Zeeheldenloon

Zeehelden moeten zich gewoon, net als iedereen die door de Staten van Zeeland wordt betaald, melden bij de Zeeuwse Rekenkamer om hun loon in ontvangst te nemen. Zo ook Joos de Moor, die 1603 een klinkende overwinning behaalde op de Spaanse vloot in de Slag bij Sluis. Zijn bemanning krijgt als extra beloning 11 tonnen bier om aan boord soldaat te maken.

niveau
 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor
 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor
 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor
 • Ick onderschreven bekenne van mijn heere den ontfangher teelijnck ontfanghe te hebben ter somma van vijftich ponden vlaems ende dat over drie maenden tractement van mijne soldie verschenen den Laesten desember 1603 Actum tot middelburch den Janijwarie 1604 Joosdemoor

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.