Voorbeeldgedrag voor dienders

In Baarle-Nassau kregen de dag- en nachtwachters nauwkeurige instructies mee over hoe ze zich dienden te gedragen.

niveau
 • Artikel 4.
  De oproeping geschiedt, spoed eischende gevallen uitgezonderd,
  ten minsten zes uren voor den bepaalden tijd van opkomst, door den
  Kommandant, veldwachter of andere daartoe aangewezen persoon.
  De opgeroepenen zullen zich, voorzien met een vuur- of ander wapen,
  moeten vereenigen op tijd en plaats bij de aanzegging bekend gemaakt.

  Artikel 5.
  De wachten staan onder de bevelen van een door den Bur-
  gemeester of Kommandant aangewezen Aanvoerder.

  Artikel 6.
  De wachthebbenden zullen hunne diensten in stilte en ordelijk
  verrigten; alle geruchtmaking, het noodeloos afschieten van
  Vuurwapenen, het dringen in de woningen en het buiten noodzaak
  zich ophouden in herbergen of andere plaatsen is hun verboden.
  Zij gehoorzamen aan de bevelen aan hunnen aanvoerder, die voor
  de rigtige nakoming van den hem opgedragen last verantwoordelijk
  zal wezen.
 • Artikel 4.
  De oproeping geschiedt, spoed eischende gevallen uitgezonderd,
  ten minsten zes uren voor den bepaalden tijd van opkomst, door den
  Kommandant, veldwachter of andere daartoe aangewezen persoon.
  De opgeroepenen zullen zich, voorzien met een vuur- of ander wapen,
  moeten vereenigen op tijd en plaats bij de aanzegging bekend gemaakt.

  Artikel 5.
  De wachten staan onder de bevelen van een door den Bur-
  gemeester of Kommandant aangewezen Aanvoerder.

  Artikel 6.
  De wachthebbenden zullen hunne diensten in stilte en ordelijk
  verrigten; alle geruchtmaking, het noodeloos afschieten van
  Vuurwapenen, het dringen in de woningen en het buiten noodzaak
  zich ophouden in herbergen of andere plaatsen is hun verboden.
  Zij gehoorzamen aan de bevelen aan hunnen aanvoerder, die voor
  de rigtige nakoming van den hem opgedragen last verantwoordelijk
  zal wezen.
 • Artikel 4.
  De oproeping geschiedt, spoed eischende gevallen uitgezonderd,
  ten minsten zes uren voor den bepaalden tijd van opkomst, door den
  Kommandant, veldwachter of andere daartoe aangewezen persoon.
  De opgeroepenen zullen zich, voorzien met een vuur- of ander wapen,
  moeten vereenigen op tijd en plaats bij de aanzegging bekend gemaakt.

  Artikel 5.
  De wachten staan onder de bevelen van een door den Bur-
  gemeester of Kommandant aangewezen Aanvoerder.

  Artikel 6.
  De wachthebbenden zullen hunne diensten in stilte en ordelijk
  verrigten; alle geruchtmaking, het noodeloos afschieten van
  Vuurwapenen, het dringen in de woningen en het buiten noodzaak
  zich ophouden in herbergen of andere plaatsen is hun verboden.
  Zij gehoorzamen aan de bevelen aan hunnen aanvoerder, die voor
  de rigtige nakoming van den hem opgedragen last verantwoordelijk
  zal wezen.
 • Artikel 4. De oproeping geschiedt, spoed eischende gevallen uitgezonderd, ten minsten zes uren voor den bepaalden tijd van opkomst, door den Kommandant, veldwachter of andere daartoe aangewezen persoon. De opgeroepenen zullen zich, voorzien met een vuur- of ander wapen, moeten vereenigen op tijd en plaats bij de aanzegging bekend gemaakt. Artikel 5. De wachten staan onder de bevelen van een door den Bur- gemeester of Kommandant aangewezen Aanvoerder. Artikel 6. De wachthebbenden zullen hunne diensten in stilte en ordelijk verrigten; alle geruchtmaking, het noodeloos afschieten van Vuurwapenen, het dringen in de woningen en het buiten noodzaak zich ophouden in herbergen of andere plaatsen is hun verboden. Zij gehoorzamen aan de bevelen aan hunnen aanvoerder, die voor de rigtige nakoming van den hem opgedragen last verantwoordelijk zal wezen.

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit.
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.