Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschouwinge tegens het Vastenavond houden

Niet iedereen houdt van carnaval, maar sommigen maken het wel heel bont. In 1756 werd een plakkaat uitgevaardigd in het Land van Valkenburg tegen het verkleed over straat gaan. Lees hier meer.

niveau
 • Copia
  Waarschouwinge
  Nadien de ingezetenen dezes Lands enige jaren herwaards zig onderwonden
  hebben, op de zogenaamde vastenavondtijden, onder praetext van de guise-
  -menten in de klederen, Masqeuraden en zogenaamde Mommen, niet alleen
  hare sexen schandelijk te verlochenen; maar ook dus verkleed en onkenbaar
  gemaakt zijnde, langs straten en velden te lopen, allerhande baldadigheden
  lascivien, petulantien, en wulpsheden aan te regten, tot schandaal en er-
  gernisse van welgezinde ingetogene en modeste ingezetenen, en waardoor
  ook menigwerf aanleijdinge tot krakeelen, vegterijen en doodslagen
  gegeven word, behalven dat door zodanige ligtveerdige excessen den
  toorn Gods over het land en desselfs Inwoonders ontstoken word, twelk
  hoewel altoos onbetamelijk en strafbaar egter in deze kommerlijke
  tijden met allen ernst behoord te worden tegengegaan, als in welke het
  Land en desselfs Inwoonders, niet alleen onder algemene oordelen en
  bezoekingen verzugten, maar ook darenboven, door de herhaalde waar-
  schouwingen van vreeselijke aardbevingen na het droevige voorbeeld
  van andere Landen, met de nare gevolgen van ene allenshalvige ver-
  woestinge en omkeringe gedreijgd worden, waartegens Nederlands
  Inwoonderen, en dus ook de Ingezetenen dezes Lands, nog onlangs door
  bevel van de Hoge Overigheid, op ene plegtige wijze bij de uitschrijvinge
  van ene algemene Dank- Vast- en Bede-dag tot boete en bekering, op het
  nadrukkelijkst aangemaant zijn geworden.
  En dewijl het dus niet tegenstaande te deugten is, dat vele godvergetene
  Ingezetene dezes lands, tegens alle indrukken van Gods oordelen verhard,
  op den weg harer ongeregtigheden voort tredende, tot die overmate van
  Godloosheid zouden kunnen vervallen, om in weerwil van alle gedugte
  plagen en bezoekingen, zo door hare openbare vageringe in vermomde
  en onbekende verkledingen, als andersints, ook geduurende dezen
  Vasten avond tijd op ene God tergende wijze, wederom allerhande dertel-
  heden, petulantien, lascivien en onbetamelijke buitensporigheden
  aan te regten, waardoor het gevolg van het oogmerk der Hoge Ove-
  –righeid te leur gesteld, en de regtveerdige uitvoeringe van Gods
  gedugte plagen en bezoekingen over het land en desselfs Inwoonderen
  zoude konnen werden, verklaart.
  Zo is het dat van wegens de ondergeschreven Hoofdofficieren dezes Lands
  van Valkenborg allen en een jegelijk zonder onderscheid, wel expresselijk
  en serieuselijk word gewaarschouwt en geinterdieeert zig ter gelegenheid
  van de Vasten avond tijden zo nu als in het vervolg te deguiseren, verkle-
  den of vermommen, en aldus of andersints langs straten en velden binnen
  of buiten 's huis enig geraas getier, lascivien, petulantien, dertel-
  –heden en wulpsheden te plegen, of iets in het geringste aanteregten,
  waardoor de minste ergernisse verwekt, de gemene ruste gestoort, of
  iets tegens modestie, eerbaarheid, ingetogenheid en vereischte wel-
  –slagtigheid in tijden van oordelen en bezoekingen strijdende werde
  ondernomen, op poene, dat alledie gene welke bevonden zullen worden,
  tegens deze interdictie in het geheel of ten deele te hebben geattentiert
  zullen worden geconsidereert als perturbateurs van de gemene rust
  wederspannige aan de bevelen der Hoge overigheid, en refractaire on-
  –derdanen, tegens welke als zodanige, zal werden geprocedeert, zo als
  naar Regens van Regten, en in aanmerkinge van de nare tijds-
  omstandigheden bevonden zal worden te behoren.
  Aldus gedaan binnen Maastrigt den 25 Februarij 1756
  (:Was getekend:)
  J.W. Heldevier H. Panhuis, Luitenant Drossard
  J. Lagerstand
  Te Maastrigt Bij Henricus Landtmeter, Stadsdrukker

 • Copia
  Waarschouwinge
  Nadien de ingezetenen dezes Lands enige jaren herwaards zig onderwonden
  hebben, op de zogenaamde vastenavondtijden, onder praetext van de guise-
  -menten in de klederen, Masqeuraden en zogenaamde Mommen, niet alleen
  hare sexen schandelijk te verlochenen; maar ook dus verkleed en onkenbaar
  gemaakt zijnde, langs straten en velden te lopen, allerhande baldadigheden
  lascivien, petulantien, en wulpsheden aan te regten, tot schandaal en er-
  gernisse van welgezinde ingetogene en modeste ingezetenen, en waardoor
  ook menigwerf aanleijdinge tot krakeelen, vegterijen en doodslagen
  gegeven word, behalven dat door zodanige ligtveerdige excessen den
  toorn Gods over het land en desselfs Inwoonders ontstoken word, twelk
  hoewel altoos onbetamelijk en strafbaar egter in deze kommerlijke
  tijden met allen ernst behoord te worden tegengegaan, als in welke het
  Land en desselfs Inwoonders, niet alleen onder algemene oordelen en
  bezoekingen verzugten, maar ook darenboven, door de herhaalde waar-
  schouwingen van vreeselijke aardbevingen na het droevige voorbeeld
  van andere Landen, met de nare gevolgen van ene allenshalvige ver-
  woestinge en omkeringe gedreijgd worden, waartegens Nederlands
  Inwoonderen, en dus ook de Ingezetenen dezes Lands, nog onlangs door
  bevel van de Hoge Overigheid, op ene plegtige wijze bij de uitschrijvinge
  van ene algemene Dank- Vast- en Bede-dag tot boete en bekering, op het
  nadrukkelijkst aangemaant zijn geworden.
  En dewijl het dus niet tegenstaande te deugten is, dat vele godvergetene
  Ingezetene dezes lands, tegens alle indrukken van Gods oordelen verhard,
  op den weg harer ongeregtigheden voort tredende, tot die overmate van
  Godloosheid zouden kunnen vervallen, om in weerwil van alle gedugte
  plagen en bezoekingen, zo door hare openbare vageringe in vermomde
  en onbekende verkledingen, als andersints, ook geduurende dezen
  Vasten avond tijd op ene God tergende wijze, wederom allerhande dertel-
  heden, petulantien, lascivien en onbetamelijke buitensporigheden
  aan te regten, waardoor het gevolg van het oogmerk der Hoge Ove-
  –righeid te leur gesteld, en de regtveerdige uitvoeringe van Gods
  gedugte plagen en bezoekingen over het land en desselfs Inwoonderen
  zoude konnen werden, verklaart.
  Zo is het dat van wegens de ondergeschreven Hoofdofficieren dezes Lands
  van Valkenborg allen en een jegelijk zonder onderscheid, wel expresselijk
  en serieuselijk word gewaarschouwt en geinterdieeert zig ter gelegenheid
  van de Vasten avond tijden zo nu als in het vervolg te deguiseren, verkle-
  den of vermommen, en aldus of andersints langs straten en velden binnen
  of buiten 's huis enig geraas getier, lascivien, petulantien, dertel-
  –heden en wulpsheden te plegen, of iets in het geringste aanteregten,
  waardoor de minste ergernisse verwekt, de gemene ruste gestoort, of
  iets tegens modestie, eerbaarheid, ingetogenheid en vereischte wel-
  –slagtigheid in tijden van oordelen en bezoekingen strijdende werde
  ondernomen, op poene, dat alledie gene welke bevonden zullen worden,
  tegens deze interdictie in het geheel of ten deele te hebben geattentiert
  zullen worden geconsidereert als perturbateurs van de gemene rust
  wederspannige aan de bevelen der Hoge overigheid, en refractaire on-
  –derdanen, tegens welke als zodanige, zal werden geprocedeert, zo als
  naar Regens van Regten, en in aanmerkinge van de nare tijds-
  omstandigheden bevonden zal worden te behoren.
  Aldus gedaan binnen Maastrigt den 25 Februarij 1756
  (:Was getekend:)
  J.W. Heldevier H. Panhuis, Luitenant Drossard
  J. Lagerstand
  Te Maastrigt Bij Henricus Landtmeter, Stadsdrukker

 • Copia
  Waarschouwinge
  Nadien de ingezetenen dezes Lands enige jaren herwaards zig onderwonden
  hebben, op de zogenaamde vastenavondtijden, onder praetext van de guise-
  -menten in de klederen, Masqeuraden en zogenaamde Mommen, niet alleen
  hare sexen schandelijk te verlochenen; maar ook dus verkleed en onkenbaar
  gemaakt zijnde, langs straten en velden te lopen, allerhande baldadigheden
  lascivien, petulantien, en wulpsheden aan te regten, tot schandaal en er-
  gernisse van welgezinde ingetogene en modeste ingezetenen, en waardoor
  ook menigwerf aanleijdinge tot krakeelen, vegterijen en doodslagen
  gegeven word, behalven dat door zodanige ligtveerdige excessen den
  toorn Gods over het land en desselfs Inwoonders ontstoken word, twelk
  hoewel altoos onbetamelijk en strafbaar egter in deze kommerlijke
  tijden met allen ernst behoord te worden tegengegaan, als in welke het
  Land en desselfs Inwoonders, niet alleen onder algemene oordelen en
  bezoekingen verzugten, maar ook darenboven, door de herhaalde waar-
  schouwingen van vreeselijke aardbevingen na het droevige voorbeeld
  van andere Landen, met de nare gevolgen van ene allenshalvige ver-
  woestinge en omkeringe gedreijgd worden, waartegens Nederlands
  Inwoonderen, en dus ook de Ingezetenen dezes Lands, nog onlangs door
  bevel van de Hoge Overigheid, op ene plegtige wijze bij de uitschrijvinge
  van ene algemene Dank- Vast- en Bede-dag tot boete en bekering, op het
  nadrukkelijkst aangemaant zijn geworden.
  En dewijl het dus niet tegenstaande te deugten is, dat vele godvergetene
  Ingezetene dezes lands, tegens alle indrukken van Gods oordelen verhard,
  op den weg harer ongeregtigheden voort tredende, tot die overmate van
  Godloosheid zouden kunnen vervallen, om in weerwil van alle gedugte
  plagen en bezoekingen, zo door hare openbare vageringe in vermomde
  en onbekende verkledingen, als andersints, ook geduurende dezen
  Vasten avond tijd op ene God tergende wijze, wederom allerhande dertel-
  heden, petulantien, lascivien en onbetamelijke buitensporigheden
  aan te regten, waardoor het gevolg van het oogmerk der Hoge Ove-
  –righeid te leur gesteld, en de regtveerdige uitvoeringe van Gods
  gedugte plagen en bezoekingen over het land en desselfs Inwoonderen
  zoude konnen werden, verklaart.
  Zo is het dat van wegens de ondergeschreven Hoofdofficieren dezes Lands
  van Valkenborg allen en een jegelijk zonder onderscheid, wel expresselijk
  en serieuselijk word gewaarschouwt en geinterdieeert zig ter gelegenheid
  van de Vasten avond tijden zo nu als in het vervolg te deguiseren, verkle-
  den of vermommen, en aldus of andersints langs straten en velden binnen
  of buiten 's huis enig geraas getier, lascivien, petulantien, dertel-
  –heden en wulpsheden te plegen, of iets in het geringste aanteregten,
  waardoor de minste ergernisse verwekt, de gemene ruste gestoort, of
  iets tegens modestie, eerbaarheid, ingetogenheid en vereischte wel-
  –slagtigheid in tijden van oordelen en bezoekingen strijdende werde
  ondernomen, op poene, dat alledie gene welke bevonden zullen worden,
  tegens deze interdictie in het geheel of ten deele te hebben geattentiert
  zullen worden geconsidereert als perturbateurs van de gemene rust
  wederspannige aan de bevelen der Hoge overigheid, en refractaire on-
  –derdanen, tegens welke als zodanige, zal werden geprocedeert, zo als
  naar Regens van Regten, en in aanmerkinge van de nare tijds-
  omstandigheden bevonden zal worden te behoren.
  Aldus gedaan binnen Maastrigt den 25 Februarij 1756
  (:Was getekend:)
  J.W. Heldevier H. Panhuis, Luitenant Drossard
  J. Lagerstand
  Te Maastrigt Bij Henricus Landtmeter, Stadsdrukker

 • Copia Waarschouwinge Nadien de ingezetenen dezes Lands enige jaren herwaards zig onderwonden hebben, op de zogenaamde vastenavondtijden, onder praetext van de guise- -menten in de klederen, Masqeuraden en zogenaamde Mommen, niet alleen hare sexen schandelijk te verlochenen; maar ook dus verkleed en onkenbaar gemaakt zijnde, langs straten en velden te lopen, allerhande baldadigheden lascivien, petulantien, en wulpsheden aan te regten, tot schandaal en er- gernisse van welgezinde ingetogene en modeste ingezetenen, en waardoor ook menigwerf aanleijdinge tot krakeelen, vegterijen en doodslagen gegeven word, behalven dat door zodanige ligtveerdige excessen den toorn Gods over het land en desselfs Inwoonders ontstoken word, twelk hoewel altoos onbetamelijk en strafbaar egter in deze kommerlijke tijden met allen ernst behoord te worden tegengegaan, als in welke het Land en desselfs Inwoonders, niet alleen onder algemene oordelen en bezoekingen verzugten, maar ook darenboven, door de herhaalde waar- schouwingen van vreeselijke aardbevingen na het droevige voorbeeld van andere Landen, met de nare gevolgen van ene allenshalvige ver- woestinge en omkeringe gedreijgd worden, waartegens Nederlands Inwoonderen, en dus ook de Ingezetenen dezes Lands, nog onlangs door bevel van de Hoge Overigheid, op ene plegtige wijze bij de uitschrijvinge van ene algemene Dank- Vast- en Bede-dag tot boete en bekering, op het nadrukkelijkst aangemaant zijn geworden. En dewijl het dus niet tegenstaande te deugten is, dat vele godvergetene Ingezetene dezes lands, tegens alle indrukken van Gods oordelen verhard, op den weg harer ongeregtigheden voort tredende, tot die overmate van Godloosheid zouden kunnen vervallen, om in weerwil van alle gedugte plagen en bezoekingen, zo door hare openbare vageringe in vermomde en onbekende verkledingen, als andersints, ook geduurende dezen Vasten avond tijd op ene God tergende wijze, wederom allerhande dertel- heden, petulantien, lascivien en onbetamelijke buitensporigheden aan te regten, waardoor het gevolg van het oogmerk der Hoge Ove- –righeid te leur gesteld, en de regtveerdige uitvoeringe van Gods gedugte plagen en bezoekingen over het land en desselfs Inwoonderen zoude konnen werden, verklaart. Zo is het dat van wegens de ondergeschreven Hoofdofficieren dezes Lands van Valkenborg allen en een jegelijk zonder onderscheid, wel expresselijk en serieuselijk word gewaarschouwt en geinterdieeert zig ter gelegenheid van de Vasten avond tijden zo nu als in het vervolg te deguiseren, verkle- den of vermommen, en aldus of andersints langs straten en velden binnen of buiten 's huis enig geraas getier, lascivien, petulantien, dertel- –heden en wulpsheden te plegen, of iets in het geringste aanteregten, waardoor de minste ergernisse verwekt, de gemene ruste gestoort, of iets tegens modestie, eerbaarheid, ingetogenheid en vereischte wel- –slagtigheid in tijden van oordelen en bezoekingen strijdende werde ondernomen, op poene, dat alledie gene welke bevonden zullen worden, tegens deze interdictie in het geheel of ten deele te hebben geattentiert zullen worden geconsidereert als perturbateurs van de gemene rust wederspannige aan de bevelen der Hoge overigheid, en refractaire on- –derdanen, tegens welke als zodanige, zal werden geprocedeert, zo als naar Regens van Regten, en in aanmerkinge van de nare tijds- omstandigheden bevonden zal worden te behoren. Aldus gedaan binnen Maastrigt den 25 Februarij 1756 (:Was getekend:) J.W. Heldevier H. Panhuis, Luitenant Drossard J. Lagerstand Te Maastrigt Bij Henricus Landtmeter, Stadsdrukker

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!