido et perpetuo servitore suo habere et cognoscere velit
  Teneatque pro rato et indubitato, quod in omnibus quantumlibet etiam arduis michi quidem possibilibus, servicium meum ac meipsum
  offero atque presento semper paratissimum Insuper quicquid amicitie promotionis auxilii et assistentie, Regni vestre Scotie subditis
  horsum et in meo dominio atque districtu agentibus et conversantibus, honore et amore vestre impendere potero: idipsum ex
  bono corde secundum universum posse meum perficiam et adimplebo quamlibentissimus, Auxiliante omnipotenti deo qui vos excellentissime
  et potentissime princeps ac dilecte et metuende domine felicitet et conservet per tempora longa beatum Scriptum raptim
  ex villa mea de Veris xxviia Januarii Anno lxxiiiio Per totum vestrum atque benivolum servitorem

  Henricum de Borssalia Comitem de Grantpre
  dominum de Veris de zandemburgis de
  phalais et cetera.

  henrij

 • Excellentissime et potentissime princeps affectuosius dilecte et plurimum inde metuende domine. Illustri me vestre Nobilitati quantum valeo reddo commendatum, humiliter significans quatenus ex speciali dilectione et favore quibus eidem nobilitati vestre afficior atque ex animo devoveor, vobis mitto per Henricum Adrianii nautam, subditum meum, presentium exhibitorem unum iuvenculum leonem, regium animal, bene mansuetum, dicte vestre nobilitati bono corde supplicans ut idipsum munusculum meum licet exiguum magno tamen affectu presentatum grate placideque dignetur accipere, Meque pro fido et perpetuo servitore suo habere et cognoscere velit Teneatque pro rato et indubitato, quod in omnibus quantumlibet etiam arduis michi quidem possibilibus, servicium meum ac meipsum offero atque presento semper paratissimum Insuper quicquid amicitie promotionis auxilii et assistentie, Regni vestre Scotie subditis horsum et in meo dominio atque districtu agentibus et conversantibus, honore et amore vestre impendere potero: idipsum ex bono corde secundum universum posse meum perficiam et adimplebo quamlibentissimus, Auxiliante omnipotenti deo qui vos excellentissime et potentissime princeps ac dilecte et metuende domine felicitet et conservet per tempora longa beatum Scriptum raptim ex villa mea de Veris xxviia Januarii Anno lxxiiiio Per totum vestrum atque benivolum servitorem Henricum de Borssalia Comitem de Grantpre dominum de Veris de zandemburgis de phalais et cetera. henrij

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!