Het Beleg van Haarlem

Tijdens het zeven maanden durende beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1572/1573  worden er bijna elke dag kanonskogels afgevuurd op de stad. Een onbekend persoon heeft een soort ooggetuigenverslag van het beleg bijgehouden.

NB: Doorgestreepte woorden niet transcriberen.

niveau
 • Somige wonderlicke geschiedenisse gebuert binnen
  Haerlem ten tijde des belegerings der Coninclicke Majesteit
  voor den voorschreven stadt anno 1572 ende 1573

  Naden ijersten storm ombegrepen den dach stondt een cuijpers huijsvru
  met besloten dueren in haer huijs met een van haer buerwijf en koutede
  aen een ton, ende daer quam een grote cloot doer die duere gevlogen tusschen
  den twee vrouwen, ende bleeff in de selffde tonne leggen daer dese vrouwen
  anstonden sonder enich van hem beijden gequest tezijne, anders dan
  die jongste een stucxken van de doereposte ofte cosijn op haer hooft
  viel sonder quetsure oft puiste

  Item een borger genaempt Jacob Louenss sadt op een tijt binnen
  zijn huijse aen een banck Lesende in een Bijbel ende daer quam
  een cloot deur den muer tusschen zijn beenen doer ende smeet den
  banck aen stucken den man ongequest zijnde.

  Item een cleijn jonxcken genaempt Matheus Janss sadt bij sijn
  vader Jan Theuszoon in Sint Jansstraet op solder ende scilderde ende
  den stoel daer hij op sadt worde onder zijn lijff an stucken gescoeten
  van een grote cloot, sonder den jonge te bescadigen.

  Item then huijse van een burger genaempt Hogesteijn outer t
  Heijlich geesthuijs quam een grote cloot opt solder als een jonge
  vrouwe daer nae zoude gaen sien, soe quam daer noch eene ende
  vloech dese vrouwe van achteren tusschen haer beenen doer, bedervende
  alle haer clederen achter ende voer, mer zij selffs bleeff ongequest
  anders dan dat haer een been een weijnich gesengt was, van den hette
  dan hadde nijet te beduijden

  Den iiijen meij werde een jonge dochter met een mosquet geschoten
  aen haer lincker schouder dat die cloot doer alle haer cleeren ende hemde
  oock meer langs haer naeckte armen ten mouwe vuijt viel sonder enichsins
  aen haer lijff gequest te zijne.

  Item noch heb ick een ander gesien aen mijn vaders tafel die welcke
  met een harcquebusse allet haer vuijt sijn necke geschoten worde
  ende bloeden een weijnichgen van de hitte sonder meer letsels.

  Item in maio heb ick gesien op bakenesse gragt, een soldaet onder
  het schotse vendel die welcke een cloot van een spaensche mosschet
  sonder quetsure in zijn voorbroeck creech
 • Somige wonderlicke geschiedenisse gebuert binnen
  Haerlem ten tijde des belegerings der Coninclicke Majesteit
  voor den voorschreven stadt anno 1572 ende 1573

  Naden ijersten storm ombegrepen den dach stondt een cuijpers huijsvru
  met besloten dueren in haer huijs met een van haer buerwijf en koutede
  aen een ton, ende daer quam een grote cloot doer die duere gevlogen tusschen
  den twee vrouwen, ende bleeff in de selffde tonne leggen daer dese vrouwen
  anstonden sonder enich van hem beijden gequest tezijne, anders dan
  die jongste een stucxken van de doereposte ofte cosijn op haer hooft
  viel sonder quetsure oft puiste

  Item een borger genaempt Jacob Louenss sadt op een tijt binnen
  zijn huijse aen een banck Lesende in een Bijbel ende daer quam
  een cloot deur den muer tusschen zijn beenen doer ende smeet den
  banck aen stucken den man ongequest zijnde.

  Item een cleijn jonxcken genaempt Matheus Janss sadt bij sijn
  vader Jan Theuszoon in Sint Jansstraet op solder ende scilderde ende
  den stoel daer hij op sadt worde onder zijn lijff an stucken gescoeten
  van een grote cloot, sonder den jonge te bescadigen.

  Item then huijse van een burger genaempt Hogesteijn outer t
  Heijlich geesthuijs quam een grote cloot opt solder als een jonge
  vrouwe daer nae zoude gaen sien, soe quam daer noch eene ende
  vloech dese vrouwe van achteren tusschen haer beenen doer, bedervende
  alle haer clederen achter ende voer, mer zij selffs bleeff ongequest
  anders dan dat haer een been een weijnich gesengt was, van den hette
  dan hadde nijet te beduijden

  Den iiijen meij werde een jonge dochter met een mosquet geschoten
  aen haer lincker schouder dat die cloot doer alle haer cleeren ende hemde
  oock meer langs haer naeckte armen ten mouwe vuijt viel sonder enichsins
  aen haer lijff gequest te zijne.

  Item noch heb ick een ander gesien aen mijn vaders tafel die welcke
  met een harcquebusse allet haer vuijt sijn necke geschoten worde
  ende bloeden een weijnichgen van de hitte sonder meer letsels.

  Item in maio heb ick gesien op bakenesse gragt, een soldaet onder
  het schotse vendel die welcke een cloot van een spaensche mosschet
  sonder quetsure in zijn voorbroeck creech
 • Somige wonderlicke geschiedenisse gebuert binnen
  Haerlem ten tijde des belegerings der Coninclicke Majesteit
  voor den voorschreven stadt anno 1572 ende 1573

  Naden ijersten storm ombegrepen den dach stondt een cuijpers huijsvru
  met besloten dueren in haer huijs met een van haer buerwijf en koutede
  aen een ton, ende daer quam een grote cloot doer die duere gevlogen tusschen
  den twee vrouwen, ende bleeff in de selffde tonne leggen daer dese vrouwen
  anstonden sonder enich van hem beijden gequest tezijne, anders dan
  die jongste een stucxken van de doereposte ofte cosijn op haer hooft
  viel sonder quetsure oft puiste

  Item een borger genaempt Jacob Louenss sadt op een tijt binnen
  zijn huijse aen een banck Lesende in een Bijbel ende daer quam
  een cloot deur den muer tusschen zijn beenen doer ende smeet den
  banck aen stucken den man ongequest zijnde.

  Item een cleijn jonxcken genaempt Matheus Janss sadt bij sijn
  vader Jan Theuszoon in Sint Jansstraet op solder ende scilderde ende
  den stoel daer hij op sadt worde onder zijn lijff an stucken gescoeten
  van een grote cloot, sonder den jonge te bescadigen.

  Item then huijse van een burger genaempt Hogesteijn outer t
  Heijlich geesthuijs quam een grote cloot opt solder als een jonge
  vrouwe daer nae zoude gaen sien, soe quam daer noch eene ende
  vloech dese vrouwe van achteren tusschen haer beenen doer, bedervende
  alle haer clederen achter ende voer, mer zij selffs bleeff ongequest
  anders dan dat haer een been een weijnich gesengt was, van den hette
  dan hadde nijet te beduijden

  Den iiijen meij werde een jonge dochter met een mosquet geschoten
  aen haer lincker schouder dat die cloot doer alle haer cleeren ende hemde
  oock meer langs haer naeckte armen ten mouwe vuijt viel sonder enichsins
  aen haer lijff gequest te zijne.

  Item noch heb ick een ander gesien aen mijn vaders tafel die welcke
  met een harcquebusse allet haer vuijt sijn necke geschoten worde
  ende bloeden een weijnichgen van de hitte sonder meer letsels.

  Item in maio heb ick gesien op bakenesse gragt, een soldaet onder
  het schotse vendel die welcke een cloot van een spaensche mosschet
  sonder quetsure in zijn voorbroeck creech
 • Somige wonderlicke geschiedenisse gebuert binnen Haerlem ten tijde des belegerings der Coninclicke Majesteit voor den voorschreven stadt anno 1572 ende 1573 Naden ijersten storm ombegrepen den dach stondt een cuijpers huijsvru met besloten dueren in haer huijs met een van haer buerwijf en koutede aen een ton, ende daer quam een grote cloot doer die duere gevlogen tusschen den twee vrouwen, ende bleeff in de selffde tonne leggen daer dese vrouwen anstonden sonder enich van hem beijden gequest tezijne, anders dan die jongste een stucxken van de doereposte ofte cosijn op haer hooft viel sonder quetsure oft puiste Item een borger genaempt Jacob Louenss sadt op een tijt binnen zijn huijse aen een banck Lesende in een Bijbel ende daer quam een cloot deur den muer tusschen zijn beenen doer ende smeet den banck aen stucken den man ongequest zijnde. Item een cleijn jonxcken genaempt Matheus Janss sadt bij sijn vader Jan Theuszoon in Sint Jansstraet op solder ende scilderde ende den stoel daer hij op sadt worde onder zijn lijff an stucken gescoeten van een grote cloot, sonder den jonge te bescadigen. Item then huijse van een burger genaempt Hogesteijn outer t Heijlich geesthuijs quam een grote cloot opt solder als een jonge vrouwe daer nae zoude gaen sien, soe quam daer noch eene ende vloech dese vrouwe van achteren tusschen haer beenen doer, bedervende alle haer clederen achter ende voer, mer zij selffs bleeff ongequest anders dan dat haer een been een weijnich gesengt was, van den hette dan hadde nijet te beduijden Den iiijen meij werde een jonge dochter met een mosquet geschoten aen haer lincker schouder dat die cloot doer alle haer cleeren ende hemde oock meer langs haer naeckte armen ten mouwe vuijt viel sonder enichsins aen haer lijff gequest te zijne. Item noch heb ick een ander gesien aen mijn vaders tafel die welcke met een harcquebusse allet haer vuijt sijn necke geschoten worde ende bloeden een weijnichgen van de hitte sonder meer letsels. Item in maio heb ick gesien op bakenesse gragt, een soldaet onder het schotse vendel die welcke een cloot van een spaensche mosschet sonder quetsure in zijn voorbroeck creech

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >