(wan)orde in de archieven deel II

Secretarissen van schepenbanken hadden in het Ancien Regime een doorsnee baan. Ze redigeerden en schreven voornamelijk verslagen van de terechtzittingen, getuigenverhoren en akten. Het bij de hand hebben van archief was daarvoor zeer handig. Hoe lang dat echter onder de secretaris moest berusten was niet altijd even duidelijk. In 1663 werd via justitiele weg een secretaris door de heer gedwongen de onder hem berustende stukken toch maar eens over te dragen.

niveau
 • Mercury den 11 July 1663 Coram
  Schabinis vroisch Hupperts, bindels,
  et Werst
  Decreet
  Schepenen gesien ende geleth hebbende op het
  Iteraucklijck versouck vanden vrij heere vander
  Leijen heere too Simpelvelt ende Bocholtz etcetera.
  ordonneren dat Johan Willem hevers alle
  voorgeruerde gerichtsprothocollen, documenten
  acten ende bescheiden sal hebbe te stellen onder
  dese Jurisdictie ter plaetse ten voorgaenden
  decreet genoempt in den tijdt van andere
  acht daeghen naer d'Insinuatie op poene
  van vijffentwintich goutguldens actum
  Bocholtz
  Ex commissione dictorum Schabinorum
  Subscripsit Lieonardt vroisch
  Per extractum
 • Mercury den 11 July 1663 Coram
  Schabinis vroisch Hupperts, bindels,
  et Werst
  Decreet
  Schepenen gesien ende geleth hebbende op het
  Iteraucklijck versouck vanden vrij heere vander
  Leijen heere too Simpelvelt ende Bocholtz etcetera.
  ordonneren dat Johan Willem hevers alle
  voorgeruerde gerichtsprothocollen, documenten
  acten ende bescheiden sal hebbe te stellen onder
  dese Jurisdictie ter plaetse ten voorgaenden
  decreet genoempt in den tijdt van andere
  acht daeghen naer d'Insinuatie op poene
  van vijffentwintich goutguldens actum
  Bocholtz
  Ex commissione dictorum Schabinorum
  Subscripsit Lieonardt vroisch
  Per extractum
 • Mercury den 11 July 1663 Coram
  Schabinis vroisch Hupperts, bindels,
  et Werst
  Decreet
  Schepenen gesien ende geleth hebbende op het
  Iteraucklijck versouck vanden vrij heere vander
  Leijen heere too Simpelvelt ende Bocholtz etcetera.
  ordonneren dat Johan Willem hevers alle
  voorgeruerde gerichtsprothocollen, documenten
  acten ende bescheiden sal hebbe te stellen onder
  dese Jurisdictie ter plaetse ten voorgaenden
  decreet genoempt in den tijdt van andere
  acht daeghen naer d'Insinuatie op poene
  van vijffentwintich goutguldens actum
  Bocholtz
  Ex commissione dictorum Schabinorum
  Subscripsit Lieonardt vroisch
  Per extractum
 • Mercury den 11 July 1663 Coram Schabinis vroisch Hupperts, bindels, et Werst Decreet Schepenen gesien ende geleth hebbende op het Iteraucklijck versouck vanden vrij heere vander Leijen heere too Simpelvelt ende Bocholtz etcetera. ordonneren dat Johan Willem hevers alle voorgeruerde gerichtsprothocollen, documenten acten ende bescheiden sal hebbe te stellen onder dese Jurisdictie ter plaetse ten voorgaenden decreet genoempt in den tijdt van andere acht daeghen naer d'Insinuatie op poene van vijffentwintich goutguldens actum Bocholtz Ex commissione dictorum Schabinorum Subscripsit Lieonardt vroisch Per extractum

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >