Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergadering van het polderbestuur in roerige tijden

Nijmegen heeft in 1585 voor de Spanjaarden gekozen en wordt nu, in 1591 door prins Maurits van Nassau belegerd.
Vanaf de overkant wordt de stad door Maurits beschoten vanuit fort Knodsenburg. De Hertog van Parma probeert die zomer het fort te veroveren. Zonder succes.
In de Ooijpolder is de Waaldijk doorgestoken. Op 14 september 1591 komt het bestuur van de Ooijpolder voor een overleg bijeen in het klooster aan de Broerstraat.

niveau
 • Den 14e Septembris
  Is men ten Brueren vergadert gewest, om Johan Paertman ge
  wesene Dijckmeisters rekenongh aen toe hooren, Ende vorts midde
  len toe beraemen, om den Oeijdick van den vijant doorgesteken
  op toe maken, ende toe repariren daer het noodigh were. Ende
  dan overmits des voirschreven Paertmans ontfanck soe geringh, ende
  geen, off wenigh middelen tot opmaeckongh des dijcks voirhanden, is
  die rekenongh verbleven, ende niet sekers resolviert.

  NIHIL PRAETER DEVM
  STABILE.

  In dijt iaer van 91. overmits die Hartoch van Parma van
  weghen Coninklijke Maiesteit in Augusto met het crichsvolck om die
  Lentsche Schans toe eroveren in dije Oeij gelegert, ende Graeff
  Maurice van Nassaw van weghen der Generale Staten nae
  het vertreck des Hartoghen die Stat belegert ende in Octobri
  volgens met verdrach overgegeven, is bij den Geerffden in der
  Oeijen niet meer geschiet.

 • Den 14e Septembris
  Is men ten Brueren vergadert gewest, om Johan Paertman ge
  wesene Dijckmeisters rekenongh aen toe hooren, Ende vorts midde
  len toe beraemen, om den Oeijdick van den vijant doorgesteken
  op toe maken, ende toe repariren daer het noodigh were. Ende
  dan overmits des voirschreven Paertmans ontfanck soe geringh, ende
  geen, off wenigh middelen tot opmaeckongh des dijcks voirhanden, is
  die rekenongh verbleven, ende niet sekers resolviert.

  NIHIL PRAETER DEVM
  STABILE.

  In dijt iaer van 91. overmits die Hartoch van Parma van
  weghen Coninklijke Maiesteit in Augusto met het crichsvolck om die
  Lentsche Schans toe eroveren in dije Oeij gelegert, ende Graeff
  Maurice van Nassaw van weghen der Generale Staten nae
  het vertreck des Hartoghen die Stat belegert ende in Octobri
  volgens met verdrach overgegeven, is bij den Geerffden in der
  Oeijen niet meer geschiet.

 • Den 14e Septembris
  Is men ten Brueren vergadert gewest, om Johan Paertman ge
  wesene Dijckmeisters rekenongh aen toe hooren, Ende vorts midde
  len toe beraemen, om den Oeijdick van den vijant doorgesteken
  op toe maken, ende toe repariren daer het noodigh were. Ende
  dan overmits des voirschreven Paertmans ontfanck soe geringh, ende
  geen, off wenigh middelen tot opmaeckongh des dijcks voirhanden, is
  die rekenongh verbleven, ende niet sekers resolviert.

  NIHIL PRAETER DEVM
  STABILE.

  In dijt iaer van 91. overmits die Hartoch van Parma van
  weghen Coninklijke Maiesteit in Augusto met het crichsvolck om die
  Lentsche Schans toe eroveren in dije Oeij gelegert, ende Graeff
  Maurice van Nassaw van weghen der Generale Staten nae
  het vertreck des Hartoghen die Stat belegert ende in Octobri
  volgens met verdrach overgegeven, is bij den Geerffden in der
  Oeijen niet meer geschiet.

 • Den 14e Septembris Is men ten Brueren vergadert gewest, om Johan Paertman ge wesene Dijckmeisters rekenongh aen toe hooren, Ende vorts midde len toe beraemen, om den Oeijdick van den vijant doorgesteken op toe maken, ende toe repariren daer het noodigh were. Ende dan overmits des voirschreven Paertmans ontfanck soe geringh, ende geen, off wenigh middelen tot opmaeckongh des dijcks voirhanden, is die rekenongh verbleven, ende niet sekers resolviert. NIHIL PRAETER DEVM STABILE. In dijt iaer van 91. overmits die Hartoch van Parma van weghen Coninklijke Maiesteit in Augusto met het crichsvolck om die Lentsche Schans toe eroveren in dije Oeij gelegert, ende Graeff Maurice van Nassaw van weghen der Generale Staten nae het vertreck des Hartoghen die Stat belegert ende in Octobri volgens met verdrach overgegeven, is bij den Geerffden in der Oeijen niet meer geschiet.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!