Hulp van een heilige

Liturgische aanwijzing voor wie door angst voor zonde bevangen is. Met verwijzing naar een bekende heilige. 

niveau
 • Nu neemt echter drie armen ende doe hem als daer voer steet
  ende ghif hem drie penninc, Inder drier jonghelinx ere die
  sunte nycololaus verledighede vander doet.Ende brande drie
  keerssen tot elker myssen, die nadermaten sijn ghemeten daee nae
  dese brief staet ghescreven. Soe lanc was sunte nycolaus doe hij
  gheboren wart. Voert deellachtich sijs die ghene die dit screeff
  des gunne ons die vader ende die sone ende die hilighe gheest amen
 • Nu neemt echter drie armen ende doe hem als daer voer steet
  ende ghif hem drie penninc, Inder drier jonghelinx ere die
  sunte nycololaus verledighede vander doet.Ende brande drie
  keerssen tot elker myssen, die nadermaten sijn ghemeten daee nae
  dese brief staet ghescreven. Soe lanc was sunte nycolaus doe hij
  gheboren wart. Voert deellachtich sijs die ghene die dit screeff
  des gunne ons die vader ende die sone ende die hilighe gheest amen
 • Nu neemt echter drie armen ende doe hem als daer voer steet
  ende ghif hem drie penninc, Inder drier jonghelinx ere die
  sunte nycololaus verledighede vander doet.Ende brande drie
  keerssen tot elker myssen, die nadermaten sijn ghemeten daee nae
  dese brief staet ghescreven. Soe lanc was sunte nycolaus doe hij
  gheboren wart. Voert deellachtich sijs die ghene die dit screeff
  des gunne ons die vader ende die sone ende die hilighe gheest amen
 • Nu neemt echter drie armen ende doe hem als daer voer steet ende ghif hem drie penninc, Inder drier jonghelinx ere die sunte nycololaus verledighede vander doet.Ende brande drie keerssen tot elker myssen, die nadermaten sijn ghemeten daee nae dese brief staet ghescreven. Soe lanc was sunte nycolaus doe hij gheboren wart. Voert deellachtich sijs die ghene die dit screeff des gunne ons die vader ende die sone ende die hilighe gheest amen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >