Overslaan en naar de inhoud gaan

Chirograaf voor maken altaarstuk

Het kapittel van de Stevenskerk wil een mooi nieuw drieluik op het hoogaltaar. Voor de levering sluiten zij met meester Ernst van Campen een overeenkomst in de vorm van een chirograaf. Meester Ernst zal geboorte, lijden en opstanding van Christus en de tenhemelopneming van Maria verbeelden. Hij moet zijn uiterste best doen. Zijn loon is negentig daalders, de hartelijke dank en voor zijn huisvrouw een el 'vroueel' - fluweel - en nog wat.

niveau
 • In voorwaerde undemanijren hijr nae bescreven sijn overcommen dije eerveerdige heer unde deecken Meester Thomas
  Buijs Meester Jacop Lossert Meester Jan Hollant etcetera unde Meester Ernst van Campen schilder als dat Meester Ernst schilderen sall unde
  stoffijren een taefel op de hoege altaer ijn dat choer van Sint Stevvens Keijrck bijnnen Nijmmegen weessende meijt dobbel
  dueren buijten unde bijnnen waervan dije drije bijnnenste percken weessen sullen dat mijddelste perck dat lijden ons
  heeren dije bovenste duer nativitas Christi dije benedenste resurrectio daernae aepengaend het mijddelst
  dije pijnsterdach, dije bovenste duer ascentio Domini dije benedenste assumptio Mariaebuijten op dije dueren
  viijr beelden ijnt wijtt unde dijt voorscreven weerck sal Meester Ernst nae sijn uterste beijst maeken Daer voer
  sullen hem dije heeren voorgenuijmpt gevven wiijff unde negentich daeler unde voer sijn huijsfrou
  een eell vroueels unde wat affslach Meester Ernst hijr ijn doeijn sal voer den voeijt te stoffijren toe Cranen
  burch sall staen tot goeijderluij seijggen unde ijngevall nae meijsters prijs Meester Ernst soe vul hijr
  uijt aenverdijnt een hefft sall hij mijsscelden aen sijn peijnningen is hij oeck bedijnckt sall men hem
  vergoeijde unde alle dijng sonder ennege lijst
  Gescijdt anno 1564 ipso Dorothee hijr sijn bijgewest drije Meesteren Henrick Buijsen geneffen etcetera
 • In voorwaerde undemanijren hijr nae bescreven sijn overcommen dije eerveerdige heer unde deecken Meester Thomas
  Buijs Meester Jacop Lossert Meester Jan Hollant etcetera unde Meester Ernst van Campen schilder als dat Meester Ernst schilderen sall unde
  stoffijren een taefel op de hoege altaer ijn dat choer van Sint Stevvens Keijrck bijnnen Nijmmegen weessende meijt dobbel
  dueren buijten unde bijnnen waervan dije drije bijnnenste percken weessen sullen dat mijddelste perck dat lijden ons
  heeren dije bovenste duer nativitas Christi dije benedenste resurrectio daernae aepengaend het mijddelst
  dije pijnsterdach, dije bovenste duer ascentio Domini dije benedenste assumptio Mariaebuijten op dije dueren
  viijr beelden ijnt wijtt unde dijt voorscreven weerck sal Meester Ernst nae sijn uterste beijst maeken Daer voer
  sullen hem dije heeren voorgenuijmpt gevven wiijff unde negentich daeler unde voer sijn huijsfrou
  een eell vroueels unde wat affslach Meester Ernst hijr ijn doeijn sal voer den voeijt te stoffijren toe Cranen
  burch sall staen tot goeijderluij seijggen unde ijngevall nae meijsters prijs Meester Ernst soe vul hijr
  uijt aenverdijnt een hefft sall hij mijsscelden aen sijn peijnningen is hij oeck bedijnckt sall men hem
  vergoeijde unde alle dijng sonder ennege lijst
  Gescijdt anno 1564 ipso Dorothee hijr sijn bijgewest drije Meesteren Henrick Buijsen geneffen etcetera
 • In voorwaerde undemanijren hijr nae bescreven sijn overcommen dije eerveerdige heer unde deecken Meester Thomas
  Buijs Meester Jacop Lossert Meester Jan Hollant etcetera unde Meester Ernst van Campen schilder als dat Meester Ernst schilderen sall unde
  stoffijren een taefel op de hoege altaer ijn dat choer van Sint Stevvens Keijrck bijnnen Nijmmegen weessende meijt dobbel
  dueren buijten unde bijnnen waervan dije drije bijnnenste percken weessen sullen dat mijddelste perck dat lijden ons
  heeren dije bovenste duer nativitas Christi dije benedenste resurrectio daernae aepengaend het mijddelst
  dije pijnsterdach, dije bovenste duer ascentio Domini dije benedenste assumptio Mariaebuijten op dije dueren
  viijr beelden ijnt wijtt unde dijt voorscreven weerck sal Meester Ernst nae sijn uterste beijst maeken Daer voer
  sullen hem dije heeren voorgenuijmpt gevven wiijff unde negentich daeler unde voer sijn huijsfrou
  een eell vroueels unde wat affslach Meester Ernst hijr ijn doeijn sal voer den voeijt te stoffijren toe Cranen
  burch sall staen tot goeijderluij seijggen unde ijngevall nae meijsters prijs Meester Ernst soe vul hijr
  uijt aenverdijnt een hefft sall hij mijsscelden aen sijn peijnningen is hij oeck bedijnckt sall men hem
  vergoeijde unde alle dijng sonder ennege lijst
  Gescijdt anno 1564 ipso Dorothee hijr sijn bijgewest drije Meesteren Henrick Buijsen geneffen etcetera
 • In voorwaerde undemanijren hijr nae bescreven sijn overcommen dije eerveerdige heer unde deecken Meester Thomas Buijs Meester Jacop Lossert Meester Jan Hollant etcetera unde Meester Ernst van Campen schilder als dat Meester Ernst schilderen sall unde stoffijren een taefel op de hoege altaer ijn dat choer van Sint Stevvens Keijrck bijnnen Nijmmegen weessende meijt dobbel dueren buijten unde bijnnen waervan dije drije bijnnenste percken weessen sullen dat mijddelste perck dat lijden ons heeren dije bovenste duer nativitas Christi dije benedenste resurrectio daernae aepengaend het mijddelst dije pijnsterdach, dije bovenste duer ascentio Domini dije benedenste assumptio Mariaebuijten op dije dueren viijr beelden ijnt wijtt unde dijt voorscreven weerck sal Meester Ernst nae sijn uterste beijst maeken Daer voer sullen hem dije heeren voorgenuijmpt gevven wiijff unde negentich daeler unde voer sijn huijsfrou een eell vroueels unde wat affslach Meester Ernst hijr ijn doeijn sal voer den voeijt te stoffijren toe Cranen burch sall staen tot goeijderluij seijggen unde ijngevall nae meijsters prijs Meester Ernst soe vul hijr uijt aenverdijnt een hefft sall hij mijsscelden aen sijn peijnningen is hij oeck bedijnckt sall men hem vergoeijde unde alle dijng sonder ennege lijst Gescijdt anno 1564 ipso Dorothee hijr sijn bijgewest drije Meesteren Henrick Buijsen geneffen etcetera

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!