Overslaan en naar de inhoud gaan

Zondagsrust?

In het Zeeuwse Veere hield de stadsregering streng toezicht op het eerbiedigen van de zondagsrust, zoals verordonneerd in het Placaet van Politie. Wie zich daar niet aan hield, werd streng gestraft. Dat heeft de waard van het schuttershof geweten. In zijn herberg werd op zondag gespeeld en gedronken en dat leverde hem een fikse boete op.

niveau
 • Maerten Nuijens stads onder schout alhier Eisscher
  Contra
  Hendrik Brand alhier woonagtig gedaagden.
  De Eisscher poseerd in facto waar te zijn, dat den
  gedaagden heeft kunnen goedvinden om op son-
  dag den 16den october jongstleden, tusschen de
  twee Kerk tijden in, in het schutters Hoff de
  Busse gelegen buiten de warwijkse Poort dezer stad,
  op de kolff baan te speelen, en gelag te helpen uit
  maken, strijdig tegens het 4de articul van de
  nadere ampliätie van het Placaat van Policie
  binnen deeze Provintie in observantie, en bij de
  staaten van dien op den 24sten Januarij 1673, ge-
  arresteerd, uit welken hoofde den gedaagden heeft
  geïncurreerd de boete van sestien schellingen
  en 8 grooten vlaams, weshalven den Eisscher con-
  cludeerd tot condemnatie in de betaalinge van
  de gemelde somme met kosten.
 • Maerten Nuijens stads onder schout alhier Eisscher
  Contra
  Hendrik Brand alhier woonagtig gedaagden.
  De Eisscher poseerd in facto waar te zijn, dat den
  gedaagden heeft kunnen goedvinden om op son-
  dag den 16den october jongstleden, tusschen de
  twee Kerk tijden in, in het schutters Hoff de
  Busse gelegen buiten de warwijkse Poort dezer stad,
  op de kolff baan te speelen, en gelag te helpen uit
  maken, strijdig tegens het 4de articul van de
  nadere ampliätie van het Placaat van Policie
  binnen deeze Provintie in observantie, en bij de
  staaten van dien op den 24sten Januarij 1673, ge-
  arresteerd, uit welken hoofde den gedaagden heeft
  geïncurreerd de boete van sestien schellingen
  en 8 grooten vlaams, weshalven den Eisscher con-
  cludeerd tot condemnatie in de betaalinge van
  de gemelde somme met kosten.
 • Maerten Nuijens stads onder schout alhier Eisscher
  Contra
  Hendrik Brand alhier woonagtig gedaagden.
  De Eisscher poseerd in facto waar te zijn, dat den
  gedaagden heeft kunnen goedvinden om op son-
  dag den 16den october jongstleden, tusschen de
  twee Kerk tijden in, in het schutters Hoff de
  Busse gelegen buiten de warwijkse Poort dezer stad,
  op de kolff baan te speelen, en gelag te helpen uit
  maken, strijdig tegens het 4de articul van de
  nadere ampliätie van het Placaat van Policie
  binnen deeze Provintie in observantie, en bij de
  staaten van dien op den 24sten Januarij 1673, ge-
  arresteerd, uit welken hoofde den gedaagden heeft
  geïncurreerd de boete van sestien schellingen
  en 8 grooten vlaams, weshalven den Eisscher con-
  cludeerd tot condemnatie in de betaalinge van
  de gemelde somme met kosten.
 • Maerten Nuijens stads onder schout alhier Eisscher Contra Hendrik Brand alhier woonagtig gedaagden. De Eisscher poseerd in facto waar te zijn, dat den gedaagden heeft kunnen goedvinden om op son- dag den 16den october jongstleden, tusschen de twee Kerk tijden in, in het schutters Hoff de Busse gelegen buiten de warwijkse Poort dezer stad, op de kolff baan te speelen, en gelag te helpen uit maken, strijdig tegens het 4de articul van de nadere ampliätie van het Placaat van Policie binnen deeze Provintie in observantie, en bij de staaten van dien op den 24sten Januarij 1673, ge- arresteerd, uit welken hoofde den gedaagden heeft geïncurreerd de boete van sestien schellingen en 8 grooten vlaams, weshalven den Eisscher con- cludeerd tot condemnatie in de betaalinge van de gemelde somme met kosten.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!