Vrouwengratie op het schavot deel II

Gered door de vrouwe, wordt er geen tijd meer verspild. Op het schavot waar zojuist nog een onthoofding plaats zou vinden, wordt nu voor het toegestroomde publiek een volwaardige huwelijksceremonie voltrokken. Dat was wel het laatste dat zij verwacht hadden!

niveau
 • welcken volgents ende op den staenden voet den ge-
  apprehendeerde op vrijen voetten ende los van allen
  banden gestelt synde ende de dochter neffens
  hem staende hebben oepentlick malcanderen handt-
  tastelick trouwe beloeft.
  hierover den Heere pastoir van Thoren geroepen synde
  heeft deselve op henner beyder bidden ende begeeren
  ende vuyt hennen eygenen vrijen wille ter voorgenoemder
  plaetsen Inden rinck ende aensien alles verga-
  derden volcks ende omstanders doer de daertoe
  noodige ende geordineerde Geestelicke ceremonien
  ten houwelick ende ehestandt gestelt ende begeven
  T’gene also wie voorgeschied synde syn sy beyde
  als bruydt ende bruydegomb gepardonneert ende
  gerelaxeert
 • welcken volgents ende op den staenden voet den ge-
  apprehendeerde op vrijen voetten ende los van allen
  banden gestelt synde ende de dochter neffens
  hem staende hebben oepentlick malcanderen handt-
  tastelick trouwe beloeft.
  hierover den Heere pastoir van Thoren geroepen synde
  heeft deselve op henner beyder bidden ende begeeren
  ende vuyt hennen eygenen vrijen wille ter voorgenoemder
  plaetsen Inden rinck ende aensien alles verga-
  derden volcks ende omstanders doer de daertoe
  noodige ende geordineerde Geestelicke ceremonien
  ten houwelick ende ehestandt gestelt ende begeven
  T’gene also wie voorgeschied synde syn sy beyde
  als bruydt ende bruydegomb gepardonneert ende
  gerelaxeert
 • welcken volgents ende op den staenden voet den ge-
  apprehendeerde op vrijen voetten ende los van allen
  banden gestelt synde ende de dochter neffens
  hem staende hebben oepentlick malcanderen handt-
  tastelick trouwe beloeft.
  hierover den Heere pastoir van Thoren geroepen synde
  heeft deselve op henner beyder bidden ende begeeren
  ende vuyt hennen eygenen vrijen wille ter voorgenoemder
  plaetsen Inden rinck ende aensien alles verga-
  derden volcks ende omstanders doer de daertoe
  noodige ende geordineerde Geestelicke ceremonien
  ten houwelick ende ehestandt gestelt ende begeven
  T’gene also wie voorgeschied synde syn sy beyde
  als bruydt ende bruydegomb gepardonneert ende
  gerelaxeert
 • welcken volgents ende op den staenden voet den ge- apprehendeerde op vrijen voetten ende los van allen banden gestelt synde ende de dochter neffens hem staende hebben oepentlick malcanderen handt- tastelick trouwe beloeft. hierover den Heere pastoir van Thoren geroepen synde heeft deselve op henner beyder bidden ende begeeren ende vuyt hennen eygenen vrijen wille ter voorgenoemder plaetsen Inden rinck ende aensien alles verga- derden volcks ende omstanders doer de daertoe noodige ende geordineerde Geestelicke ceremonien ten houwelick ende ehestandt gestelt ende begeven T’gene also wie voorgeschied synde syn sy beyde als bruydt ende bruydegomb gepardonneert ende gerelaxeert

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >