Vrouwengratie op het schavot in 1651

Het zal je maar gebeuren. Op het moment dat je terechtgesteld wordt valt een vrouw voor je op de knieën. Huilend bid en smeekt ze het gerecht om met je te mogen trouwen. En het heeft nog effect ook!

niveau
 • Daerover commende seeckere vrouw persoone Jehenne
  genoempt dochter van Claes Metten tot Geistingen
  heeft vallende ende Knyelende voor den gerechte
  ter aerden met gevauwen handen ende schrijenden
  oegen gebeden om desselven leven ende hem te mogen trouwen
  ende behalden voor haeren eheman ende haer leven met
  hem naer Godts believen te moegen eijndigen
  Ende hij geapprehendeerden van gelijcken ter
  aerden knijlende om genaede ende geen recht
  Is doch en daerop door de Justitie ofte gerichte
  geene resolutie gegeven, als dependerende al-
  leenlick naer ouder gewoonten naer gegevene
  sententie aen de sunderlinge gratie ende genaede
  van onse Hoochweerdige ende Genedige vrouwe abdisse
  ende regerende Landts vrouwe
 • Daerover commende seeckere vrouw persoone Jehenne
  genoempt dochter van Claes Metten tot Geistingen
  heeft vallende ende Knyelende voor den gerechte
  ter aerden met gevauwen handen ende schrijenden
  oegen gebeden om desselven leven ende hem te mogen trouwen
  ende behalden voor haeren eheman ende haer leven met
  hem naer Godts believen te moegen eijndigen
  Ende hij geapprehendeerden van gelijcken ter
  aerden knijlende om genaede ende geen recht
  Is doch en daerop door de Justitie ofte gerichte
  geene resolutie gegeven, als dependerende al-
  leenlick naer ouder gewoonten naer gegevene
  sententie aen de sunderlinge gratie ende genaede
  van onse Hoochweerdige ende Genedige vrouwe abdisse
  ende regerende Landts vrouwe
 • Daerover commende seeckere vrouw persoone Jehenne
  genoempt dochter van Claes Metten tot Geistingen
  heeft vallende ende Knyelende voor den gerechte
  ter aerden met gevauwen handen ende schrijenden
  oegen gebeden om desselven leven ende hem te mogen trouwen
  ende behalden voor haeren eheman ende haer leven met
  hem naer Godts believen te moegen eijndigen
  Ende hij geapprehendeerden van gelijcken ter
  aerden knijlende om genaede ende geen recht
  Is doch en daerop door de Justitie ofte gerichte
  geene resolutie gegeven, als dependerende al-
  leenlick naer ouder gewoonten naer gegevene
  sententie aen de sunderlinge gratie ende genaede
  van onse Hoochweerdige ende Genedige vrouwe abdisse
  ende regerende Landts vrouwe
 • Daerover commende seeckere vrouw persoone Jehenne genoempt dochter van Claes Metten tot Geistingen heeft vallende ende Knyelende voor den gerechte ter aerden met gevauwen handen ende schrijenden oegen gebeden om desselven leven ende hem te mogen trouwen ende behalden voor haeren eheman ende haer leven met hem naer Godts believen te moegen eijndigen Ende hij geapprehendeerden van gelijcken ter aerden knijlende om genaede ende geen recht Is doch en daerop door de Justitie ofte gerichte geene resolutie gegeven, als dependerende al- leenlick naer ouder gewoonten naer gegevene sententie aen de sunderlinge gratie ende genaede van onse Hoochweerdige ende Genedige vrouwe abdisse ende regerende Landts vrouwe

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >