Marc-Marie Huijbregts

In het tweede seizoen van Verborgen Verleden werd de stamboom van Marc-Marie Huijbregts onder handen genomen. Hij bleek onder meer af te stammen van Ariken Wouter Lambert Nijs die in 1599 werd vermoord. Haar familieden en die van de moordenaar verzoenden zich in een zogenaamde zoenakte.

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • Alzoe zeecker, ongevalle, neder slach, ende dootslach, Als godt
  almachtich beeteren, gedaen ende gebeurt is inder heerlicheijt van
  gestell bij oesterwijck inden perzoone van wijlen Ariken en huijsfrou
  Jans Cornelis Goiaerts de Brouwer bij handadinge van Danielen Rut-
  gersszoon van Rosmale, om welck ongevalle ende dootslach voorschreven ter
  soenen te brengen, ende peijs, ende vreede te maecken, Soo
  zijn op heden daer van deeze, voor mij openbair notaris ende
  den getuijgen nagenoemde gecompareert ende verscheenen in henne
  propere persoonen in den name ende van wegen des voorschreven delin-
  quants ende missdadigers, Rutger Jansszoon vorster tot Rossmale
  vader desselfs missdadigers ter eenre, ende heer Jan
  Gerijs priestere pastoor tot gestell voorschreven
  inden naeme ende van weegen Jannen Cornelis Goiaertss de
  Brouwer den man van wijlen Ariken aflijvige zijne huijsvroue was
  daer voor die zelve heere pastoor vuijt
  machte van vollcomen machte hem bij den zelven Jannen
  verleent ende gegeven (zoo hij zeechde) hem sterck voor maeck
 • Alzoe zeecker, ongevalle, neder slach, ende dootslach, Als godt
  almachtich beeteren, gedaen ende gebeurt is inder heerlicheijt van
  gestell bij oesterwijck inden perzoone van wijlen Ariken en huijsfrou
  Jans Cornelis Goiaerts de Brouwer bij handadinge van Danielen Rut-
  gersszoon van Rosmale, om welck ongevalle ende dootslach voorschreven ter
  soenen te brengen, ende peijs, ende vreede te maecken, Soo
  zijn op heden daer van deeze, voor mij openbair notaris ende
  den getuijgen nagenoemde gecompareert ende verscheenen in henne
  propere persoonen in den name ende van wegen des voorschreven delin-
  quants ende missdadigers, Rutger Jansszoon vorster tot Rossmale
  vader desselfs missdadigers ter eenre, ende heer Jan
  Gerijs priestere pastoor tot gestell voorschreven
  inden naeme ende van weegen Jannen Cornelis Goiaertss de
  Brouwer den man van wijlen Ariken aflijvige zijne huijsvroue was
  daer voor die zelve heere pastoor vuijt
  machte van vollcomen machte hem bij den zelven Jannen
  verleent ende gegeven (zoo hij zeechde) hem sterck voor maeck
 • Alzoe zeecker, ongevalle, neder slach, ende dootslach, Als godt
  almachtich beeteren, gedaen ende gebeurt is inder heerlicheijt van
  gestell bij oesterwijck inden perzoone van wijlen Ariken en huijsfrou
  Jans Cornelis Goiaerts de Brouwer bij handadinge van Danielen Rut-
  gersszoon van Rosmale, om welck ongevalle ende dootslach voorschreven ter
  soenen te brengen, ende peijs, ende vreede te maecken, Soo
  zijn op heden daer van deeze, voor mij openbair notaris ende
  den getuijgen nagenoemde gecompareert ende verscheenen in henne
  propere persoonen in den name ende van wegen des voorschreven delin-
  quants ende missdadigers, Rutger Jansszoon vorster tot Rossmale
  vader desselfs missdadigers ter eenre, ende heer Jan
  Gerijs priestere pastoor tot gestell voorschreven
  inden naeme ende van weegen Jannen Cornelis Goiaertss de
  Brouwer den man van wijlen Ariken aflijvige zijne huijsvroue was
  daer voor die zelve heere pastoor vuijt
  machte van vollcomen machte hem bij den zelven Jannen
  verleent ende gegeven (zoo hij zeechde) hem sterck voor maeck
 • Alzoe zeecker, ongevalle, neder slach, ende dootslach, Als godt almachtich beeteren, gedaen ende gebeurt is inder heerlicheijt van gestell bij oesterwijck inden perzoone van wijlen Ariken en huijsfrou Jans Cornelis Goiaerts de Brouwer bij handadinge van Danielen Rut- gersszoon van Rosmale, om welck ongevalle ende dootslach voorschreven ter soenen te brengen, ende peijs, ende vreede te maecken, Soo zijn op heden daer van deeze, voor mij openbair notaris ende den getuijgen nagenoemde gecompareert ende verscheenen in henne propere persoonen in den name ende van wegen des voorschreven delin- quants ende missdadigers, Rutger Jansszoon vorster tot Rossmale vader desselfs missdadigers ter eenre, ende heer Jan Gerijs priestere pastoor tot gestell voorschreven inden naeme ende van weegen Jannen Cornelis Goiaertss de Brouwer den man van wijlen Ariken aflijvige zijne huijsvroue was daer voor die zelve heere pastoor vuijt machte van vollcomen machte hem bij den zelven Jannen verleent ende gegeven (zoo hij zeechde) hem sterck voor maeck

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >