Terreuraanslag op Lillo?

In 1621 ontsnapt Fort Lillo ternauwernood aan een heuse aanslag! Direct na afloop van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) komen bij de Staten van Zeeland berichten binnen over een terreuraanslag. Volgens prins Maurits, markies van Veere en Vlissingen, die om advies wordt gevraagd, zijn het slechts geruchten gebaseerd op onbeduidende verzinsels. Toch lijkt het hem verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen. Je weet tenslotte maar nooit...

niveau
 • Den Prince van Orangien Grave van
  Nassau, Moers Bueren Marquis
  vander Vere ende van Vlissingen heere
  ende Baron van Breda Diest etcetera

  Edele Mogende besundere goede Vrunden Wij hebben
  U Edele Mogende brieven ontfangen mitsgaeders de brieven vande
  heeren ambassadeurs extraordinaires in Engelandt wesende
  ende de advisen daerbij gevoucht, noepende seeckeren aenslach
  daerinne verhaelt op Lillo. Wij hebben U Edele Mogende daerop tot
  antwoirdt willen vougen dat ons dunckt dat dit maer gefin-
  geerde dingen sijn, ende van luttel apparentie, gelijck wij achten
  dat U Edele Mogende t selve oock daer voor houden, wantmen
  moet considereren dat het niet mogelijck en is dat den Vijandt can
  te voeren weten, wanneer den geenen die het cruijt in brandt
  soude willen steecken, acces sal hebben om int magasin te commen
  t welcke oock buijten maniere vandoen is, datmen imandts
  vreemts daerinne laet, ende wij het daeromme als om andere
  difficulteijten die alnoch daerinne vallen voor fabulen houden
  Niettemin nu men daervan gewaerschouwt wort, dient altoes een
  ooghe int Zeijl gehouden te worden. Ende vinden oversulcx goet
  dat U Edele Mogende ordre willen stellen, dat buijten om den toorn
  daer het cruijt in leijt een goede pallisade geseth worde, ende dat den
  Commandeur ende Commis op Lillo verwitticht worden datse hijerop
  wel sullen hebben te letten, ende sien wat voor volck sij omtrent het
  magasin laeten commen. Ende hijermede

  Edele Mogende besundere goede Vrunden. Gode Almogende
  bevoelen. In Sgravenhaghe den 2. Martij 1621

  U Edele Mogende goetwillige Vrundt

  maurice denassau
 • Den Prince van Orangien Grave van
  Nassau, Moers Bueren Marquis
  vander Vere ende van Vlissingen heere
  ende Baron van Breda Diest etcetera

  Edele Mogende besundere goede Vrunden Wij hebben
  U Edele Mogende brieven ontfangen mitsgaeders de brieven vande
  heeren ambassadeurs extraordinaires in Engelandt wesende
  ende de advisen daerbij gevoucht, noepende seeckeren aenslach
  daerinne verhaelt op Lillo. Wij hebben U Edele Mogende daerop tot
  antwoirdt willen vougen dat ons dunckt dat dit maer gefin-
  geerde dingen sijn, ende van luttel apparentie, gelijck wij achten
  dat U Edele Mogende t selve oock daer voor houden, wantmen
  moet considereren dat het niet mogelijck en is dat den Vijandt can
  te voeren weten, wanneer den geenen die het cruijt in brandt
  soude willen steecken, acces sal hebben om int magasin te commen
  t welcke oock buijten maniere vandoen is, datmen imandts
  vreemts daerinne laet, ende wij het daeromme als om andere
  difficulteijten die alnoch daerinne vallen voor fabulen houden
  Niettemin nu men daervan gewaerschouwt wort, dient altoes een
  ooghe int Zeijl gehouden te worden. Ende vinden oversulcx goet
  dat U Edele Mogende ordre willen stellen, dat buijten om den toorn
  daer het cruijt in leijt een goede pallisade geseth worde, ende dat den
  Commandeur ende Commis op Lillo verwitticht worden datse hijerop
  wel sullen hebben te letten, ende sien wat voor volck sij omtrent het
  magasin laeten commen. Ende hijermede

  Edele Mogende besundere goede Vrunden. Gode Almogende
  bevoelen. In Sgravenhaghe den 2. Martij 1621

  U Edele Mogende goetwillige Vrundt

  maurice denassau
 • Den Prince van Orangien Grave van
  Nassau, Moers Bueren Marquis
  vander Vere ende van Vlissingen heere
  ende Baron van Breda Diest etcetera

  Edele Mogende besundere goede Vrunden Wij hebben
  U Edele Mogende brieven ontfangen mitsgaeders de brieven vande
  heeren ambassadeurs extraordinaires in Engelandt wesende
  ende de advisen daerbij gevoucht, noepende seeckeren aenslach
  daerinne verhaelt op Lillo. Wij hebben U Edele Mogende daerop tot
  antwoirdt willen vougen dat ons dunckt dat dit maer gefin-
  geerde dingen sijn, ende van luttel apparentie, gelijck wij achten
  dat U Edele Mogende t selve oock daer voor houden, wantmen
  moet considereren dat het niet mogelijck en is dat den Vijandt can
  te voeren weten, wanneer den geenen die het cruijt in brandt
  soude willen steecken, acces sal hebben om int magasin te commen
  t welcke oock buijten maniere vandoen is, datmen imandts
  vreemts daerinne laet, ende wij het daeromme als om andere
  difficulteijten die alnoch daerinne vallen voor fabulen houden
  Niettemin nu men daervan gewaerschouwt wort, dient altoes een
  ooghe int Zeijl gehouden te worden. Ende vinden oversulcx goet
  dat U Edele Mogende ordre willen stellen, dat buijten om den toorn
  daer het cruijt in leijt een goede pallisade geseth worde, ende dat den
  Commandeur ende Commis op Lillo verwitticht worden datse hijerop
  wel sullen hebben te letten, ende sien wat voor volck sij omtrent het
  magasin laeten commen. Ende hijermede

  Edele Mogende besundere goede Vrunden. Gode Almogende
  bevoelen. In Sgravenhaghe den 2. Martij 1621

  U Edele Mogende goetwillige Vrundt

  maurice denassau
 • Den Prince van Orangien Grave van Nassau, Moers Bueren Marquis vander Vere ende van Vlissingen heere ende Baron van Breda Diest etcetera Edele Mogende besundere goede Vrunden Wij hebben U Edele Mogende brieven ontfangen mitsgaeders de brieven vande heeren ambassadeurs extraordinaires in Engelandt wesende ende de advisen daerbij gevoucht, noepende seeckeren aenslach daerinne verhaelt op Lillo. Wij hebben U Edele Mogende daerop tot antwoirdt willen vougen dat ons dunckt dat dit maer gefin- geerde dingen sijn, ende van luttel apparentie, gelijck wij achten dat U Edele Mogende t selve oock daer voor houden, wantmen moet considereren dat het niet mogelijck en is dat den Vijandt can te voeren weten, wanneer den geenen die het cruijt in brandt soude willen steecken, acces sal hebben om int magasin te commen t welcke oock buijten maniere vandoen is, datmen imandts vreemts daerinne laet, ende wij het daeromme als om andere difficulteijten die alnoch daerinne vallen voor fabulen houden Niettemin nu men daervan gewaerschouwt wort, dient altoes een ooghe int Zeijl gehouden te worden. Ende vinden oversulcx goet dat U Edele Mogende ordre willen stellen, dat buijten om den toorn daer het cruijt in leijt een goede pallisade geseth worde, ende dat den Commandeur ende Commis op Lillo verwitticht worden datse hijerop wel sullen hebben te letten, ende sien wat voor volck sij omtrent het magasin laeten commen. Ende hijermede Edele Mogende besundere goede Vrunden. Gode Almogende bevoelen. In Sgravenhaghe den 2. Martij 1621 U Edele Mogende goetwillige Vrundt maurice denassau

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >