Tolheffing

In 1290 verleent de bisschop van Utrecht de Utrechtse burgerij het recht om tol te heffen op de Steenwech (de latere Biltstraat) naar de Neude, waar de veemarkt wordt gehouden.

niveau
 • Johan bider genade Goods bisscop tUtrecht ghecoren alle
  den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen Here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  endeverlenen in desen scrifte onsen gheminden borghersvan Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die overdien wech liden zullen ende hoermarcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade Goods bisscop tUtrecht ghecoren alle
  den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen Here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  endeverlenen in desen scrifte onsen gheminden borghersvan Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die overdien wech liden zullen ende hoermarcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade Goods bisscop tUtrecht ghecoren alle
  den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in
  onsen Here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben
  endeverlenen in desen scrifte onsen gheminden borghersvan Utrecht
  dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken
  tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten
  die overdien wech liden zullen ende hoermarcke verzoeken ofte
  van marcken comen dien sijs de hier na bescreven staet alse van
  enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren
 • Johan bider genade Goods bisscop tUtrecht ghecoren alle den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen saluut in onsen Here. Wi laten u allen cont wesen dat wi verleent hebben endeverlenen in desen scrifte onsen gheminden borghersvan Utrecht dat alsolanghe alzi onledich wesen zullen den steenwech temaken tot den ghemenen overganc nemen moghen moghen vanden gasten die overdien wech liden zullen ende hoermarcke verzoeken ofte van marcken comen dien sijs de hier na bescreven staet alse van enen peerde enen penninc van enen os enen penninc van vier calveren

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.