De beschermbrief van prins Frederik Hendrik

Tussen juni en augustus 1632 lag het leger van Prins Frederik Hendrik voor Maastricht. Uiteindelijk zou de stad voor hem zwichten, maar zo'n beleg brengt natuurlijk moeilijke tijden met zich mee. Zo ook voor de omliggende gebieden. Voor het dorp Meerssen werd een beschermbrief (of Sauvegarde) uitgevaardigd. Huis en haard werd daarmee beschermd tegen mogelijke plunderingen van de soldaten, op 'peijne van lijffstraffe'.

niveau
 • Jaques Wijts President vande
  Hooghe Crijchraedt: Sergaent
  Major Generael vant Leger der
  Vereenichde Nederlansche Provienten:
  etc.
  De Sauvegarde van wegen sijne Prinselijke Excellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schade te bevrijen
  t’gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegarde van sijne hoogh gemelte Excellentcie
  begrepen het dorp Merse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandt van dit Leger sich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteeren op peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ijmandt daer tegens
  met gewelt vermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaer over naer inquisitie te
  doen straffen, Ende wort particulierlicke het
  gewasse vande Rogge ende boden aentetasten mitsgaders
  so Schaepe Ende andere Beestialen etc.
  Actum Int Leger voor Maestrijcht den 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts President vande
  Hooghe Crijchraedt: Sergaent
  Major Generael vant Leger der
  Vereenichde Nederlansche Provienten:
  etc.
  De Sauvegarde van wegen sijne Prinselijke Excellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schade te bevrijen
  t’gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegarde van sijne hoogh gemelte Excellentcie
  begrepen het dorp Merse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandt van dit Leger sich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteeren op peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ijmandt daer tegens
  met gewelt vermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaer over naer inquisitie te
  doen straffen, Ende wort particulierlicke het
  gewasse vande Rogge ende boden aentetasten mitsgaders
  so Schaepe Ende andere Beestialen etc.
  Actum Int Leger voor Maestrijcht den 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts President vande
  Hooghe Crijchraedt: Sergaent
  Major Generael vant Leger der
  Vereenichde Nederlansche Provienten:
  etc.
  De Sauvegarde van wegen sijne Prinselijke Excellentcie
  gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schade te bevrijen
  t’gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen
  Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke
  Sauvegarde van sijne hoogh gemelte Excellentcie
  begrepen het dorp Merse, wert belast goede toesicht
  te nemen dat niemandt van dit Leger sich envervoordere
  tegens de selve Sauvegarde te attenteeren op peijne
  van lijffstraffe, Ende soo ijmandt daer tegens
  met gewelt vermatt te doen, den selffden te noteeren
  ende aen te brengen, omdaer over naer inquisitie te
  doen straffen, Ende wort particulierlicke het
  gewasse vande Rogge ende boden aentetasten mitsgaders
  so Schaepe Ende andere Beestialen etc.
  Actum Int Leger voor Maestrijcht den 15 julij 1632:
  J. Wijts
 • Jaques Wijts President vande Hooghe Crijchraedt: Sergaent Major Generael vant Leger der Vereenichde Nederlansche Provienten: etc. De Sauvegarde van wegen sijne Prinselijke Excellentcie gestelt om te bewaeren, Ende voor alle schade te bevrijen t’gewas vande rogge fruijt boomen, huisinge, Bestialen Meubelen, ende andere goeden inde schrijftelicke Sauvegarde van sijne hoogh gemelte Excellentcie begrepen het dorp Merse, wert belast goede toesicht te nemen dat niemandt van dit Leger sich envervoordere tegens de selve Sauvegarde te attenteeren op peijne van lijffstraffe, Ende soo ijmandt daer tegens met gewelt vermatt te doen, den selffden te noteeren ende aen te brengen, omdaer over naer inquisitie te doen straffen, Ende wort particulierlicke het gewasse vande Rogge ende boden aentetasten mitsgaders so Schaepe Ende andere Beestialen etc. Actum Int Leger voor Maestrijcht den 15 julij 1632: J. Wijts

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.