Overslaan en naar de inhoud gaan

Wolfsbescherming

Wolven waren een grote bedreiging voor kleine boeren. Machteloos zagen zij soms toe hoe hun kuddes werden aangevallen. In 1744 besloten de inwoners van Helden zich samen voor de kosten garant te stellen, mocht een wolf iemands vee aanvallen of doden.

LET OP:
- Transcribeer de ingevoegde tekst na het teken ± als individuele regels onder elkaar. Ga daarna weer op de volgende regel verder met de rest van de zin.
- De merktekens va nde ondertekenaars sla je over.

niveau
 • Accordt ofte overeenkominge van de hiernaergespe
  cificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aen
  gaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de
  gemeijntsbroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten
  bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron
  geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulken val
  hetselve peerdt dat doodtgebeten is
  oock de
  peerden die door
  den wolff in het
  moeras gedreven
  worden, en quamen
  daer in te verdrinc-
  ken
  naer goetduncken
  van mannen des verstaende sal getaxeert worden, ende
  door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen
  die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den
  anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 september
  1744 en verder niet, en verders van Jaer tot Jaer tot den
  17 september, soo langh sij desen accordt staen
  Ten eersten Hendrick nijssen verklaert hier in te Consonteeren
  en heeft dit eijgenhandigh onderteeckent
  dit ist merckt van hendrick nijssen
  aerdt janssen Consenteert hier mede in,
  dit ist merckt van aerdt Janssen

 • Accordt ofte overeenkominge van de hiernaergespe
  cificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aen
  gaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de
  gemeijntsbroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten
  bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron
  geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulken val
  hetselve peerdt dat doodtgebeten is
  oock de
  peerden die door
  den wolff in het
  moeras gedreven
  worden, en quamen
  daer in te verdrinc-
  ken
  naer goetduncken
  van mannen des verstaende sal getaxeert worden, ende
  door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen
  die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den
  anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 september
  1744 en verder niet, en verders van Jaer tot Jaer tot den
  17 september, soo langh sij desen accordt staen
  Ten eersten Hendrick nijssen verklaert hier in te Consonteeren
  en heeft dit eijgenhandigh onderteeckent
  dit ist merckt van hendrick nijssen
  aerdt janssen Consenteert hier mede in,
  dit ist merckt van aerdt Janssen

 • Accordt ofte overeenkominge van de hiernaergespe
  cificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aen
  gaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de
  gemeijntsbroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten
  bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron
  geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulken val
  hetselve peerdt dat doodtgebeten is
  oock de
  peerden die door
  den wolff in het
  moeras gedreven
  worden, en quamen
  daer in te verdrinc-
  ken
  naer goetduncken
  van mannen des verstaende sal getaxeert worden, ende
  door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen
  die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den
  anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 september
  1744 en verder niet, en verders van Jaer tot Jaer tot den
  17 september, soo langh sij desen accordt staen
  Ten eersten Hendrick nijssen verklaert hier in te Consonteeren
  en heeft dit eijgenhandigh onderteeckent
  dit ist merckt van hendrick nijssen
  aerdt janssen Consenteert hier mede in,
  dit ist merckt van aerdt Janssen

 • Accordt ofte overeenkominge van de hiernaergespe cificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aen gaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de gemeijntsbroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulken val hetselve peerdt dat doodtgebeten is oock de peerden die door den wolff in het moeras gedreven worden, en quamen daer in te verdrinc- ken naer goetduncken van mannen des verstaende sal getaxeert worden, ende door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 september 1744 en verder niet, en verders van Jaer tot Jaer tot den 17 september, soo langh sij desen accordt staen Ten eersten Hendrick nijssen verklaert hier in te Consonteeren en heeft dit eijgenhandigh onderteeckent dit ist merckt van hendrick nijssen aerdt janssen Consenteert hier mede in, dit ist merckt van aerdt Janssen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!