Joyrijden met een koets

Daniël Soete uit het Zeeuwse Biggekerke maakt het wel erg bont. In zwaar beschonken toestand klimt hij op een koets en maakt een dollemansrit door het dorp tot aan de slagboom. Die is daar geplaatst om het onbehoorlijk rijden van koetsen tegen te gaan. De dronkaard bewerkt de slagboom met een bijl, waarop de angstige sluiter de boom toch maar omhoog doet. Als dank maakt dronken Daniël de sluiter uit voor alles wat lelijk is.

niveau
 • Daniel Soete hem op den tweeden julij merckelijcke
  verloopen hebbende in dronckenschap is des avonts met
  sijn droncke hooft op eenen wagen die opt durp gaen sitten
  ende is daermede gereden tot voor de baillie, die vande
  justitie gestelt is om het onbehoorlijck rijden
  vande koets wagens te beletten, dewelcke gesloten
  sijnde hij met sijn bijle heeft beginnen kappen
  ende gekerft, tot dat deselve is open gedaen, ende
  daerna veel woorden tegen den sluijter gemaeckt ende tegen
  hem willen vechten
 • Daniel Soete hem op den tweeden julij merckelijcke
  verloopen hebbende in dronckenschap is des avonts met
  sijn droncke hooft op eenen wagen die opt durp gaen sitten
  ende is daermede gereden tot voor de baillie, die vande
  justitie gestelt is om het onbehoorlijck rijden
  vande koets wagens te beletten, dewelcke gesloten
  sijnde hij met sijn bijle heeft beginnen kappen
  ende gekerft, tot dat deselve is open gedaen, ende
  daerna veel woorden tegen den sluijter gemaeckt ende tegen
  hem willen vechten
 • Daniel Soete hem op den tweeden julij merckelijcke
  verloopen hebbende in dronckenschap is des avonts met
  sijn droncke hooft op eenen wagen die opt durp gaen sitten
  ende is daermede gereden tot voor de baillie, die vande
  justitie gestelt is om het onbehoorlijck rijden
  vande koets wagens te beletten, dewelcke gesloten
  sijnde hij met sijn bijle heeft beginnen kappen
  ende gekerft, tot dat deselve is open gedaen, ende
  daerna veel woorden tegen den sluijter gemaeckt ende tegen
  hem willen vechten
 • Daniel Soete hem op den tweeden julij merckelijcke verloopen hebbende in dronckenschap is des avonts met sijn droncke hooft op eenen wagen die opt durp gaen sitten ende is daermede gereden tot voor de baillie, die vande justitie gestelt is om het onbehoorlijck rijden vande koets wagens te beletten, dewelcke gesloten sijnde hij met sijn bijle heeft beginnen kappen ende gekerft, tot dat deselve is open gedaen, ende daerna veel woorden tegen den sluijter gemaeckt ende tegen hem willen vechten

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.