Overslaan en naar de inhoud gaan

Lekenbroeders in het klooster

Van het klooster Galilea Minor bij Monnickendam is een bijzonder handschrift bewaard gebleven, het zogenaamde Diversorium, met aantekeningen over allerlei onderwerpen. Onder andere zijn de lekenbroeders vermeld die vanaf de stichting in 1431 in het klooster hebben gewoond. Het lekenklooster volgde aanvankelijk de leefregels van Sint Franciscus, in 1465 sloot het klooster zich aan bij de cisterciënzer orde.

niveau
 • Van onse leke Broeders de tercio ordine

  Broder Sijmon van udersem
  Dese Broeder heeft hier int Convent int eerste fundatie gheweest
  ende heeft veel armoeden gheleden Ende hi is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xliiii Ende had hier ghewoent xii jaer

  Broeder manthijs van vossenbroeck
  Dese goede broeder heeft dat convent ghegheven al dat gheen dat
  hi was besittende ende ghebrukende Ende is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xlvii Ende hi had hier ghe-
  woent drie jaren in als

  Broeder gherijt van monikedam
  Dese goede broeder was een ghehoersam broeder ende is ghesturven
  mit sijn pater heer zijboldus an die pestilencie siecte Int jaer ons
  heren Dusent vierhondert ende een ende vijftich Ende hi had hier
  ghewoent vier jaer

  Broeder Sijmon janszoon van overleeck
  Dese goede broeder heeft in sijn joncheit te cloester ghecomen int eerste beghinne
  ende was jan pieterszoon soen van cleijn overleeck Ende jan pieterszoon gaf onse convent
  mit sijmon janszoon voerszegd die anderde acker van die dijccamp an die westsijde
  van dat koehuus Ende hi is ghesturven int Jaer ons heren m cccc lvi Nae dien
  dat hi hier ghewoent had xx jaer

  Dese vier broeders waren ghesturven eer dat dit convent
  verwandelt werde van der derder oerde tot in der oerden
  van Cistercien Ende hier nae staen gescreven die namen
  der leecker broeders die haer steme ende tconvent over gaven
  in die handen des prioers van Wermont, broeder willem

  Broeder Aernt Stevenssoen van leijden
  Dese goede broeder was al sijn leven dat hi bi ons ghewoent heeft een enichvou-
  dich manne hi dede sijn hantwerck neerstelic want hi was een wever toe hi
  hier quam Ende hi had langhe tijt grote siecte ende passie in sijn bienen ende hi toech
  te leijden te meesteren ende hi creeck een grote siecte waar an dat hi te leijen ghe-
  sturven is ende te Wermont in onse convent begraven int jaer ons heren m cccc lxx viiii
  Ende hi had hier ghewoent xxviii jaer

  Broeder Jacop janssoen van graft
  Dese goede broeder was een sterc arbeits man in sijn joncheit maijen viscken
  Backen ende ander veel arbeijden die hi neerstekke ghedaen heeft tot dat hi een
  oudman was Ende hi is ghesturven int jaer ons heren m cccc ende lxxxiii sdaechs
  nae onser liever vrouwen ontfanghenis Ende hi had hier ghewoent liiii jaer
 • Van onse leke Broeders de tercio ordine

  Broder Sijmon van udersem
  Dese Broeder heeft hier int Convent int eerste fundatie gheweest
  ende heeft veel armoeden gheleden Ende hi is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xliiii Ende had hier ghewoent xii jaer

  Broeder manthijs van vossenbroeck
  Dese goede broeder heeft dat convent ghegheven al dat gheen dat
  hi was besittende ende ghebrukende Ende is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xlvii Ende hi had hier ghe-
  woent drie jaren in als

  Broeder gherijt van monikedam
  Dese goede broeder was een ghehoersam broeder ende is ghesturven
  mit sijn pater heer zijboldus an die pestilencie siecte Int jaer ons
  heren Dusent vierhondert ende een ende vijftich Ende hi had hier
  ghewoent vier jaer

  Broeder Sijmon janszoon van overleeck
  Dese goede broeder heeft in sijn joncheit te cloester ghecomen int eerste beghinne
  ende was jan pieterszoon soen van cleijn overleeck Ende jan pieterszoon gaf onse convent
  mit sijmon janszoon voerszegd die anderde acker van die dijccamp an die westsijde
  van dat koehuus Ende hi is ghesturven int Jaer ons heren m cccc lvi Nae dien
  dat hi hier ghewoent had xx jaer

  Dese vier broeders waren ghesturven eer dat dit convent
  verwandelt werde van der derder oerde tot in der oerden
  van Cistercien Ende hier nae staen gescreven die namen
  der leecker broeders die haer steme ende tconvent over gaven
  in die handen des prioers van Wermont, broeder willem

  Broeder Aernt Stevenssoen van leijden
  Dese goede broeder was al sijn leven dat hi bi ons ghewoent heeft een enichvou-
  dich manne hi dede sijn hantwerck neerstelic want hi was een wever toe hi
  hier quam Ende hi had langhe tijt grote siecte ende passie in sijn bienen ende hi toech
  te leijden te meesteren ende hi creeck een grote siecte waar an dat hi te leijen ghe-
  sturven is ende te Wermont in onse convent begraven int jaer ons heren m cccc lxx viiii
  Ende hi had hier ghewoent xxviii jaer

  Broeder Jacop janssoen van graft
  Dese goede broeder was een sterc arbeits man in sijn joncheit maijen viscken
  Backen ende ander veel arbeijden die hi neerstekke ghedaen heeft tot dat hi een
  oudman was Ende hi is ghesturven int jaer ons heren m cccc ende lxxxiii sdaechs
  nae onser liever vrouwen ontfanghenis Ende hi had hier ghewoent liiii jaer
 • Van onse leke Broeders de tercio ordine

  Broder Sijmon van udersem
  Dese Broeder heeft hier int Convent int eerste fundatie gheweest
  ende heeft veel armoeden gheleden Ende hi is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xliiii Ende had hier ghewoent xii jaer

  Broeder manthijs van vossenbroeck
  Dese goede broeder heeft dat convent ghegheven al dat gheen dat
  hi was besittende ende ghebrukende Ende is ghesturven int jaer
  ons heren Dusent vierhondert ende xlvii Ende hi had hier ghe-
  woent drie jaren in als

  Broeder gherijt van monikedam
  Dese goede broeder was een ghehoersam broeder ende is ghesturven
  mit sijn pater heer zijboldus an die pestilencie siecte Int jaer ons
  heren Dusent vierhondert ende een ende vijftich Ende hi had hier
  ghewoent vier jaer

  Broeder Sijmon janszoon van overleeck
  Dese goede broeder heeft in sijn joncheit te cloester ghecomen int eerste beghinne
  ende was jan pieterszoon soen van cleijn overleeck Ende jan pieterszoon gaf onse convent
  mit sijmon janszoon voerszegd die anderde acker van die dijccamp an die westsijde
  van dat koehuus Ende hi is ghesturven int Jaer ons heren m cccc lvi Nae dien
  dat hi hier ghewoent had xx jaer

  Dese vier broeders waren ghesturven eer dat dit convent
  verwandelt werde van der derder oerde tot in der oerden
  van Cistercien Ende hier nae staen gescreven die namen
  der leecker broeders die haer steme ende tconvent over gaven
  in die handen des prioers van Wermont, broeder willem

  Broeder Aernt Stevenssoen van leijden
  Dese goede broeder was al sijn leven dat hi bi ons ghewoent heeft een enichvou-
  dich manne hi dede sijn hantwerck neerstelic want hi was een wever toe hi
  hier quam Ende hi had langhe tijt grote siecte ende passie in sijn bienen ende hi toech
  te leijden te meesteren ende hi creeck een grote siecte waar an dat hi te leijen ghe-
  sturven is ende te Wermont in onse convent begraven int jaer ons heren m cccc lxx viiii
  Ende hi had hier ghewoent xxviii jaer

  Broeder Jacop janssoen van graft
  Dese goede broeder was een sterc arbeits man in sijn joncheit maijen viscken
  Backen ende ander veel arbeijden die hi neerstekke ghedaen heeft tot dat hi een
  oudman was Ende hi is ghesturven int jaer ons heren m cccc ende lxxxiii sdaechs
  nae onser liever vrouwen ontfanghenis Ende hi had hier ghewoent liiii jaer
 • Van onse leke Broeders de tercio ordine Broder Sijmon van udersem Dese Broeder heeft hier int Convent int eerste fundatie gheweest ende heeft veel armoeden gheleden Ende hi is ghesturven int jaer ons heren Dusent vierhondert ende xliiii Ende had hier ghewoent xii jaer Broeder manthijs van vossenbroeck Dese goede broeder heeft dat convent ghegheven al dat gheen dat hi was besittende ende ghebrukende Ende is ghesturven int jaer ons heren Dusent vierhondert ende xlvii Ende hi had hier ghe- woent drie jaren in als Broeder gherijt van monikedam Dese goede broeder was een ghehoersam broeder ende is ghesturven mit sijn pater heer zijboldus an die pestilencie siecte Int jaer ons heren Dusent vierhondert ende een ende vijftich Ende hi had hier ghewoent vier jaer Broeder Sijmon janszoon van overleeck Dese goede broeder heeft in sijn joncheit te cloester ghecomen int eerste beghinne ende was jan pieterszoon soen van cleijn overleeck Ende jan pieterszoon gaf onse convent mit sijmon janszoon voerszegd die anderde acker van die dijccamp an die westsijde van dat koehuus Ende hi is ghesturven int Jaer ons heren m cccc lvi Nae dien dat hi hier ghewoent had xx jaer Dese vier broeders waren ghesturven eer dat dit convent verwandelt werde van der derder oerde tot in der oerden van Cistercien Ende hier nae staen gescreven die namen der leecker broeders die haer steme ende tconvent over gaven in die handen des prioers van Wermont, broeder willem Broeder Aernt Stevenssoen van leijden Dese goede broeder was al sijn leven dat hi bi ons ghewoent heeft een enichvou- dich manne hi dede sijn hantwerck neerstelic want hi was een wever toe hi hier quam Ende hi had langhe tijt grote siecte ende passie in sijn bienen ende hi toech te leijden te meesteren ende hi creeck een grote siecte waar an dat hi te leijen ghe- sturven is ende te Wermont in onse convent begraven int jaer ons heren m cccc lxx viiii Ende hi had hier ghewoent xxviii jaer Broeder Jacop janssoen van graft Dese goede broeder was een sterc arbeits man in sijn joncheit maijen viscken Backen ende ander veel arbeijden die hi neerstekke ghedaen heeft tot dat hi een oudman was Ende hi is ghesturven int jaer ons heren m cccc ende lxxxiii sdaechs nae onser liever vrouwen ontfanghenis Ende hi had hier ghewoent liiii jaer

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!