Overslaan en naar de inhoud gaan

Tolheffing

In 1290 verleent de bisschop van Utrecht de Utrechtse burgerij het recht om tol te heffen op de Steenwech (de latere Biltstraat) naar de Neude, waar de veemarkt wordt gehouden.

niveau
 • Johan bider genade goods bisscopTutrecht ghecoren alle den
  ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  ende verlenen in desen scrifte onsen gheminden borghers van Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die over dien wech liden zullen ende hoer marcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien Sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade goods bisscopTutrecht ghecoren alle den
  ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  ende verlenen in desen scrifte onsen gheminden borghers van Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die over dien wech liden zullen ende hoer marcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien Sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade goods bisscopTutrecht ghecoren alle den
  ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  ende verlenen in desen scrifte onsen gheminden borghers van Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die over dien wech liden zullen ende hoer marcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien Sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade goods bisscopTutrecht ghecoren alle den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in onsen here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben ende verlenen in desen scrifte onsen gheminden borghers van Utrecht dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten die over dien wech liden zullen ende hoer marcke verzoeken ofte van marcken comen dien Sijs de hier na bescreven staet alse van enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!