Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeeheldenloon

Zeehelden moeten zich gewoon, net als iedereen die door de Staten van Zeeland wordt betaald, melden bij de Zeeuwse Rekenkamer om hun loon in ontvangst te nemen. Zo ook Joos de Moor, die 1603 een klinkende overwinning behaalde op de Spaanse vloot in de Slag bij Sluis. Zijn bemanning krijgt als extra beloning 11 tonnen bier om aan boord soldaat te maken.

niveau
 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor

 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor

 • Ick onderschreven bekenne van mijn
  heere den ontfangher teelijnck ontfanghe
  te hebben ter somma van vijftich
  ponden vlaems ende dat over drie
  maenden tractement van mijne
  soldie verschenen den Laesten
  desember 1603 Actum tot
  middelburch den Janijwarie
  1604 Joosdemoor

 • Ick onderschreven bekenne van mijn heere den ontfangher teelijnck ontfanghe te hebben ter somma van vijftich ponden vlaems ende dat over drie maenden tractement van mijne soldie verschenen den Laesten desember 1603 Actum tot middelburch den Janijwarie 1604 Joosdemoor

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!