De beschermbrief van prins Frederik Hendrik

Tussen juni en augustus 1632 lag het leger van Prins Frederik Hendrik voor Maastricht. Uiteindelijk zou de stad voor hem zwichten, maar zo'n beleg brengt natuurlijk moeilijke tijden met zich mee. Zo ook voor de omliggende gebieden. Voor het dorp Meerssen werd een beschermbrief (of Sauvegarde) uitgevaardigd. Huis en haard werd daarmee beschermd tegen mogelijke plunderingen van de soldaten, op 'peijne van lijffstraffe'.

niveau
 • Jaques Wijts Presidentvande
  Hooghe Crijchraedt: Sergeant
  Major Generaelvant Leger der
  VereenichdeNederlanscheProvienten:
  etc.
  De Sauvegardevan wegen sijne PrinselijkeExcellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schadete bevrijen
  t'gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegardevan sijne hoogh gemelteExcellentcie
  begrepen het dorpMerse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandtvan dit Legersich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteerenop peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ymandtdaer tegens
  met geweltvermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaerover naer inquisitiete
  doen straffen, Ende wort particulierlickehet
  gewasse vande Roggeende boden aentetasten mitsgaders
  so SchaepeEnde andere Beestialen etc.
  ActumInt Leger voor Maestrychtden 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts Presidentvande
  Hooghe Crijchraedt: Sergeant
  Major Generaelvant Leger der
  VereenichdeNederlanscheProvienten:
  etc.
  De Sauvegardevan wegen sijne PrinselijkeExcellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schadete bevrijen
  t'gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegardevan sijne hoogh gemelteExcellentcie
  begrepen het dorpMerse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandtvan dit Legersich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteerenop peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ymandtdaer tegens
  met geweltvermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaerover naer inquisitiete
  doen straffen, Ende wort particulierlickehet
  gewasse vande Roggeende boden aentetasten mitsgaders
  so SchaepeEnde andere Beestialen etc.
  ActumInt Leger voor Maestrychtden 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts Presidentvande
  Hooghe Crijchraedt: Sergeant
  Major Generaelvant Leger der
  VereenichdeNederlanscheProvienten:
  etc.
  De Sauvegardevan wegen sijne PrinselijkeExcellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schadete bevrijen
  t'gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegardevan sijne hoogh gemelteExcellentcie
  begrepen het dorpMerse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandtvan dit Legersich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteerenop peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ymandtdaer tegens
  met geweltvermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaerover naer inquisitiete
  doen straffen, Ende wort particulierlickehet
  gewasse vande Roggeende boden aentetasten mitsgaders
  so SchaepeEnde andere Beestialen etc.
  ActumInt Leger voor Maestrychtden 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts Presidentvande Hooghe Crijchraedt: Sergeant Major Generaelvant Leger der VereenichdeNederlanscheProvienten: etc. De Sauvegardevan wegen sijne PrinselijkeExcellentcie gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schadete bevrijen t'gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke Sauvegardevan sijne hoogh gemelteExcellentcie begrepen het dorpMerse, wert belast goede toesicht te nemen dat niemandtvan dit Legersich envervoordere tegens de selve Sauvegarde te attenteerenop peijne van lijffstraffe, Ende soo ymandtdaer tegens met geweltvermatt te doen, den selffden te noteeren ende aen te brengen, omdaerover naer inquisitiete doen straffen, Ende wort particulierlickehet gewasse vande Roggeende boden aentetasten mitsgaders so SchaepeEnde andere Beestialen etc. ActumInt Leger voor Maestrychtden 15 julij 1632: J. Wijts

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >