Overslaan en naar de inhoud gaan

Straf voor de vleeshouwers

De slagers - ook wel vleeshouwers genoemd – maken er in Utrecht zo’n potje van dat ze in 1433 als gilde worden opgeheven.

niveau
 • Item dat der vleyschouwer ghilde off ende te nyete wesen zall ende
  dairvoir ende in diere stad een nywe ghilde wesen zall ende sell
  heten der brouwer ghilde In allen vrijheiden vordelen laste ende
  dienste als andere hoeftghilden staen. In desen brouwer ghilde sellen
  wesen alle die brouwere binnen ende buten Utrecht In onser vrijheit
  geseten Ende dit brouwer ghilde sell hebben alle toirn ondiep
  renten ende alle aenvall die die vleyschouwer hadden dair sellen sij
  weder voir doen als dat vleyschouwer ghilde te doen plach ende
  dair toe alle der vleyschouwer weduen dair in bestorven ther tijdtoe
  dat sij hem verhilicken off andere ghilde wynnen naeder ouder gewoenten.
 • Item dat der vleyschouwer ghilde off ende te nyete wesen zall ende
  dairvoir ende in diere stad een nywe ghilde wesen zall ende sell
  heten der brouwer ghilde In allen vrijheiden vordelen laste ende
  dienste als andere hoeftghilden staen. In desen brouwer ghilde sellen
  wesen alle die brouwere binnen ende buten Utrecht In onser vrijheit
  geseten Ende dit brouwer ghilde sell hebben alle toirn ondiep
  renten ende alle aenvall die die vleyschouwer hadden dair sellen sij
  weder voir doen als dat vleyschouwer ghilde te doen plach ende
  dair toe alle der vleyschouwer weduen dair in bestorven ther tijdtoe
  dat sij hem verhilicken off andere ghilde wynnen naeder ouder gewoenten.
 • Item dat der vleyschouwer ghilde off ende te nyete wesen zall ende
  dairvoir ende in diere stad een nywe ghilde wesen zall ende sell
  heten der brouwer ghilde In allen vrijheiden vordelen laste ende
  dienste als andere hoeftghilden staen. In desen brouwer ghilde sellen
  wesen alle die brouwere binnen ende buten Utrecht In onser vrijheit
  geseten Ende dit brouwer ghilde sell hebben alle toirn ondiep
  renten ende alle aenvall die die vleyschouwer hadden dair sellen sij
  weder voir doen als dat vleyschouwer ghilde te doen plach ende
  dair toe alle der vleyschouwer weduen dair in bestorven ther tijdtoe
  dat sij hem verhilicken off andere ghilde wynnen naeder ouder gewoenten.
 • Item dat der vleyschouwer ghilde off ende te nyete wesen zall ende dairvoir ende in diere stad een nywe ghilde wesen zall ende sell heten der brouwer ghilde In allen vrijheiden vordelen laste ende dienste als andere hoeftghilden staen. In desen brouwer ghilde sellen wesen alle die brouwere binnen ende buten Utrecht In onser vrijheit geseten Ende dit brouwer ghilde sell hebben alle toirn ondiep renten ende alle aenvall die die vleyschouwer hadden dair sellen sij weder voir doen als dat vleyschouwer ghilde te doen plach ende dair toe alle der vleyschouwer weduen dair in bestorven ther tijdtoe dat sij hem verhilicken off andere ghilde wynnen naeder ouder gewoenten.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!