Wanhopige dienstbode

Wat doe je als je zonder werk zit en geen geld meer hebt voor je dagelijkse onderhoud? Elisabeth Jansen steelt en wordt daarvoor in 1862 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar in een opvoedingsgesticht in Montfoort. 

niveau
 • G. Welke zijn uw naam, voornamen, ouderdom, beroep, geboorte- en woonplaats?
  Z. Elisabeth Janssen, oud 18 jaren, zonder
  beroep, vroeger dienstmeid, geboren en wonende
  te Utrecht.
  Desgevraagd geeft de beklaagde op:
  Op 19 en 20 november 1862 ben ik ten huize
  van Geertruida Heijligenberg geweest om
  koffij te drinken, waar mij verteld
  werd dat eene meid, die mij niet
  genoemd werd, een hoedendoos, die ik
  daar zag staan, in bewaring gegeven
  had.
  Verlangend om die te bezitten begaf ik mij
  op den 21e November jongstleden naer de Oude
  Gracht in de nabijheid der Zakkedragers-
  steeg en zag daar een meisje staan,
  dat ik niet kende, doch later Corne
  lia Linschoten heb horen noemen, aan
  wie ik onder belofte van 2 centen heb
  gevraagd zich naer vrouw Heijligen-
  berg te begeven, en daar te vragen om
  die hoedendoos van die meid, die
  gisteren bij haar was geweest, onder
 • G. Welke zijn uw naam, voornamen, ouderdom, beroep, geboorte- en woonplaats?
  Z. Elisabeth Janssen, oud 18 jaren, zonder
  beroep, vroeger dienstmeid, geboren en wonende
  te Utrecht.
  Desgevraagd geeft de beklaagde op:
  Op 19 en 20 november 1862 ben ik ten huize
  van Geertruida Heijligenberg geweest om
  koffij te drinken, waar mij verteld
  werd dat eene meid, die mij niet
  genoemd werd, een hoedendoos, die ik
  daar zag staan, in bewaring gegeven
  had.
  Verlangend om die te bezitten begaf ik mij
  op den 21e November jongstleden naer de Oude
  Gracht in de nabijheid der Zakkedragers-
  steeg en zag daar een meisje staan,
  dat ik niet kende, doch later Corne
  lia Linschoten heb horen noemen, aan
  wie ik onder belofte van 2 centen heb
  gevraagd zich naer vrouw Heijligen-
  berg te begeven, en daar te vragen om
  die hoedendoos van die meid, die
  gisteren bij haar was geweest, onder
 • G. Welke zijn uw naam, voornamen, ouderdom, beroep, geboorte- en woonplaats?
  Z. Elisabeth Janssen, oud 18 jaren, zonder
  beroep, vroeger dienstmeid, geboren en wonende
  te Utrecht.
  Desgevraagd geeft de beklaagde op:
  Op 19 en 20 november 1862 ben ik ten huize
  van Geertruida Heijligenberg geweest om
  koffij te drinken, waar mij verteld
  werd dat eene meid, die mij niet
  genoemd werd, een hoedendoos, die ik
  daar zag staan, in bewaring gegeven
  had.
  Verlangend om die te bezitten begaf ik mij
  op den 21e November jongstleden naer de Oude
  Gracht in de nabijheid der Zakkedragers-
  steeg en zag daar een meisje staan,
  dat ik niet kende, doch later Corne
  lia Linschoten heb horen noemen, aan
  wie ik onder belofte van 2 centen heb
  gevraagd zich naer vrouw Heijligen-
  berg te begeven, en daar te vragen om
  die hoedendoos van die meid, die
  gisteren bij haar was geweest, onder
 • G. Welke zijn uw naam, voornamen, ouderdom, beroep, geboorte- en woonplaats? Z. Elisabeth Janssen, oud 18 jaren, zonder beroep, vroeger dienstmeid, geboren en wonende te Utrecht. Desgevraagd geeft de beklaagde op: Op 19 en 20 november 1862 ben ik ten huize van Geertruida Heijligenberg geweest om koffij te drinken, waar mij verteld werd dat eene meid, die mij niet genoemd werd, een hoedendoos, die ik daar zag staan, in bewaring gegeven had. Verlangend om die te bezitten begaf ik mij op den 21e November jongstleden naer de Oude Gracht in de nabijheid der Zakkedragers- steeg en zag daar een meisje staan, dat ik niet kende, doch later Corne lia Linschoten heb horen noemen, aan wie ik onder belofte van 2 centen heb gevraagd zich naer vrouw Heijligen- berg te begeven, en daar te vragen om die hoedendoos van die meid, die gisteren bij haar was geweest, onder

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit.
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.