Overslaan en naar de inhoud gaan

Jennifer Hoffman

De voorvader van actrice Jennifer Hoffman was borgemeester van Veghel. Hij bleek in 1629, in de periode dat 's-Hertogenbosch belegerd werd door Frederik-Hendrik, een bijzondere rol te hebben gespeeld als vertegenwoordiger van het dorp. Deze tekst bestaat uit diverse fragmenten uit de dorpsrekeningen.

niveau
 • Item opten xxen julij heeft Marten
  Donckers, ende Henrick Denissen, aen
  graeff Ernst, ende den ritmeester Bacx
  gelevert, eenen tobbe met boter, ende
  drije hammen wegende xxxv pont een
  vierdendeel, het pont v stuivers, ende de boter
  sonder tobbe woech vijftich pont, het
  vier stuivers, ende voor den tobbe, soo wij die nijet
  weder conden gecrijgen betaelt xv stuivers
  somma bij een gereeckent - xix guldens xi stuivers i oirt

  Item opten xviiien dito met Marten Donckers
  tot Helmont geweest, op een dachvaert,

  Om een schenckagie te doen, om datse
  dertich kerren uuijten quartier wilden
  hebben, ende die aff te coopen, verteert - xxviii stuivers
  ende den bode gegeven - v stuivers

  Item opten xxviiien december, aen een
  partij soldaten gegeven die tot Vechel
  wouden eten ende drincken, dat sij souden
  door passeren, facit - iiii guldens iiii stuivers ii oirt
  in kennisse Gijsbert Jan Alerts
 • Item opten xxen julij heeft Marten
  Donckers, ende Henrick Denissen, aen
  graeff Ernst, ende den ritmeester Bacx
  gelevert, eenen tobbe met boter, ende
  drije hammen wegende xxxv pont een
  vierdendeel, het pont v stuivers, ende de boter
  sonder tobbe woech vijftich pont, het
  vier stuivers, ende voor den tobbe, soo wij die nijet
  weder conden gecrijgen betaelt xv stuivers
  somma bij een gereeckent - xix guldens xi stuivers i oirt

  Item opten xviiien dito met Marten Donckers
  tot Helmont geweest, op een dachvaert,

  Om een schenckagie te doen, om datse
  dertich kerren uuijten quartier wilden
  hebben, ende die aff te coopen, verteert - xxviii stuivers
  ende den bode gegeven - v stuivers

  Item opten xxviiien december, aen een
  partij soldaten gegeven die tot Vechel
  wouden eten ende drincken, dat sij souden
  door passeren, facit - iiii guldens iiii stuivers ii oirt
  in kennisse Gijsbert Jan Alerts
 • Item opten xxen julij heeft Marten
  Donckers, ende Henrick Denissen, aen
  graeff Ernst, ende den ritmeester Bacx
  gelevert, eenen tobbe met boter, ende
  drije hammen wegende xxxv pont een
  vierdendeel, het pont v stuivers, ende de boter
  sonder tobbe woech vijftich pont, het
  vier stuivers, ende voor den tobbe, soo wij die nijet
  weder conden gecrijgen betaelt xv stuivers
  somma bij een gereeckent - xix guldens xi stuivers i oirt

  Item opten xviiien dito met Marten Donckers
  tot Helmont geweest, op een dachvaert,

  Om een schenckagie te doen, om datse
  dertich kerren uuijten quartier wilden
  hebben, ende die aff te coopen, verteert - xxviii stuivers
  ende den bode gegeven - v stuivers

  Item opten xxviiien december, aen een
  partij soldaten gegeven die tot Vechel
  wouden eten ende drincken, dat sij souden
  door passeren, facit - iiii guldens iiii stuivers ii oirt
  in kennisse Gijsbert Jan Alerts
 • Item opten xxen julij heeft Marten Donckers, ende Henrick Denissen, aen graeff Ernst, ende den ritmeester Bacx gelevert, eenen tobbe met boter, ende drije hammen wegende xxxv pont een vierdendeel, het pont v stuivers, ende de boter sonder tobbe woech vijftich pont, het vier stuivers, ende voor den tobbe, soo wij die nijet weder conden gecrijgen betaelt xv stuivers somma bij een gereeckent - xix guldens xi stuivers i oirt Item opten xviiien dito met Marten Donckers tot Helmont geweest, op een dachvaert, Om een schenckagie te doen, om datse dertich kerren uuijten quartier wilden hebben, ende die aff te coopen, verteert - xxviii stuivers ende den bode gegeven - v stuivers Item opten xxviiien december, aen een partij soldaten gegeven die tot Vechel wouden eten ende drincken, dat sij souden door passeren, facit - iiii guldens iiii stuivers ii oirt in kennisse Gijsbert Jan Alerts

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!