Van Gogh biedt op boeken

Vincent van Gogh werkt op zijn 19e bij een Haagse kunsthandel en probeert, in opdracht van een gepensioneerd onderwijzer, op een veiling een aantal boeken te kopen. Maar of dat lukt?

Lees achtergrondinformatie bij de brief >

niveau
 • WelEdele Heer H. Verzijl
  Helvoirt

  p.c.

  den Haag 26 Oct. 1872

  WelEdele Heer,
  Tot mijn leed-
  wezen ben ik geen van de
  door U opgegeven stukken
  kunnen machtig worden,
  daar zij allen hooger zijn
  gegaan dan de opgegeven
  prijzen.
  Zij zijn allen gekocht door
  den Heer van Stockum, die er
  commissie op scheen te hebben

  Voor wien het was, weet ik
  niet, maar hoop dat toch wel
  te weten te komen, daar
  ik den zoon van den Heer
  van Stockum ken & hij mij
  beloofd heeft er naar te in-
  formeeren.
  Zoodra ik er iets van hoor
  zal ik het U schrijven.
  De verkooping was druk
  bezocht, & naar ik hoor,
  zijn er over het algemeen,
  hooger prijzen besteed dan
  gewoonlijk.

  Voor de opgegeven Nummers is
  ongeveer f 30.- besteed.
  Na U verzocht te hebben,
  mijne beleefde groeten aan
  de familie de Jong te doen,
  noem ik mij met de meeste
  achting

  Uw Dienstwillige Dienaar

  V.W. van Gogh
 • WelEdele Heer H. Verzijl
  Helvoirt

  p.c.

  den Haag 26 Oct. 1872

  WelEdele Heer,
  Tot mijn leed-
  wezen ben ik geen van de
  door U opgegeven stukken
  kunnen machtig worden,
  daar zij allen hooger zijn
  gegaan dan de opgegeven
  prijzen.
  Zij zijn allen gekocht door
  den Heer van Stockum, die er
  commissie op scheen te hebben

  Voor wien het was, weet ik
  niet, maar hoop dat toch wel
  te weten te komen, daar
  ik den zoon van den Heer
  van Stockum ken & hij mij
  beloofd heeft er naar te in-
  formeeren.
  Zoodra ik er iets van hoor
  zal ik het U schrijven.
  De verkooping was druk
  bezocht, & naar ik hoor,
  zijn er over het algemeen,
  hooger prijzen besteed dan
  gewoonlijk.

  Voor de opgegeven Nummers is
  ongeveer f 30.- besteed.
  Na U verzocht te hebben,
  mijne beleefde groeten aan
  de familie de Jong te doen,
  noem ik mij met de meeste
  achting

  Uw Dienstwillige Dienaar

  V.W. van Gogh
 • WelEdele Heer H. Verzijl
  Helvoirt

  p.c.

  den Haag 26 Oct. 1872

  WelEdele Heer,
  Tot mijn leed-
  wezen ben ik geen van de
  door U opgegeven stukken
  kunnen machtig worden,
  daar zij allen hooger zijn
  gegaan dan de opgegeven
  prijzen.
  Zij zijn allen gekocht door
  den Heer van Stockum, die er
  commissie op scheen te hebben

  Voor wien het was, weet ik
  niet, maar hoop dat toch wel
  te weten te komen, daar
  ik den zoon van den Heer
  van Stockum ken & hij mij
  beloofd heeft er naar te in-
  formeeren.
  Zoodra ik er iets van hoor
  zal ik het U schrijven.
  De verkooping was druk
  bezocht, & naar ik hoor,
  zijn er over het algemeen,
  hooger prijzen besteed dan
  gewoonlijk.

  Voor de opgegeven Nummers is
  ongeveer f 30.- besteed.
  Na U verzocht te hebben,
  mijne beleefde groeten aan
  de familie de Jong te doen,
  noem ik mij met de meeste
  achting

  Uw Dienstwillige Dienaar

  V.W. van Gogh
 • WelEdele Heer H. Verzijl Helvoirt p.c. den Haag 26 Oct. 1872 WelEdele Heer, Tot mijn leed- wezen ben ik geen van de door U opgegeven stukken kunnen machtig worden, daar zij allen hooger zijn gegaan dan de opgegeven prijzen. Zij zijn allen gekocht door den Heer van Stockum, die er commissie op scheen te hebben Voor wien het was, weet ik niet, maar hoop dat toch wel te weten te komen, daar ik den zoon van den Heer van Stockum ken & hij mij beloofd heeft er naar te in- formeeren. Zoodra ik er iets van hoor zal ik het U schrijven. De verkooping was druk bezocht, & naar ik hoor, zijn er over het algemeen, hooger prijzen besteed dan gewoonlijk. Voor de opgegeven Nummers is ongeveer f 30.- besteed. Na U verzocht te hebben, mijne beleefde groeten aan de familie de Jong te doen, noem ik mij met de meeste achting Uw Dienstwillige Dienaar V.W. van Gogh

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >